PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 87--109
Tytuł artykułu

Potencjał ludzki a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw - wykorzystanie metod taksonomicznych w ujęciu regionalnym

Warianty tytułu
Human Potential and Economic Effectiveness of Enterprises: Application of Taxonomic Measures in a Regional Spectrum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie zależności między poziomem potencjału ludzkiego a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Na potrzeby niniejszego artykułu podjęto próbę skonstruowania syntetycznego miernika oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, a także syntetycznego miernika potencjału ludzkiego w regionie w oparciu o wcześniej wyselekcjonowany zbiór zmiennych diagnostycznych. Badaniem objęto wszystkie 16 województw Polski. W badaniach wykorzystano metodę TOPSIS do uporządkowania oraz metody Warda i PAM w celu dokonania klasyfikacji województw. Ponadto przeprowadzono analizę korelacyjną i analizę autokorelacji przestrzennej. Głównym kryterium doboru zmiennych była ich kompletność i dostępność dla wszystkich badanych obiektów w latach 2009-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to define the relationship between the level of human potential and economic efficiency of companies in different voivodeships. For the purpose of this paper, a synthetic indicator was constructed to evaluate the economic efficiency of companies as well as a synthetic indicator of human potential in a region, based on previously selected set of diagnostic variables. All 16 Polish voivodeships were included in the research. The TOPSIS method, Ward's method and the PAM method were used in the research to classify different voivodeships. Moreover, correlation analysis and spatial autocorrelation analysis were carried out. The main criterion when selecting variables was their completeness and their accessibility for all objects in the research between the year 2009 and 2013. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamczyk J., 1995, Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Balicki A., 2009, Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowanie społeczno-ekonomiczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 • Becker G.S., 1975, Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, New York: NBER.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E" Waśniewski T., Wersty B., 1998, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Bielski M., 1996, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bławat F., 1999, Analiza ekonomiczna, Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Bochniarz P. (red.), 2008, Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa: KPRM.
 • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ederer P., 2006, Innovation at Work: The European Human Capital Index, Brussels: The Lisbon Council.
 • European Commission, 2015, Innovation Union Scoreboard 2015, Belgium.
 • Fiamholtz E.G.,1985, Human Resource Accounting, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Fitzenz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Kraków: OE, Dom Wydawniczy ABC.
 • Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Grzebyk M., 2013, Kapitał ludzki i komunikacja w organizacji, Tarnobrzeg: PWSZ w Tarnobrzegu.
 • GUS, 2010-2014, Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Janik W., Paździor A., Paździor M., 2014, Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą, tłum. J. Sawicki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jorgenson D., M. Fraumeni B.,1989, The accumulation of human and nonhuman capital, 1948-84, w: R.E. Lipsey, FŁS. Tice (red.), The Measurement of Saving, Investment, and Wealth, Chicago: University of Chicago Press.
 • Kopczewska K., 2007, Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R-Cran, Warszawa: CeDeWu.
 • LeSage J.P., Pace R.K., 2009, Introduction to Spatial Econometrics, Boca Raton: Taylor & Francis Group.
 • Luthy D.H., 1998, Intellectual Capital and Its Measurement, Logan, Utah: College of Business.
 • Marciniak S. (red.), 2005, Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa: Difin.
 • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Perechuda K. (red.), 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piasecki B., Rogut A., Stawasz E., Johnson S., Smallbone D., 2001, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PARP.
 • Podogrodzka M., 2011, "Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych", Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 26-41.
 • PricewaterhouseCoopers, 2015, Podsumowanie wyników Badania Saratoga w edycji 2015, https://www.pwc.pl/pl/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim/assets/pwc-saratoga-hc- -benchmarking-2015.pdf (dostęp: 24.05.2016).
 • Santos J.M., Embrechts M., 2009, "On the use of the adjusted Rand Index as a metric for evaluating supervised classification", w: Artificial Neural Networks - ICANN 2009, seria Lecture Notes in Computer Science, t. 5769, s. 175-184.
 • Sieng L.W., Yussof L, 2015, "Comparative study of Malaysia human capital with selected ASEAN and developed countries: A fuzzy TOPS1S method", Geografia. Malaysian Journal of Society and Space, t. 11, nr 6, s. 11 -22.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., 2008, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STA TISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, Kraków: StatSoft.
 • Strahl D., 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Stewart G.B., 1991, The Quest for Value, New York: Harper and Collins.
 • Stewart T.A., 1997, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, New York: Currency and Doubleday.
 • Suchecki B. (red.), 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Szczepańska K., 2009, Koszty jakości dla inżynierów, Warszawa: Placet.
 • Szymańska E., 2010, "Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar", Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 97, z. 2, s. 152-164.
 • Świetlik W., 2005, Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • Tavakoli M.M., Shirouyehzad H., 2013, "Application of PCA/DEA method to evaluate the performance of human capital management: A case study", Journal of Data Envelopment Analysis and Decision Science, t. 2013, s. 1-20.
 • UNESCO, 2008, IDAMS. Internationally Developed Data Analysis and Management Software Package. Paris: UNESCO.
 • Woźniak M.G., 2008, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.
 • Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • Zeliaś A. (red.), 2004, Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.