PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 131--145
Tytuł artykułu

Urban Consumption in the Postmodern Reality - The Analysis of Changes in the Background of the Structure of Earlier City Expenses

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konsumpcja miejska w realiach świata ponowoczesnego : Analiza zmian na tle struktury wcześniejszych wydatków miejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest prezentacja zmian struktury wydatków miast, która ewoluuje wraz ze zmianami celów rozwojowych miast, będących odbiciem hierarchii potrzeb ich użytkowników. W tym kontekście konsumpcja miejska obrazuje zarówno trwałość głównych funkcji miejskich, wynikającą z niezmiennej od wieków roli miast w systemie osadniczym i gospodarczym, jak i koniunkturalność form zaspokajania niektórych potrzeb. Badania oparto na studiach porównawczych realiów życia miejskiego wyrażonych w udziale wybranych kategorii wydatków w budżetach opisywanych miast w okresie ponad 100 lat, co daje szansę na zaobserwowanie aktualnie promowanych ponowoczesnych cech konsumpcji miejskiej. Jej specyfika najczęściej postrzegana jest przez cechy pluralistycznego społeczeństwa konsumenckiego, którego relatywizm poglądów i nieustające dążenie do nowości czynią miasta miejscami nieustająco kształtującymi własne produkty. Koszty tych dążeń i przeobrażeń ponoszone są przez władze miejskie, znajdując swój zapis w budżetach miast. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to analyse the changes in structure of city expenses. It evolves according to changes of urban development goals, which reflects the hierarchy of needs of the city users. In this context the urban consumption illustrates firstly lasting of key urban functions, resulting of the unchanged, during centuries, role of cities in settlement and economic systems and secondly opportunism the forms of satisfying some needs. The research was based on comparative studies of urban life realities expressed in the share of selected categories of budgetary expenditures in analysed cities in the period of more than 100 years. This approach gives a chance to observe currently promoted postmodern features of urban consumption. Its specificity most often can be seen through the marks of pluralistic consumer society, which relativism and relentless pursuit of novelty, make cities the places, where new products are constantly created. Costs of those aspirations and transformations are paid by local authorities, leaving a trace in the structure of city expenses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Bauman, Z. (1996). O ładzie co niszczy i chaosie, który tworzy, czyli o polityce przestrzeni miejskiej. Kultura i społeczeństwo XI (4).
 • Bauman, Z. (2004). Ponowoczesność. In: Szlachta, B. (ed). Słownik społeczny: 902-914. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Czornik, M. (2012). Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Czornik, M. ed. (2012). Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • GUS (2006). Historia Polski w liczbach. Warszawa: GUS.
 • Jayne, M. (2006). Cities and Consumption. London: Routledge.
 • Karwińska, A.; Brzosko-Sermak, A. (2014). Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Markowski, T. (1997) Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta. In: Domański, T. (ed). Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki.
 • Miles, S.; Miles, M. (2004). Consuming Cities. Palgrave Macmillan.
 • Grabski, W. (1914). Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego 1913. Warszawa: Biuro Pracy Społecznej.
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny (1969). Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1968. Katowice.
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny (1974). Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1974. Katowice.
 • Słodczyk, J. (2012). Historia planowania i budowy miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Szahaj, A. (2004) Postmodernizm. In: Szlachta, B. (ed). Słownik społeczny: 935-941. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Dziennik Ustaw RP 1973 nr 47, poz. 276.
 • Urząd Miasta Tarnowskie Góry (1924). Preliminarz Kasy Komunalnej na rok rachunkowy 1924.
 • Oppeln (1926). Verwaltungsbericht der Stadtgemeinde Oppeln.
 • Wątroba, W. (2009). Społeczeństwo konsumpcyjne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433404

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.