PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 497--505
Tytuł artykułu

The Recognisability of the Fair Trade Idea in the Context of Universal Access to Information

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozpoznawalność idei sprawiedliwego handlu w kontekście powszechnego dostępu do informacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę syntetycznej prezentacji jednego z obszarów merytorycznych badań własnych obejmujących 900-osobową próbę badawczą, którą utworzyli konsumenci z województwa podkarpackiego realizujący zakupy w losowo wybranych przedsiębiorstwach handlu detalicznego żywnością. Badanie przeprowadzono w formie wywiadu bezpośredniego. Przedmiotem rozważań przedstawionych w opracowaniu jest poziom rozpoznawalności oznakowań na opakowaniach produktów żywnościowych, określany zarówno subiektywnie (w autoocenie konsumentów), jak i obiektywnie (przez weryfikację znajomości treści oznaczeń). Weryfikacji poddano w szczególności skojarzenia klientów z woj. podkarpackiego związane z oznaczeniami fair trade. Wnioskowanie prezentowane jest w układzie podgrup klasyfikacyjnych ustalonych z wykorzystaniem charakterystyk demograficznych, społecznych i ekonomicznych respondentów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że zarówno subiektywna, jak i obiektywna ocena świadomości konsumentów w zakresie znaczenia symboli zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Znajomość idei fair trade wśród klientów z woj. podkarpackiego nie była powszechna. Spostrzeżenia te wskazują na niskie zainteresowanie klientów certyfikatami i znakami zamieszczanymi na opakowaniach. Bez takiego zainteresowania niemożliwe jest uzyskanie rzetelnej wiedzy i przyjęcie idei fair trade jako determinanty decyzyjnej w wyborze określonych produktów, a przez to wsparcia ludności krajów Trzeciego Świata. W celu niwelowania nierówności społecznych i gospodarczych krajów Północy i Południa konieczna jest stała promocja tej idei w stopniu stymulującym skłonność konsumentów do poszukiwania informacji o produktach fair trade i samych produktów z tym oznakowaniem. Tezę tę potwierdzają dane negujące technologiczne bariery dostępu do zasobów informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is a synthetic presentation of one of the essential areas of the author's research, concerning a sample of 900 persons consisting of consumers from Podkarpackie Voivodeship, who were shopping at randomly chosen food retailers. The research was conducted using a method of personal interview. The subject of discussion presented in the study is the recognisability of labelling on food product packaging, which was described in a subjective way (through self-assessment of consumers), as well as objectively (through verification of knowledge of the essence of products labelling). A special attention was paid to verification of associations of the clients from Podkarpckie Voivodeship to a fair trade labelling. The conclusions are presented in classification subgroups of clients concerning their demographic, social and economic features. The findings allow to conclude that both subjective and objective assessment of consumers recog-nition of the essence of symbols on food products are at a relatively low level. Knowledge about a fair trade idea among clients from Podkarpackie Voivodeship was also not common. These remarks indicate a low interest of clients in certificates and symbols placed on food packaging. Without such interest it is impossible to gain sufficient knowledge, and also to assimilate a fair trade idea and perceive it as a determinant in decisions connected with a choice of specified products, and thus to support societies in the Third World. To minimise social and economic inequalities between the North and the South it is necessary to continuously promote the idea to the extent that stimulates consumers' willingness to search for information about fair trade products and to search for products with this labelling. The thesis is supported by data negating technological barriers of access to information. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
497--505
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • University of Rzeszów
Bibliografia
  • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, 2014, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
  • DiMarcello III N., Hooker N.H., Marconi N., 2014, Comparing the United States and Canadian Fair Trade Markets to the Rest of the World, "Choices: The Magazine of Food, Farm&Resource Issues" 3rd Quarter, 29 (3).
  • Doherty B., Davies I.A., Tranchell S., 2013, Where now for fair trade?, "Business History" Vol. 55, No. 2, March, pp. 161-189, http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2012. 692083.
  • Dragusanu R., Giovannucci D., Nunn N., 2014, The Economics of Fair Trade, "Journal of Economic Perspectives" Vol. 28, No. 3, Summer 2014, pp. 217-236, http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.3.217.
  • Szura P., 2013, Analiza wyposażenia gospodarstw domowych w powiatach ziemskich Podkarpacia w sprzęt ICT, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", red. nauk. M.G. Woźniak, No. 36, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 7-22.
  • Taylor J.E., Boasson V., 2014, Who Buys Fair Trade and Why (or Why Not)? A Random Survey of Households, "The Journal of Consumer Affairs" Vol. 48, No. 2, Summer, pp. 418-430, DOI: 10.1111/joca.12025.
  • Wielechowski M., Roman M., 2012, The Essence of Fair Trade and its Importance in the World Economy, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 11 (4), pp. 47-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433042

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.