PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 423--434
Tytuł artykułu

Age management jako narzędzie łagodzenia skutków starzenia się zasobów pracy w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Age Management as a Tool to Mitigate the Effects of Aging Labour Force in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany demograficzne skutkujące starzeniem się ludności powodują poszukiwanie rozwiązań, które zaowocują przedłużaniem aktywności zawodowej człowieka. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procesu starzenia się zasobów pracy w Polsce oraz wskazanie roli strategii zarządzania wiekiem dla łagodzenia jego skutków. Autorzy postawili tezę badawczą, iż zarządzanie wiekiem w organizacjach może być narzędziem pozwalającym upowszechniać wiedzę na temat zagadnień związanych ze starzeniem się pracowników w kontekście pogłębiającego się procesu starzenia się populacji Polski. Analiza danych empirycznych ukazuje narastający kryzys demograficzny w Polsce. Starzenie się ludności to proces nieuchronny, a sprostanie mu wymaga podjęcia działań o charakterze systemowym w zakresie działań aktywizacyjnych na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The demographic changes leading to the aging of the population make the search for solutions that will result in prolonging the economic activity of population. The purpose of this paper is to present the aging process of labour force and an indication of the role of age management strategy to mitigate the effects of aging labour force in Poland. The authors put the thesis research that age management in organizations can be a tool to disseminate knowledge on issues related to aging workers in the context of the deepening of the process of aging of the Polish population. The analysis of empirical data shows growing demographic crisis in Poland. Population aging is an inevitable process and to meet him requires action of a systemic nature in terms of activation measures on the labour market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
423--434
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Ageing and employment: identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment - final report European Commission, 2006.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl/bdl.
 • Jamka B., Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, [w:] B. Jamka, S. Konarski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Kołodziejczyk-Olczak I., Zarządzanie wiekiem - jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne?, [w:] Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej - raport końcowy, red. E. Kryńska, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Lódź 2013.
 • Kryńska E., Szukalski P. (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach UE - raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 • Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 • Luuk M., Retirement of the eldery from the labour market. Statistic Estonia , EESTI Statistica Kvartalikiri 1/09, 2009, htpp://www.stat.ee.
 • Naegele G., Walker A., A guide to good practice in age management, Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
 • Szukalski P., za EUROFOUND, Impact of the recession on age management policies Czech Republic, Dublin, htpp://www.eurofound.europa.eu.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, www.stat.gov.pl.
 • Prognozy ZUS: Polacy wymierają, "Newsweek Polska" z dnia 07.08.2013 r., http://polska.newsweek.pl/prognozy-zus--polacy-wymieraja,107249,1,1.html.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl.
 • The Implementation of Age management in the Czech Republic (2013-2015), http://www.agemanagement.cz/en/age-management-v-cr/.
 • Vagac L., Employment policies to promote active ageing. Slovakia, European Observatory 2012, htpp://www.eu-employment-observatory.net.
 • Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesu starzenia się ludności, Wyd. Towarzystwo Naukowe i Kierownictwa, Toruń 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433208

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.