PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 285--299
Tytuł artykułu

Monitorowanie aspektu finansowego w procesie doskonalenia jakości usług medycznych - propozycje metodyczne dla szpitali

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Monitoring Financial Aspect in the Process of Improving Quality of Medical Services - Proposed Methodology for Hospitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zwrócono uwagę na istotę i znaczenie monitorowania aspektu finansowego w procesie doskonalenia jakości usług medycznych. Autorka w swoim opracowaniu podejmuje rozważania w zakresie metodyki pomiaru jakości w warunkach szpitalnych. Aspekt finansowy podkreślono jako kluczowy dla tworzenia sprzyjających warunków realizacji misji i celów, dla jakich powołane zostały zakłady opieki zdrowotnej. W artykule wskazano rodzaje wewnętrznych analiz finansowych z podziałem na trzy kryteria: czasu, przyjętą metodę badań oraz stopień szczegółowości badań. Przedstawiono także przykładowe wskaźniki pomiaru aspektu finansowego w ocenie jakości usług medycznych, świadczonych przez szpitale (będące wynikiem badań przeprowadzonych przez autorkę w kilku szpitalach). (abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on the nature and importance of monitoring the financial aspect in the process of improving the quality of medical services. Author, in the paper take considerations about the methodology for measuring the quality of hospital environment. The financial aspect was emphasized as a key to creating favorable conditions for realization of the mission and goals for which healthcare institutions were established. The article shows the types of internal financial analyzes according to three criteria: time, adopted the test method and the degree of research details. Author presents examples of indicators to measure the financial aspect in quality assessment of medical services provided by hospitals (as a result of research conducted by the author in several hospitals). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
285--299
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Instytut Przyrodniczo-Techniczny
Bibliografia
 • Detyna B., Detyna J., Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • Detyna B., Integracja efektów działań w usługach medycznych, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 2, red. J. Szołtysek, B. Detyna, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011.
 • Detyna B., Projekt modelu zbilansowanej karty wyników dla szpitala, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 4, red. J. Szołtysek, B. Detyna, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2013.
 • Detyna B., System controllingu w zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Logistyka. współczesne wyzwania, nr 1, red. J. Szołtysek, M. Jedliński, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2010.
 • Detyna B., Współczesne metody i koncepcje zarządzania z perspektywy wartości dla klienta, "Roczniki Naukowe VIII, Administracja Publiczna", z. 2, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2005.
 • El Sanadi N., Why are healthcare costs out of control?, "Broward Health" 2015, November 18, [on-line:] http://www.beckershospitalreview.com.
 • Friedag H.R., Schmidt W., My Balanced Scorecard. Moja strategiczna karta wyników, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kister A., Rachunek kosztów i jego rola w zarządzaniu szpitalem, [w:] Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kister A., Descriptive and Indicator-Based Evaluation of Quality Management System in Medical Care Faciliities, 9th International Quality Conference - June 2015, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac 2015.
 • Nowicki P., Drobnik J., Pobrotyn P., Controlling jako narzędzie zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego, t. 1, red. J. Drobnik, P. Kollbek, Wrocław 2006.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Skowroński A., Zarządzanie procesowe w logistyce, "Problemy Jakości" 2002, nr 5.
 • System pomiaru i oceny dokonań szpitala, red. M. Hass-Symotiuk, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Woodward Ch.A., Strategies for assisting health workers to modify and improve skills: Developing quality health care - a process of change, Department of Organization of Health Services Delivery World Health Organization, Geneva 2000.
 • Zarys ekonomii sektora publicznego, red. M. Brol, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433168

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.