PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 262 | 47--56
Tytuł artykułu

System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Marketing Communication System in the System Product Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ukazuje naturę komunikacji marketingowej jako swoistego produktu systemowego. Istotę takiego produktu wyraża wielowymiarowa integracja i zarazem generowanie "wielu wartości" dla adresata przekazu i potencjalnego klienta. Rozważania koncentrują uwagę na dwóch istotnych zagadnieniach: strukturze narzędziowej systemu komunikacji oraz strukturze funkcji i zadań. Współczesna komunikacja marketingowa, w tym komunikacja w hipermedialnym środowisku komputerowym, stwarza zupełnie nowe formy i płaszczyzny promowania oferty sprzedaży. Nie stanowi klasycznego, jednorodnego produktu czy funkcji marketingowej, lecz produkt złożony z wielu narzędzi, tworzących w założeniu określone użyteczności i wartości dla adresatów. W takim właśnie wymiarze i refleksji komunikacja marketingowa posiada atrybuty, przypisane koncepcji produktu nowej generacji, produktu systemowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the essence of marketing communication as a kind of unique system product. The nature of such a product is expressed in a multidimensional integration and, simultaneously, in generating "multiple values" for the receiver of the message and potential customer. The analysis focuses on two key issues: the structure of tools in the system of communication and on the structure of functions and tasks. Contemporary marketing communication, including communication in the hyper-media computer environment, creates completely new forms and dimensions of product promotion. It is not a classic, homogeneous product or marketing function, but a complex product composed of various tools, which form definite utilities and values for receivers. In such dimension... marketing communication has attributes - linked to the concept of new generation product - of system product.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bennett P.D. (1988), Dictionary of Marketing Terms, AMA, Chicago.
 • Bruhn M. (2013), Kommunikationspolitik, Systematischer Einsatz Der Kommunikation für Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Bruhn M. (2008), Lexikon Der Kommunikationspolitik, Verlag Franz Vahlen, München.
 • De Pelsmacker P. (2000), Marketing Communications, Financial Times, Prentice Hall London.
 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Hajduk G. (2010), Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej [w:] B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), Komunikacja Rynkowa. Ewolucja, Wyzwania, Szanse, Zeszyty Naukowe Nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Horňák P. (2003), Abeceda reklamy, Central European Advertising, Bratislava.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Meffert H. (1986), Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden.
 • Nieschlag R., Dichtl E., Hörschgen H., (1988), Marketing, Duncker & Humbolt, Berlin.
 • Pickton D., Broderick A. (2000), Integrated Marketing Communications, Financial Times/ Prentice Hall, London.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (2012), Kluczowe kompetencje korporacji [w:] O fundamentach zarządzania, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Ромат Э. (2006), Основи реклами, Студцентр, Киїев.
 • Rogoziński K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rossiter J.R., Bellman S. (2005), Marketing Communications. Theory and Applications, Pearson, Prentice Hall.
 • Rudawska E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Thomas M.J. (1998), Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2014), Marketing Communication as Company's Dialogue with the Market: Value Creation And Integration Perespective, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 22, no. 4 (127).
 • Żabiński L. (red.) (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.