PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 315--327
Tytuł artykułu

Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Misselling Barrier to the Development of Insurance in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tekstu jest wskazanie przejawów i skutków missellingu, nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych, niedostosowanych i nieodpowiednich do potrzeb klientów oraz zastosowania czynników przeciwdziałania tym nieetycznym praktykom na przykładzie produktów ubezpieczeniowych. Mechanizm kontroli i nadzoru nie nadąża za inwencją rynku finansowego i innowacjami produktowymi. Wykorzystywanie asymetrii informacji, świadome wprowadzanie klienta w błąd przez nieprzekazywanie kompleksowej wiedzy o produkcie oraz unikanie odpowiedzialności za niewłaściwą sprzedaż to jedne z głównych grzechów zakładów ubezpieczeń. Poprawa oceny sektora finansowego przez klientów wymaga zmiany podejścia do klienta ze strony ubezpieczyciela, banku lub innego pośrednika finansowego. Konieczne jest przewartościowanie dotychczasowych strategii rynkowych ubezpieczycieli i banków wobec swoich klientów. Tworzenie relacji z klientem opartych na zaufaniu i wiarygodności jest korzystne dla instytucji finansowych, w tym ubezpieczycieli, ale również dla klientów oraz dla państwa. Wprowadzane w ostatnim okresie zmiany w prawie zapewnią lepszą ochronę konsumenta. Metody badawcze zastosowane w artykule obejmują analizę literatury i analizę komparatywną. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the text is to show the effects of mis-selling, mis-selling of financial products, inadequate and unsuitable to the needs of customers and uses the factors preventing these unethical practices on the example of insurance products. The mechanism of control and supervision lags behind the inventiveness of the financial market and product innovation. The use of information asymmetry, aware of the introduction of customer confusion by not distribute comprehensive knowledge about the product and to avoid liability for improper sales, is one of the major sins of insurance companies. Improving the assessment of the financial sector by a customer requires a change of approach to the customer by the insurer, bank or other financial intermediary. It is necessary reevaluation of the existing market strategies of insurers and banks to their customers. Create relationships with clients based on trust and credibility is beneficial for financial institutions, including insurers but also for customers and for the state. Recently introduced changes to the law will ensure better protection of consumers, Research methods used in the article include: analysis of literature and comparative analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
315--327
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Chmielowiec B., Etyka i nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności ubezpieczeniowej, "Monitor Ubezpieczeniowy" 2015, nr 62, wrzesień.
  • Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, NIK Warszawa 8.04.2014 r. https://www.nik.gov.pl/plik/id,6423,vp,8193.pdf.
  • Dobiegała-Korona B., Krzepicka A.K., Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialny marketing, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytet Szczeciński 2012, nr 736, nr 55 Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia.
  • NIK o ochronie klientów rynku finansowego, raport maj 2014, https://www.nik.gov.pl/.../nik-o-ochronie-klientow-ry... O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych, z dnia 15 listopada 2013 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/.../dokument111327.pdf.
  • Pozew grupowy Millenium, https://pozewgrupowymillennium.dt.com.pl/.
  • Piesiewicz P., Analiza złych praktyk brytyjskich instytucji finansowych - wnioski dla rynku polskiego, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Vol 12, No 3/2/2014.
  • Raport - Rzecznik ubezpieczonych, rf.gov.pl/files/108_40_Raport_bancassurance.pdf
  • Raport bancassurance - Rzecznik Ubezpieczonych, rf.gov.pl/warto.../Raport_bancassurance
  • Rekomendacja U, http://www.czasnafinanse.pl/kredyty/artykuly/rekomendacja-u
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433176

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.