PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 50--67
Tytuł artykułu

Historyczne rezydencje w Czechach i Polsce: zróżnicowania regionalne i przyczyny odmienności

Autorzy
Warianty tytułu
Historical Residences in the Czech Republic and in Poland: Regional Variation and Reasons of the Differences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem pracy jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania danych o rezydencjach w Czechach i Polsce dla charakterystyki zróżnicowań regionalnych między tymi krajami. Artykuł ma także zdać sprawę z technicznego stanu i cech zachowanych rezydencji w Czechach i Polsce. Uwzględnienie istotnych odmienności historycznych obu krajów ułatwia identyfikację przyczyn stojących za różnicami w stanie rezydencji oraz pozwala na prześledzenie skutków tych różnic. Autor dokonuje analizy struktury i stanu rezydencji oraz czynników mających na to wpływ w przeszłości oraz w okresie tużpowojennym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to analyze the possibilities of using information on historical residences to study regional differences and the technical state and features of residences preserved in the Czech Republic and Poland. An analysis of data referring to countries of significant historical differences helps to identify differences of the state of residences and the results of the differences. The Author carries out an analysis of the structure and state of residences and of factors determining it in the past and in the period just after World War II. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Applebaum A., 2013, Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956, tłum. B. Gadomska, Warszawa: Świat Książki.
 • Bloch M., 1975, Slavery and Serfdom in the Middle Ages: Selected Essays, Berkeley: University of California Press.
 • Bogucka M., 2008, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Bogucka M., 2009, Historia Polski do 1864 roku, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 • Borkowicz J., 2015, "Dzika Europa", Newsweek. Extra Historia, nr 2/2015.
 • Chwalba A. (red.), 2008, Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Davies N., 2014, Serce Europy. Polska - przeszłość we współczesności, tłum. E. Tabakowska, Kraków: Znak.
 • EUROSTAT, GDP, Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doysessio nid H0Bnvi5hXWhrT9XbR9kvUAsqO4-fU70D5-ygETyvPgxPeHOQjJy 1159101603 (dostęp: 15.05.2015).
 • Ferenc M., 2008, "Czasy nowożytne", w: A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-221.
 • Fialovâ D., Chromy P., Kućera Z., Spilkovâ J., Śtych P, Vagner J., 2010, "The forming of regional identity and identity of regions in Czechia - introduction to the research on the impact of second housing and tourism", Acta Universitatis Carolinae, Geographica, t. 45, nr 1-2, s. 49-60.
 • Fukala R., 2012, Dëjiny Slezska, w: D. Uhlif, P. Kofil, D. Prix, R. Fukala, R. Zaćek, I. Korbelafova, D. Jirasek, Slezsko v dëjinach ćeskeho statu, t. 2, Praha: Nakladatelstvi lidove noviny.
 • Gaworski M, 2012, Zamki, palace, dwory w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 • Glinka T., Walenciak A., Walenciak P., 2000, Małopolska północno-wschodnia, Warszawa: SiT.
 • Gloger Z., 1985, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków: KAW (reprint oryginału z 1900 r.).
 • Grzebałkowska M., 2015,1945. Wojna i pokój, Warszawa: Agora.
 • Guerquin B., 1984, Zamki w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 • Harasimowicz A., 2013, Bezpieczeństwo Polski 2018-2004. Granice, system międzynarodowy, siła własna, Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 • Hermanovâ E., Chromy P. a kolektiv, 2009, Kulturni regiony a geografie kultury, Praha: ASP1 Wolters Kluwer.
 • Hryniewicz J.T., 2015, Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., 1996, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Jarosz M., 2009, Obyś żył w ciekawych czasach. Fakty, wydarzenia, anegdoty, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Jasiewicz K., 1997, Zagłada polskich Kresów, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolumen.
