PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój | 307--315
Tytuł artykułu

O funkcjach prawa pracy jako instrumentu polityki społecznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu podejmuję, ograniczoną ze względu na jego zakres, prezentację określonych zagadnień związanych z przypisywanymi prawu pracy funkcjami. W nawiązaniu do ujęć i definicji polityki społecznej wskazuję na ich odniesienia do zbioru norm prawnych (określanego jako ta gałąź prawa), jak też praktyki społecznej oraz na przyjmowane w naukach: polityki społecznej oraz prawa pracy, ujęcie prawa pracy (czy też prawa socjalnego) jako instrumentu polityki społecznej. Co prawda po drugiej wojnie światowej zdecydowana większość doktryny polskiego prawa pracy posługuje się kategorią pojęciową "funkcji prawa pracy", ale wiele kwestii pozostaje tu spornych. Różnice poglądów dotyczą tu zarówno definicji funkcji prawa pracy, charakteru prawnego, ilości wyodrębnianych w literaturze funkcji oraz ich systematyzacji. Ta bardzo ogólna prezentacja pozwala jednak na wskazanie łączących się z funkcjami prawa pracy zagadnień o różnym charakterze, jak też sformułowanie określonych ocen i wniosków końcowych. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Auleytner J.: Polityka społeczna. Pomiędzy ideą a działaniem, Warszawa 1994.
 • Auleytner J.: Polityka społeczna. Teoria a praktyka, Warszawa 1997.
 • Auleytner J.: Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa 2005.
 • Baran K.W.: O funkcjach zbiorowego praw pracy uwag kilka. W: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner. Warszawa 2002.
 • Baran K.W.: Zbiorowe prawo pracy. Kraków 2002.
 • Baran K.W.: Funkcje prawa pracy. W: K.W. Baran, B.M. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk: Prawo pracy. (Seria akademicka). Kraków-Warszawa 2005.
 • Baran K.W.: Polubowna funkcja prawa pracy. "Polityka społeczna" 2005, nr 1.
 • Bogucka J.: Funkcje prawa. Analiza pojęcia. Kraków 2000.
 • Ćwiertniak B.M.: O kryteriach funkcjonalnych wyodrębniania prawa pracy. W: "Gdańskie Studia Prawnicze". T. XVII. Człowiek, Obywatel, Pracownik. Studia z zakresu praw. Księga Jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowskiej. Red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka. Gdańsk 2007.
 • Ćwiertniak B.M.: O rozumieniu "szczególnych właściwości prawa pracy". Prace komisji Naukowych PAN, Oddział Katowice, z. 30, Katowice 2006.
 • Ćwiertniak B.M.: Sposoby definiowania "prawa pracy" w polskiej literaturze prawniczej (Próba systematyzacji), W: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Rocznik 1999/2000. Red. A.M. Świątkowski, Kraków 2001.
 • Ćwiertniak B.M.: Ujęcie przedmiotu prawa pracy a wyodrębnianie "typów" zasad prawa pracy. W: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej", T. 7. Red. T. Zieliński. Katowice 1986.
 • Florek L.: Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990.
 • Gersdorf M., Rączka K.: Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa 2006.
 • Goździewicz G.: Funkcje prawa pracy w nowym ustroju w Polsce. W: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. B.M. Ćwiertniak. Opole 1998.
 • Jackowiak U.: Funkcje prawa pracy. W: U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka: Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa. (Seria akademicka) Kraków 2005.
 • Jończyk J.: Prawo pracy. Warszawa 1984.
 • Kolasiński K.: Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego. Toruń 2001.
 • Kroszel J.: Podstawy polityki społecznej. Uwarunkowania. Pojęcia. Instytucje i działanie, Poznań-Wrocław 1997.
 • Liszcz T.: Prawo pracy, Warszawa 2004.
 • Mitręga M.: Przedmiot i zakres polityki społecznej. W: Polityka społeczna. Doświadczenia i perspektywy: księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy dydaktycznej i badawczej prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza. Red. M. Księżopolski, M. Szylko-Skoczny Warszawa 1991.
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. Warszawa 1995.
 • Nieciuński W.: Polityka społeczna jako nauka i przedmiot nauczania. W: Polityka społeczna. Doświadczenia i perspektywy: księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy dydaktycznej i badawczej prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza.Red. M. Księżopolski, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 1991.
 • Polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek, Katowice 1998.
 • Rajkiewicz A.: Polityka społeczna - problemy i zadania. "Polityka Społeczna" 1975, nr 10.
 • Salwa Z.: Nowy ład w Polsce a ochronna funkcja praw pracy. W: Nowy ład w Polsce i w Europie. (księga pamiątkowa poświęcona Cz. Jaćkowiakowi). Red. B.V. Maydell, T. Zieliński, Warszawa 1997.
 • Skąpski M.: Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.
 • Społeczne poglądy na funkcje prawa. Red. M. Boucka-Arctowa. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Szubert W.: Funkcje praw pracy. "Państwo i Prawo" 1971, nr 3-4.
 • Szubert W.: Prawo jako narzędzie polityki społecznej. "Polityka Społeczna" 1974, nr 4.
 • Szubert W.: Prawo pracy a polityka społeczna. "Człowiek w Pracy i Osiedlu" 1974, nr 10.
 • Szubert W.: Przedmiot, geneza i zakres socjalistycznej polityki społecznej. W: Polityka społeczna. Red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1979.
 • Szubert W.: Szczególne właściwości prawa pracy. Studia Prawno-Ekonomiczne. T. IV, Łódź 1970.
 • Szumlicz T.: W sprawie modelowego spojrzenia na politykę społeczną w Polsce. W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. Zw. Dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Katowice 2006.
 • Wyka T.: Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy. Warszawa 2003.
 • Zieliński T.: Prawo pracy a polityka społeczno-gospodarcza i postęp społeczny. W: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. T. 1. Red. T. Zieliński, Katowice 1977.
 • Zieliński T.: Prawo pracy. Zarys systemu. Cz. I, Warszawa-Kraków 1986.
 • Zieliński T.: Ustrój pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. (Wybrane zagadnienia). Red. B.M. Ćwiertniak. Opole 1998.
 • Zieliński T.: Zasady prawa pracy w nowym systemie ustrojowym. "Państwo i Prawo" 2001.
 • Ziembiński Z.: O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa. "Państwo i prawo" 1987, nr 12.
 • Ziembiński Z.: Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433294

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.