PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 5 | 140--159
Tytuł artykułu

Perfecting Business Models in the Context of the Sources of Competitive Advantages

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The variability of the business environment causes change and improvement of the business model in the context of the sources of competitive advantage of the company and has become an important research field. Companies take action to improve their business model and implement development strategies appropriate to the changes emerging using their competitive potential which is a competitive advantage. This, based on the relevant means determines their competitive position. Nowadays having an appropriate action strategy, as well as the availability of innovative solutions and new technologies, is not an adequate key to success. Today a large guarantor of success is a properly constructed business model [Gwarda-Gruszczyńska 2012, p. 392]. This publication shows the elements of a business model, identifies factors affecting its form in conjunction with current and former sources of the competitive advantages of the company. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
140--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra
 • University of Zielona Góra
 • University of Zielona Góra
Bibliografia
 • Abraham, S., 2013, Will Business Model Innovation Replace Strategic Analysis?, Strategy & Leadership, vol. 41, no. 2.
 • Amit, R., Zott, Ch., 2012, Creating Value through Business Model Innovation, MIT Sloan Management Review, vol. 53, no. 3.
 • Basile, A., Faraci, R., 2015, Aligning Management Model and Business Model in the Management Innovation Perspective: The Role of Managerial Dynamic Capabi- lities in the Organizational Change, Journal of Organizational Change Management, vol. 28, no. 1.
 • Battagello, F.M., Grimaldi, M.,Cricelli, L., 2015, A Rational Approach to Identify and Cluster Intangible Assets. A Relational Perspective of the Strategic Capital, Journal of Intellectual Capital, vol., no. 4.
 • Bednarz, J., Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php [access: April 2015].
 • Czakon, W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Eyring, M.J., Johnson, M.W., Nair, H., 2011, New Business Models in Emerging Markets , Harvard Business Review, vol. 89.
 • Ghezzi, A., 2014, The Dark Side of Business Models: the Risks of Strategizing through Business Models Alone, Strategic Direction, vol. 30, no. 6.
 • Gołębiowski, T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw , Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gorynia, M., Łaźniewska, E., 2010, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gwarda-Gruszczyńska, E., 2012, Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań a model biznesowy przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, nr 702/I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hauke-Lopes, A., 2014, Kluczowe wyzwania dla lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na zagranicznym rynku usług, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 1.
 • Johnson, M.W., Christensen, C.M.,Kagermann, H., 2011, Reinventing Your Business Model, Harvard Business Review on Rebuilding Your Business Model (Harvard Business Review Press).
 • Kim, Chan, W., Mauborgne, R., 2007,Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć własną przestrzeń rynkową, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.
 • Lemańska-Majdzik, A., Sipa, M., 2009, Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, Konkurencyjność a Innowacyjność, no 1.
 • Lorange, P., Datson, E., 2014, Business Cycles: Looking Beyond the Downside for Competitive Advantages, Journal of Business Strategy, vol. 35, no. 1.
 • Mason, K., Mouzas, S., 2012, Flexible Business Models, European Journal of Marketing, vol. 46, no. 10.
 • Matzler, K., Bailom, F., Friedrich von den Eichen, S., Kohler, T., 2013, Business Model Innovation: Coffee Triumphs for Nespresso, Journal of Business Strategy, vol. 34, no. 2.
 • McPhee, W., 2014, A New Sustainability Model: Engaging the Entire Firm, Journal of Business Strategy, vol. 35, no. 2.
 • Mason, K., Mouzas S., 2012, Flexible Business Models, European Journal of Marketing, vol. 46, no. 10.
 • Miziołek, K., 2010, Kwalitatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia, Zeszyt Naukowy, nr 100, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Niemczyk, J., 2012, Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego, w: Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., Jasiński, B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Niemczyk, J., 2013, Strategia.Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Niemczyk, J., 2014, Logika rozwoju strategii, w: Krupski, R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
 • Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E.,Jasiński, B. (red.), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nogalski, B., 2009, Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, nr 2 (97).
 • Obłój, K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Obłój, K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Olson, E.G., 2006, Not by Technology Alone: Sustaining Winning Strategies, Journal of Business Strategy, vol. 27, no. 4.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010, Business Model Generation, Wiley, Hoboken, New Jersey.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2011, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, One Press, Warszawa.
 • Polo, T., Tähtinen, J., 2011, A Network Perspektive on Business Models for Emerging Technology-based Services , Journal of Business & Industrail Marketing, vol. 26, no. 5.
 • Pierścionek, Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Porter, M.E., 1999, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rodríguez-Díaz, M., Espino-Rodríguez, T.F., 2006, Redesigning the Supply Chain: Reengineering, Outsourcing, and Relational Capabilities, Business Process Management Journal, vol. 12, no. 4.
 • Shafer, S.M, Smith, H.J., Linder, J.C., 2005, The Power of Business Models, Business Horizons, vol. 48, no. 3.
 • Strojny, M., 1990, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako źródło prze- wagi konkurencyjnej, Problemy Jakości, nr 12.
 • Stańczyk-Hugiet, E., 2012, Niematerialne zasoby sieci międzyorganizacyjnych, w: Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., Jasiński, B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania,Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet, E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet, E., 2014, Pola eksploracji strategy as practice international network, w: Krupski, R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
 • Stankiewicz, M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 • Storbacka, K., Frow, P., Nenonen, S., Payne, A., 2012, Designing Business Models for Value Co-Creation, in: Special Issue - Toward a Better Understanding of the Role of Value in Markets and Marketing.
 • Storbacka, K., Nenonen, S., 2011, Markets as configurations, European Journal of Marketing, vol. 45, no. 1/2.
 • Śliwiński, R., 2011, Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Tallman, S., 2014, Business Models and the Multinational Firm, in: Boddewyn, J.J. (ed.), Multidisciplinary Insights from New AIB Fellows, Research in Global Stra- tegic Management, vol. 16.
 • Wikström, K., Artto, K., Kujala, J., Söderlund, J., 2010, Business Models in Project Business, International Journal of Project Management, vol. 28, no. 8.
 • Zakrzewska-Bielawska, A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: Krupski, R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433196

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.