PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych | 53--89
Tytuł artykułu

Znaczenie bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego w dobie globalizacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnia dekada XX wieku była okresem istotnych zmian w funkcjonowaniu krajowych systemów finansowych. Zmiany te, które nadal się dokonują, związane są z procesem formowania globalnej gospodarki, w której zanikają ekonomiczne, polityczne i społeczne bariery między państwami. Krajowe systemy finansowe zmuszone są dostosować się do działania w nowych warunkach i przygotować się na nowe wyzwania, które związane są z procesem globalizacji. Rozwijają się globalnie zorientowane konglomeraty finansowe, przez światowe rynki finansowe przepływają codziennie biliony dolarów, pojawiają się nowe rodzaje instrumentów finansowych, a w szczególności dynamicznie rozwija się segment instrumentów pochodnych. Systemy finansowe poszczególnych krajów stają się coraz bardziej zintegrowane: instytucje finansowe coraz częściej działają ponad granicami, a krajowe rynki finansowe są ze sobą coraz ściślej powiązane. Procesom integracji sprzyja postęp technologiczny. Pogłębianie się integracji ma bez wątpienia wpływ na przenoszenie się tak pozytywnych, jak i negatywnych zjawisk między poszczególnymi systemami finansowymi. Dotyczy to wszystkich elementów systemu finansowego, także sektora bankowego, a słabość tego sektora w jednym kraju (rozwiniętym czy rozwijającym) może zagrozić stabilności finansowej zarówno wewnątrz tego państwa, jak i w skali międzynarodowej. Nadzór bankowy jest niezbędny w skali pojedynczego kraju dla zapewnienia bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Jednak w warunkach globalizacji, a co za tym idzie wolności przepływu kapitału, konieczna jest międzynarodowa współpraca w sferze nadzoru bankowego, aby przeciwdziałać pojawianiu się i rozprzestrzenianiu kryzysów bankowych na świecie.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Kapstein E.B.: Architects of Stability? International Cooperation Among Financial Supervisors. BIS Working Papers. Basel 2006, February, No. 199.
 • History of the Basel Committee and its Membership (January 2007). http://www.bis.org/ [5.09.2007].
 • Joint Forum, http://www.bis.org/bcbs/jointforum.htm [7.09.2007].
 • Implementation of the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision, Experiences, Influences, and Perspectives. Prepared by the Staff of the World Bank and the International Monetary Fund, Approved by C. Calari and S. Ingves, September 23, 2002.
 • Konsultacje i wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowym w Polsce. Dokument konsultacyjny. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2005, styczeń.
 • Dziekoński P.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2003, z. 164.
 • Fact Sheet - Basel Committee on Banking Supervision. http://www.bis.org/about/factbcbs.htm [5.09.2007].
 • Śliwa B.: Nowe rekomendacje Komitetu Bazylejskiego w zakresie ryzyka kontrahenta. "Rynek Terminowy" 2005, nr 3.
 • About the Basel Committee, http://www.bis.org/bcbs/index.htm [7.09,2007].
 • The Financial Stability Institute (FSI). http://www.bis.org/fsi/aboutfsi.htm [5.08.2007].
 • Cordewener K.F.: Cross-Border Supervision. Past, Present and Future. Conference on Foreign Participation in China Banking Sector, Beijing 19 March 2005.
 • Smółko M.: Model nadzoru bankowego w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0100/KAT_B4875.PDF [27.09.2007].
 • Chrabonszczewska E.: Międzynarodowe strategie banków. Prace i Materiały. Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2006, nr 274.
 • Zasady nadzoru nad zagranicznymi placówkami banków - Konkordat. Principles For The Supervision Of Banks' Foreign Estabilishments - The Concordat, No. 2. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bazylea 1983, maj, Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.
 • Marrs T.: Tajna władza świata. Część II. Jakie międzynarodowe zło czai się w podziemiach banków? http://www.aferyprawa.com/tajna__wladza2.html [29.09.2007].
 • Mitraszewska A.: Panika w banku Northern Rock. "Gazeta Wyborcza" z 23.09.2007. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/l,33204,4514188.html [29.09.2007].
 • Promoting Financial Stability. Submission for the G-7 Heads of Government at the 1998 Birmingham Summit. Recent Initiatives of the Basel Committee on Banking Supervision, Basle 1998, March.
 • Podstawowe zasady efektywnego Nadzoru Bankowego (Core Principles for Effective Banking Supervision, No. 30). Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bazylea 1997, wrzesień.
 • Ostalecka A.: Wzrost częstotliwości występowania kryzysów bankowych jako wyzwanie do opracowania zaleceń na rzecz stabilizacji systemów finansowych. W: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń. Red. M. Marcinkowska, S. Wieteska. Difin, Warszawa 2007.
 • Metodologia podstawowych zasad efektywnego nadzoru bankowego (Core Principles Methodology, No. 61). Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bazylea 1999, październik.
 • Podpiera R.: Does Compliance with Basel Core Principles Bring Any Measurable Benefits? IMF Staff Papers. Vol. 53, No. 2, International Monetary Fund, Washington 2006.
 • Rynek walutowy sierpień 2007. http://www.finanse.egospodarka.pl/24419,Rynek-walutowy-sierpien- 2007,1,48,l.html [5.10.2007].
 • Zombirt J.: Nowa umowa kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Współczynnik wypłacalności jako wyznacznik stabilności finansowej banku. http://www.000-0.net/,28 [5.10.2007].
 • Stefański M.: Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków. Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2006, z. 212.
 • Mitręga-Niestrój K.: Stabilność światowego systemu finansowego jako cel nowej międzynarodowej architektury finansowej. W: Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego. Red. J. Żabińska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Griffith-Jones S.: Implications of Basel II for Stability and Growth in Developing Countries; Proposals for Further Research and Action. Paper Prepared for Ibase Rio Meeting on Financial Liberalisationand Global Governance: The role of International Entities, 19-20 March, 2007.
 • Bazylea II - stopnie ryzyka. Rozmowa R. Azembskiego z Piotrem Gajkiem, dyrektorem Sektora Bankowego w Dziale Business Advisory Ernst & Young. "Bank" z 01.05.2007. http://www.ey.com/global/content.nsf/Poland/GFSRM_-_Publikacje_- _Bank_-_Bazylea_II?OpenDocument&Click= [7.10.2007].
 • Buttonwood. Credit and Blade. "The Economist" 2007, Vol. 383, No. 8545.
 • Uphill Work. "The Economist" 2007, Vol. 383, No. 8545.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433304

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.