PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 1 | 17--46
Tytuł artykułu

Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Principle of Good Faith in the International Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest przedstawienie jednej z najbardziej fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego. Zgodnie z art. 38 (1) (c) Statutu MTS zasada dobrej wiary jest ogólną zasadą prawa uznaną przez narody cywilizowane, a zatem stanowi formalne źródło prawa międzynarodowego. Bez wątpienia wciąż ogromne kontrowersje budzi charakter, znaczenie, treść i zakres tej zasady. Należy podkreślić, iż pojęcie "dobrej wiary" jest niejasne i trudno jest wskazać jedną, powszechnie uznaną jej definicję. Zasada dobrej wiary znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach prawa międzynarodowego. Najbardziej znaczące jest prawo traktatów. Dobra wiara jest stosowana od momentu zawarcia traktatu aż po jego wygaśnięcie. Odnosi się także do doktryny (o węższym zakresie stosowania) zakazu nadużycia praw, która stanowi najbardziej kontrowersyjny aspekt tej zasady. Kolejną konkretyzacją dobrej wiary jest dobrze ugruntowana zasada estoppel. Ponadto zasada dobrej wiary jest stosowana w trakcie negocjacji. Dobra wiara pełni funkcję pośrednią pomiędzy regułami a zasadami. Co więcej, określa sposób przestrzegania istniejących reguł prawa międzynarodowego i ogranicza sposób ich wykonywania. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article was to present one of the most fundamental principles of international law. According to Art. 38 (1) (c) of the Statute of ICJ, the principle of good faith is a general principle of law recognized by civilized nations and accordingly is one of the formal sources of international law. Undoubtedly, there are still controversies regarding its nature, meaning, content and scope. It should be emphasized that it is impossible to settle one, generally accepted, definition of good faith because it is rather an ambiguous notion. The principle of good faith is applied in many areas of international law and is of great importance. The most relevant in this area is the law of the treaties. The principle of good faith is in use in the law of the treaties from formation of the treaty to its extinction. This principle covers also a narrower doctrine of "abuse of rights", which is probably one of the most disputable aspects of this principle. The realization of the principle of good faith is well established in the principle of estoppel. What is more, the principle of good faith is also applied in the process of negotiation. Good faith performs intermediary function between rules and principles. Furthermore, it appoints the way of observance of the existing rules of international law and limits a manner of its execution. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
17--46
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • A Vienna Convention on the Law of Treaties: a Commentary, eds. O. Dörr, K. Schmalenbach, Berlin 2012, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19291-3.
 • Alexy R., On the Structure of Legal Principles, "Ratio Iuris" 2000, Vol. 13, No. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-9337.00157.
 • Arbitration between Great Britain and Costa Rica, Opinion and Award of William H. Taft, Sole Arbitrator, Washington, D.C., October 18, 1923, "American Journal of International Law" 1924, Vol. 18, No. 1.
 • Aust A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge 2000.
 • Besson S., General Principles in International Law - Whose Principles?, https://doc.rero.ch/record/28893/files/General_Principles_in_International_Law.pdf [data dostępu: 18.06.2015].
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003.
 • Bogdany A. von, General Principles of International Public Authority: Sketching a Research Filed, "German Law Journal" 2008, Vol. 9, No. 11.
 • Bokor-Szegö H., General Principles of Law, [w:] International Law: Achievements and Prospects, ed. M. Bedjaoui, Part 1, Dordrecht - Paris - London 1991.
 • Bowett D.W., Estoppel before International Tribunals and its Relations to Aquiescence, "British Yearbook of International Law" 1957, Vol. 33.
 • Brownlie I., Principles of Public International Law, Oxford 1979.
 • Byers M., Abuse of Rights: an Old Principle, a New Age, "McGill Law Journal" 2002, Vol. 47, No. 2.
 • Chan P.C.W., Acquiescence/Estoppel in International Boundaries: Temple of Preah Vihear Revisited, "Chines Journal of International Law" 2004, Vol. 3.
 • Chen B., General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, London 1953.
 • Czapliński W., Pojęcie estoppel w prawie międzynarodowym publicznym, "Sprawy Międzynarodowe" 1984, nr 9.