 • Kaczyńska E., Piesowicz K., 1977, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, Warszawa: PWN
 • KOBiDZ (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych - grudzień 2004, w posiadaniu autora (obecnie niedostępne na stronie NID; pobrano w 2007 r.).
 • Kortko D., Ostałowska L., 2014, Pierony. Górny Śląsk po polsku i niemiecku. Antologia, Warszawa: Agora.
 • Kozak M.W., 2008a, Zamki, pałace i dwory w Polsce, Warszawa: PointGroup.
 • Kozak M.W., 2008b, "Dwory, pałace i zamki - kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 92-111.
 • Kozak M.W., 2015, "Dewastacja wiejskich rezydencji w Polsce - czynniki", w: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, WGiSR.
 • Krawczak T., 1993, W szlacheckim zaścianku, Warszawa-Siedlce: Sonor.
 • Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, 2009, przedruk fotooffsetowy wydania z 1659 r. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, Warszawa.
 • Krizova K., 2008, "Ohlednuti za ćinnosti oddeleni hradu a zamku NPU", Zpravy pamatkove peće, nr 5, s. 392-394.
 • Kubu N., 2008, "Hrady a zamky po druhe svetove valce", Zpravy pamatkove peće , nr 5, s. 382-386.
 • Kuca K., 2009, Hrady, zamky a dalsipamatky ve sprave Narodnlho pamatkoveho ustavu, Praha: Narodni pamatkovy ustav.
 • Leśniakowska M., 2007, "Jak budowano dwór polski", w: J. Chłap-Nowakowa, M. Dvorak, O. Dyba, T. Epsztein, A. Gaczoł, Ł. Gaweł, M. Leśniakowska, P. Łacny, R. Marcinek, M. Ustrzycki, Dwór polski. Architektura, tradycja, historia, Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński.
 • Lowe K., 2015, Zdivocely kontinent. Evropa zasaźena druhou svetovou vdlkou, Praha - Litomysl: Nakladatelstvi Paseka.
 • Łoziński W., 2005, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa: Iskry.
 • Łuczyński R.M., 2010, Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Machcewicz P., 2014, "Sowietyzacja w trzech wersjach", Polityka, nr 39 (2977), 24.09- 30.09.2014.
 • Maciorowski M., 2015, "Ile milionów zginęło?", Ale Historia, dodatek do Gazety Wyborczej, nr 18, 4.05.2015, s. 13.
 • Manzocchi S., 1997, "External finance and foreign debt in Central and Eastern European Countries", IMF Working Paper WP/97/134, International Monetary Fund, https:// www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp97134.pdf (dostęp: 15.09.2015).
 • Mączak A., 1996, "Od połowy XV wieku do rozbiorów", w: 1. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa: Książka i Wiedza, s. 213-428.
 • MK (Ministerstvo kultury Ćeske republiky), 2011, Koncepce pamatkove peće na leta 2011-2016, Praha: Ministerstvo kultury. Dokument dostępny na stronie: https://www. mkcr.cz/doc/cms_library/koncepce-pamatkove-pece-schvalene-zneni-768.doc (dostęp: 3.06.2016).
 • MKiDN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 2013, Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2013-2016, projekt, Warszawa: MKiDN, http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/ogloszenia/2013/20l30920Krajowy program.pdf (dostęp: 22.05.2015).
 • Mówią Wieki, 2015, nr 5 (664), 1945. Wojna i pamięć (część "Polski udział w wojnie", s. 55-71).
 • Narodni pamatkovy ustav (Narodowy Instytut Dziedzictwa Czech), baza danych http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php (dostęp: 20.04.2015).
 • Paczkowski A., 2009, "1939-1989", w: H. Samsonowicz, A. Wyczański, J. Tazbir, J. Staszewski, T. Kizwalter, T. Nałęcz, A. Paczkowski, A. Chwalba, Polska na przestrzeni wieków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wydanie 2, zmienione), s. 625-732.
 • Pánek J., 2014, Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Purchla J., 2008, Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego po roku 1989, Kraków: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/dziedzictwo raportjw. pelna(l).pdf (dostęp: 22.05.2015).
 • Republika Czeska, 2012, Grody i zamki20, Wydawnictwo ReproServiss.r.o., http://www.czechtourism.com/Czechtourism/media/CzT-Media/l-brochures/pl/hrady-a-zamky/index.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433070

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.