PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | nr 1 | 17--24
Tytuł artykułu

Proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa jako czynnik jego konkurencyjności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Company's pro-ecological image as a factor shaping its competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor w niniejszej publikacji podjął się próby teoretycznego i praktycznego połączenia ze sobą trzech zagadnień, a mianowicie ekologii, wizerunku przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności. Chciał bowiem określić rolę i znaczenie proekologicznej aktywności przedsiębiorstwa w budowaniu jego konkurencyjności poprzez celowe kształtowanie społecznie akceptowanego wizerunku firmy przyjaznej środowisku. Swą uwagę skoncentrował na małych przedsiębiorstwach, by zdiagnozować, jak dalece są one zainteresowane wykorzystywaniem w swej prowizerunkowej działalności powszechnie uznawanych wartości ekologicznych. Wyniki badań własnych pozwoliły zauważyć, że menedżerowie małych przedsiębiorstw są świadomi wagi ochrony środowiska we współczesnym świecie i jej pozytywnego odbioru w społeczeństwie, stąd prowadzoną w tym zakresie działalność postrzegają jako bardzo istotną z punktu widzenia kształtowania wizerunku. Niestety ta świadomość nie przekłada się na ich intensywną aktywność.(abstrakt oryginalny)
EN
The author attempts to combine theoretically and practically the following three issues: ecology, a company's image and its competitiveness. His intention is to determine the role and importance of the company's pro-ecological activity in building its competitiveness through deliberate shaping of socially acceptable image. Hepays his attention mainly to small companies to diagnose how much they are interested in using in their pro-image activity the commonly recognised ecological values. It turns out that managers in small companies are aware of the importance of environment protection in the contemporary world and its acceptance in society. Therefore, they perceive environmental activity as essential to shaping their image. Unfortunately, this awareness does not translate into their intense activity.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
17--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Assiouras I., Siomkos G., Skourtis G., Koniordos M., 2011, Consumer perceptions of corporate social responsibility in the Greek mobile telecommunication industry, International Journal of Management Cases, Special Issue of CIRCLE International Conference, vol. 13, no. 3, s. 210-216.
 • Bansal P., Roth K., 2000, Why companies go green: a model of ecological responsiveness, Academy of Management Journal, vol. 43, no. 4, s. 717-736.
 • Ciechanowicz-McLean J., 2003, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Cornelissen J., 2010, Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Donaldson B., O'Toole T., 2007, Strategic Market Relationships, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Glabiszewski W., 2005, Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z UE, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Glabiszewski W., 2013, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9 (58), s. 161-173.
 • Górka K., 2001, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Hanley N., Shogren J.F., White B., 1997, Environmental Economics in Theory and Practice, MacMillan Press, Hampshire.
 • Kalinowska A., 1994, Ekologia - wybór przyszłości, Editions Spotkania, Warszawa.
 • Laia R.S.Q., Hsub L.L., Chen J.C.H., 2012, Green supply chain management systems: a case study in the textile industry, Human Systems Management, vol. 31, s. 111-121.
 • Martín-Tapia I., Aragón-Correa J.A., Rueda-Manzanares A., 2010, Environmental strategy and exports in medium, small and micro-enterprises, Journal of World Business, vol. 45, no. 3, s. 266-275.
 • Mazur J., 2002, Czynniki ochrony środowiska naturalnego w rynkowych strategiach przedsiębiorstw globalnych, [w:] A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Pietrewicz J.W., 2011, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Pluta E., 2001, Public relations - moda czy konieczność. Teoria i praktyka, Twigger, Warszawa.
 • Poskrobko B., 2001, Społeczne czynniki ochrony środowiska, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Rosca M.I., 2011, The importance of environmental protection in CSR policy, Annals of Faculty of Economics, vol. 1, no. 2, s. 778-784.
 • Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., 2006, Wybrane zagadnienia ekologiczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433396

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.