 • D'Amato A., Consent, Estoppel, and Reasonableness: Three Challenges to Universal International Law, "Virginia Journal of International Law" 1969, Vol. 10, No. 1.
 • D'Amato A., Good Faith, [w:] Encyclopedia of Public International Law, ed. R. Bernhardt, North-Holland 1992.
 • Degan V.D., Sources of International Law, Netherlands 1997.
 • Dworkin R., Taking Rights Seriously, Harvard University Press 1977.
 • Dworkin R., The Model of Rules, "University of Chicago Law Review" 1967, Vol. 35, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1598947.
 • Ellis J., General Principles and Comparative Law, "European Journal of International Law" 2011, Vol. 22, No. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chr072.
 • Erlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958.
 • Fawcett J.E.S., The Legal Character of International Agreements, "British Yearbook of International Law" 1953, Vol. 30.
 • Fenwick C.G., International Law, New York 1965.
 • Fitzmaurice G., The General Principles of International Law: Considered from the Standpoint the Rule of Law, "Recueil des Cours" 1957, Vol. 2.
 • Fitzmaurice G., The Law and the Procedure of the International Court of Justice, 1951-54: General Principles and Sources of Law, "British Yearbook of International Law" 1953, Vol. 30.
 • Fitzmaurice G., The Law and the Procedure of the International Court of Justice, 1954-59 General Principles and Source of International Law, "British Yearbook of International Law" 1959, Vol. 35.
 • Fitzmaurice G., The Law and the Procedure of the International Court of Justice: General Principles and Substantive Law, "British Yearbook of International Law" 1950, Vol. 27.
 • Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa 1997.
 • Friedmann W., The Uses of "General Principles" in the Development of International Law, "American Journal of International Law" 1963, Vol. 57, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2195982.
 • Ford C.A., Juridical Discretion in International Jurisprudence: Article 38(1) (c) and "General Principles of Law", "Duke Journal of Comparative & International Law" 1994, Vol. 35.
 • García Amador F.V., Sohn L.B., Baxter R.R., Recent Codification of the Law of State Responsibility for Injuries to Aliens, Martinus Nijhoff Publishers 1974.
 • Gonthier C.D., Liberty, Equality, Fraternity: The Forgotten Leg of the Trilogy, or Fraternity: The Unspoken Third Pillar of Democracy, "McGill Law Journal" 2000, Vol. 45, No. 3.
 • Good Faith, www.legiscompare.fr/site-web/IMG/pdf/13._CH_5_Good_faith.pdf [data dostępu: 18.06.2015]
 • Goodwin-Gill S., State Responsibility and the 'Good Faith' Obligation in International Law, [w:] Issues of State Responsibility before International Judicial Institutions, eds. M. Fitzmaurice, D. Sarooshi, Oxford and Portland Oregon 2004.
 • Gormley P.W., The Codification of Pacta Sunt Servanda by the International Law Commission: the Preservation of Classical Norms of Moral Force and Good Faith, "Saint Louis University Law Journal" 1970, Vol. 14, No. 3.
 • Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2003.
 • Grocjusz H., Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, księga II, rozdz. XVI § I-VI, przeł. R. Bierzanek, Warszawa 1957.
 • Gutteridge H.C., Abuse of Right, "Cambridge Law Journal" 1933, Vol. 5, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0008197300128521.
 • Hassan T., Good Faith in Treaty Formation, "Virginia Journal of International Law" 1981, Vol. 21, No. 3.
 • Hesselink M.W., The Concept of Good Faith, [w:] Towards a European Civil Code, eds. A.S. Hartkamp, E.H. Hondius, M.W. Hesselink, C.E. du Perron, M. Veldman, Boston - London 2004.
 • Hoof G.J.H. van, Rethinking the Sources of International Law, Antwerp 1983.
 • Hyland R., Pacta Sunt Servanda: a Mediation, "Virginia Journal of International Law" 1994, Vol. 34, No. 2.
 • Jacobs F.G., Varieties of Approach to Treaty Interpretation: with Special Reference to the Draft Convention on the Law of Treatise before the Vienna Diplomatic Conference, "International and Comparative Law Quarterly" 1969, Vol. 18, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/iclqaj/18.2.318.
