PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 171--179
Tytuł artykułu

Social Service Management - Challanges for Ukraine

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Usługi społeczne zarządzania - wyzwania dla Ukrainy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule omówiono konceptualne podejście do reformy systemu sfery społecznej w procesie decentralizacji władzy na Ukrainie. Dokonano próby określenia czynników związanych z zarządzaniem odnową infrastruktury społecznej w zakresie prawnego funkcjonowania społeczności, głównie na przykładzie dobrowolnego stowarzyszenia gmin. Przedstawiono możliwości wykorzystania różnych koncepcji w zakresie określenia jednolitego centrum administracyjnego społeczności lokalnej, w szczególności koncentrując się na funkcjonowaniu stworzonej infrastruktury władz publicznych, dostępności infrastruktury w sektorze publicznym jako podstawie do zapewnienia pełnego cyklu usług społecznych, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i historycznych. Obserwuje się wykorzystywanie pojęcia zrównoważonego rozwoju jako jednego z obszarów najbardziej istotnych reguł UE. Szczególną uwagę przywiązuje się do ujawnienia charakteru i cech zarządzania w edukacji, ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego w pogłębianiu demokratyzacji, humanizacji, decentralizacji władzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses conceptual approaches to reforming the system of social sphere in the process of decentralization of in Ukraine. An attempt to determine the means of improving the management of social infrastructure renewal in terms of legal framework functioning of communities, primarily based on voluntary association of communities. The possibilities of the use of different concepts determine the administrative center of the unified local community, in particular focusing on the center of economic gravity, the existence of established infrastructure of public authorities, availability of infrastructure in the public sector as a basis for providing full cycle of social services, taking into account natural and historical factors influence the choice of center of gravity. Also, is observed on applying the concept of sustainable development as one of the areas most relevant principles of the EU. Particular attention is paid to the disclosure of the nature and features of governance in education, health and social security in the deepening of democratization, humanization, decentralization of Power. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration; National Academy оf Public Administration under the President of Ukraine
 • Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration; National Academy оf Public Administration under the President of Ukraine
 • Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration; National Academy оf Public Administration under the President of Ukraine
 • Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration; National Academy оf Public Administration under the President of Ukraine
Bibliografia
 • Babyuk I., In Chernivtsi region can be 15-18 local communities. Access mode: http://vidido.ua/index.php/video/article/i._babjuk_u_chernivec_kii_oblasti_mozhe_buti_15-18_teritorial_nih_gromad/
 • Budget Monitoring: Analysis of Budget Execution in 2013. Access mode: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor Quat 2013/KV_IV_2013_Monitoring_ukr.pdf.
 • Council Regulation 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999, Official Journal of the European Communities, 31.07.2006. L210. Available at. Access mode: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&rid=1.
 • Golinowska S., Desirable directions of change in the health care system in Poland. Between rationing and rationalization. Access mode: http://www.case-research.eu.
 • Human Development Report of Poland 2013. Access mode: http://hdr.undp.org.
 • Local government in Ukraine: Current State and main directions of modernization, scientific report, Еditorial team: Y.V. Kovbasyuk, K.O. Vashchenko, V.V. Tolkovanov and other, Kiev, NADU, 2014.
 • Cheklina T., The impact of Poland's accession to the European Union on its economy and trade policy, "Russian Foreign Economic Herald" 2008, № 6.
 • Four reform. From concept to realization, Editorial E. Kolyarskoy-Bobinskoy, Translation L. Klyubinskoy, Warsaw, scientific press, 2000.
 • On the development of social services system in Ukraine today. Policy Brief, A. Kochemyrovska, A. Avchuhova, The National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine. Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/1328
 • In the determination of conditions for the conclusion and implementation of contracts such as hospital treatment, Decree № 93/2008 / DSOZ President of the National Health Fund dated 22 October, 2008. Access mode: http://www.nfz.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433138

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.