PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(33) | 259--272
Tytuł artykułu

Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Individual Low-Budget Tourism as a Form of Tourist Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka niskobudżetowa, zwana także niskokosztową (ang. low-cost tourism, low- -budget tourism), obejmuje wyjazdy turystyczne, realizowane indywidualnie przez pojedyncze osoby lub małe grupy, przy jak najniższym wykorzystaniu środków finansowych. Możliwość przemieszczania się w celach turystycznych grup konsumentów o niskich dochodach jest rezultatem obniżania cen usług turystycznych, wzrostu możliwości finansowych konsumentów, usuwania barier administracyjnych na granicach państw, poszerzania dostępu do informacji, usieciowienia usług turystycznych i zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów recepcji turystycznej. Celem opracowania jest przedstawienie niskobudżetowej turystyki indywidualnej (niezorganizowanej) jako formy aktywności turystycznej. W opracowaniu zawarto tezę, że turystyka niskobudżetowa umożliwia realizację silnie zindywidualizowanych celów turystycznych, dlatego w przyszłości znaczenie niskokosztowych sposobów podróżowania może wzrastać. W tekście przedstawiono profil turysty niskobudżetowego, charakterystykę celów i sposobów podróżowania, poddano analizie doświadczenia nabyte w trakcie tych podróży, poruszono zagadnienia bezpieczeństwa i zdrowia. Opis oparto na badaniu jakościowym, zrealizowanym w formie wywiadu. Wybór niskokosztowej formy podróżowania jest pochodną sytuacji ekonomicznej turystów, a nie ich specyficznych upodobań, przy czym ważny jest sam fakt podróżowania, a nie dotarcie do destynacji za wszelką cenę. Koszty takich wypraw są nawet kilkukrotnie mniejsze od wyjazdów organizowanych przez biura podróży. Wbrew oczekiwaniom, turyści niskobudżetowi obierają za cele wypraw kraje stosunkowo drogie: tanie mają być koszty podróży, a nie miejsca docelowe. W kształtowaniu tej formy podróżowania główną rolę odgrywają internet i media społecznościowe. Niskobudżetowa turystyka indywidualna, upowszechniana w sieci poprzez udostępnianie doświadczeń z podróży, może stać się w niedalekiej przyszłości ważnym nurtem gospodarki turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Low-budget tourism includes tourist travels, organized and undertaken personally by individuals or small groups with the least possible use of financial resources. Groups of consumers with low income have possibilities to move for tourism purposes following: the low prices of travelling, increasing financial capability of the tourists, the removal of administrative barriers at national borders, expanding access to information, networking of tourism services and increasing transport accessibility of tourist reception areas. The aim of the study is to present the low-budget individual (unorganized) tourism as a form of tourist activity. The work contains thesis on the growing importance of individualized and low-cost ways of travelling. Presented text delivers: a profile of the low-budget tourist, a description of the objectives and ways of travelling; it also analyzes the experience acquired during these journeys. The description is based on qualitative research conducted in the form of an interview. The choice of low-cost form of travel is a derivative of the economic situation of tourists, not their specific preferences. Important is the very fact of travelling, and not the reaching a destination at all costs. Economic costs of such trips are even several times smaller than journeys organized by travel agencies. Contrary to expectation, the goals of the low-cost tourists are relatively expensive countries: travel costs should be cheap, not destination. The main factor shaping this form of travelling is the Internet and social media. Individual low-budget tourism, disseminated on the Web by sharing travel experiences, can become in the near future an important trend in whole tourism economy. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Tourism  
Rocznik
Numer
Strony
259--272
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Ateljevic I., Doorne S., 2004, Theoretical Encounters: A Review of Backpacker Literature, w: The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice, Tourism and Cultural Change Series, red. G. Richards, J. Wilson, Channel View Publications, Clevedon - Tonawanda - Ontario - Church Point, s. 60-76, https://books.google.nl/bo oks?id=iV2UDJNyGkYC&pg=PA3&hl=pl&source=gbs_toc_r&cad=2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433260

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.