 • Jain N., General Principles of Law as a Gap-Fillers, www.iilj.org/courses/documents/NehaJain_GeneralPrinciplesasGapFillersJan2014.pdf [data dostępu: 18.06.2015].
 • Kelsen H., Principles of International Law, New Jersey 2003.
 • Kelsen H., The Law of the United Nations: a Critical Analysis of its Fundamental Problems, New Jersey 2000.
 • Kennedy D., The Sources of International Law, "American University Journal of International Law and Policy" 1987, Vol. 2, No. 1.
 • Kolb R., La bonne foi en droit international public. Contribution à l'étude des principes généraux de droit, Genéve - Paris 2000.
 • Kolb R., Principles as Sources of International Law, "Netherlands Law Review" 2006, Vol. 53, No. 1.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 • Kozłowski A., Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego, Wrocław 2009.
 • Kunz J.L., The Meaning and the Range of the Norm Pacta Sunt Servanda, "American Journal of International Law" 1945, Vol. 39, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2192340.
 • Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.
 • Lachs M., Some Thoughts on the Role of Good Faith in International Law, [w:] Declarations of Principles - A Quest for Universal Peace, eds. R.J. Akermann, P.J van Krieken, Ch.O. Pannenborg, Leyden 1977.
 • Lauterpacht H., Private Law Sources and Analogies of International Law, [w:] Hersch Lauterpacht International Law, Collected Papers: The Law of Peace, Part 1: International Law in General, ed. E. Lauterpacht, Cambridge 1975.
 • Lauterpacht H., Sovereignty over Submarine Areas, "British Yearbook of International Law" 1950, Vol. 27.
 • Lauterpacht H., The Development of International Law by the International Court, Cambridge 1982.
 • Lauterpacht H., The Functions of Law in International Community, New Jersey 2000.
 • Laylin G., Bianchi R.L., Role of Adjudication in International River Disputes, The Lake Lanoux Case, "American Journal of International Law" 1959, Vol. 53, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2195212.
 • Lukashuk I.I., The Principle Pacta Sunt Servanda and the Nature Obligations under International Law, "American Journal of International Law" 1989, Vol. 83, No. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2203309.
 • Łukaszuk I., Charakter podstawowych zasad prawa międzynarodowego, "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 11.
 • MacGibbon C., Estoppel in International Law, "International and Comparative Law Quarterly" 1958, Vol. 7, No. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/iclqaj/7.3.468.
 • MacGibbon C., The Scope of Acquiescence in International Law, "British Yearbook of International Law" 1954, Vol. 31.
 • McNair A., The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations, "British Yearbook of International Law" 1957, Vol. 3.
 • McNair A., The Legality of the Occupation of the Ruhr, "British Yearbook of International Law" 1924, Vol. 5.
 • McTaggart Sinclair I., The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester University Press, Great Britain 1973.
 • Mendelson M., The International Court of Justice and the sources of international law, [w:] Fifty Years of the International Court of Justice, eds. V. Lowe, M. Fitzmaurice, Cambridge 2008.
 • Mitchell A.D., Good Faith in the WTO Dispute Settlement, "Melbourne Journal of International Law" 2006, Vol. 7, No. 2.
 • Morvay W., The Obligation of a State not to Frustrate the Object of a Treaty Prior to its Entry to Force, "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht" 1967, Vol. 27.
 • Nahlik S.E., Wstęp do prawa międzynarodowego, Warszawa 1967.
 • O'Connor J.F., Good Faith in International Law, Darthmouth Publishing Company Limited 1991.
 • Oluyomade B.O., The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law, "Harvard International Law Journal" 1975, Vol. 16, No. 1.
 • Oppenheim L., International Law: A Treatise, Vol. 1: Peace, ed. R.F. Roxburgh, New Jersey 2005.
 • Ovchar A., Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ: a Principle promoting Stability Threatens to Undermine it, "Bond Law Review" 2009, Vol. 21, No. 1.
 • Panezi M., Source of Law in Transition Re-visiting General Principles of International Law, "Ancilla Iuris" 2007.
 • Pellet A., Article 38, [w:] The Statute of the International Court of Justice. Commentary, eds. A. Zimmermann, Ch. Tomuschat, K. Oellers-Frahm, Oxford 2006.
 • Permanent Court of International Justice, Committee of Jurist, Procès-verbaux of the proceedings of the Committee, June 16th - July 24th, 1920, with Annexes, The Hague 1920.
 • Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2005.
 • Raz J., Legal Principles and the Limits of Law, "Yale Law Journal" 1972, Vol. 81, No. 5, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/795152.
 • Reinhold S., Good Faith in International Law, "Bonn Research Papers on Public International Law" 2013, No. 2, http://ssrn.com/abstract=2269746 [data dostępu: 18.06.2015].
 • Research in International Law, Part 3: Law of Treaties, Draft Convention on the Law of Treaties, art. 9 with commentary, "American Journal of International Law" 1935, Vol. 29 (Supplement).
 • Russi L., Substance or Mere Technique? A Precis on Good Faith Performance in England, France and Germany, "Hanse Law Review" 2009, Vol. 5, No. 1.
 • Saluden F.X., La bonne foi, approche objective du concept de bonne foi et de sa normativité, http://edi.univ-paris1.fr/travaux/06SaludenBF.pdf [data dostępu: 18.06.2015].
 • Schermaier M.J., Bona Fides in Roman Contract Law, [w:] Good Faith in European Contract Law, eds. R. Zimmermann, S. Wittaker, Cambridge 2000.
 • Schlesinger R.B., Research on the Principles of Law Recognized by Civilized Nations Outline of a New Project, "American Journal of International Law" 1957, Vol. 51, No. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2195351.
 • Schwarzenberger G., The Fundamental Principles of International Law, "Recueil des Cours" 1955, Vol. 1.
 • Shaw M.N., International Law, Cambridge 2008, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511841637.
 • Simma B., Alston P., The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles, "Australian Yearbook of International Law" 1988-1989, Vol. 12.
 • Sozański J., Ogólne zasady prawa w acquis communautaire oraz w prawie międzynarodowym publicznym - istotniejsze pytania badawcze, "Studia Prawnicze" 2005, z. 2.
 • The Charter of the United Nations, ed. B. Simma, Oxford 2002.
 • Thirlway H., The Law and Procedure of the International Court of Justice, Vol. 1-2, Oxford 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/law/9780199673377.001.0001.
 • Tiunov O.I., Pacta Sunt Servanda: the Principle of Observing International Treaties in the Epoch of the Slave-Owning Society, "Saint Louis University Law Journal" 1994, Vol. 38, No. 4.
 • Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT), www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPTtext.shtml [data dostępu: 18.06.2015]
 • Tunkin G.I., Theory of International Law, "Harvard University Press" 1974, DOI: http://dx.doi.org/10.4159/harvard.9780674434165.
 • Vattel E., The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin and Nature of Natural Law and on Luxury, eds. B. Kapossy, R. Whatmore, Liberty Found Inc. 2008.
 • Villiger M.E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, the Netherlands 2009.
 • Virally M., Review Essay: Good Faith in Public International Law, "American Journal of International Law" 1983, Vol. 77, No. 1.
 • Voigt C., The Role of General Principles in International Law and their Relationship to Treaty Law, www.retfaerd.org/gamle_pdf/2008/2/Retfaerd_121_2008_2_s3_25.pdf [data dostępu: 18.06.2015].
 • Waldock H., General Course on Public International Law, "Recueil des Cours" 1962, Vol. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1163/ej.9789028614321.001-251.
 • Weeramantry C.G., Foreword, [w:] Good Faith Negotiations Leading to the Total Elimination of Nuclear Weapons. Request for an Advisory Opinion from International Court of Justice. Legal Memorandum, "Harvard Law School" 2009, http://lcnp.org/disarmament/2009.07.ICJbooklet.pdf [data dostępu: 18.06.2015].
 • Whitton J.B., The Sanctity of Treaties (Pacta Sunt Servanda), "International Conciliation" 1935, Vol. 16.
 • Wyrozumska A, Umowy międzynarodowe: teoria i praktyka, Warszawa 2006.
 • Wyrozumska A., Czapliński W., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
 • Zeller B., Good Faith - is it a Contractual Obligation?, "Bond Law Review" 2003, Vol. 15, No. 2.
 • Zoller E., La bone foi en droit international public, Paris 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.