PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | nr 2 | 29--37
Tytuł artykułu

Czynniki sukcesu w zarządzaniu inicjatywą klastrową na przykładzie inicjatywy Interizon

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Success Factors in Cluster Initiative Management - Interizon Cluster Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych czynników sukcesu w inicjatywie klastrowej Interizon z uwzględnieniem czterech obszarów funkcjonowania inicjatywy: formalizacji i wewnętrznej organizacji, działań podejmowanych w ramach inicjatywy, strategii rozwoju oraz komunikacji i promocji. Przeanalizowane zostały również najważniejsze efekty wynikające z członkostwa w powyższej inicjatywie. Autorki przeprowadziły badania o charakterze jakościowym, posługując się metodą studium przypadku. Podstawową techniką zbierania danych były obserwacje bezpośrednie, analiza danych wtórnych (dokumentów wypracowanych w ramach inicjatywy) oraz ustrukturyzowane i wystandaryzowane kwestionariusze ankiety. W wyniku przeprowadzonych badań wyłoniono wiele czynników, które mogą stanowić o sukcesie Interizon. Jednym z najbardziej widocznych pozytywnych efektów "klasteringu" w inicjatywie jest rozległy proces sieciowania, obejmujący nie tylko uczestników Interizon, ale również podmioty zewnętrzne, do których zaliczyć można instytucje sektora nauki, instytucje okołobiznesowe oraz władze publiczne(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify potential factors underlying the success of Interizon cluster, taking into account four areas of its functioning: formalization and internal organization, services and measures within the initiative, strategic development and communication and promotion. The most important results of cluster operations for members were analysed. The authors conducted a qualitative study, using the case study method. The basic techniques of data collection were direct observations, analysis of secondary data (documents developed within the initiative) as well as structured and standardized questionnaires. Based on the study, the number of success factors for the Interizon cluster was identified. One of the most visible positive effects of the "clustering" was an extensive cross-linking process, covering not only Interizon cluster members, but also external entities, which includes science sector institutions, business support institutions and public authorities.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
29--37
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Andersson T., 2004, The Cluster Policies Whitebook, IKED International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmö.
 • Becattini G., 2002, From Marshall's to the Italian Industrial Districts, a Brief Critical Reconstruction, [w:] Quadrio Curzio M., Complexity and Industrial Clusters. Dynamics and Models in Theory and Practice, PhysicaVerlag, Heidelberg.
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, 2010, PARP, Warszawa.
 • Carlino G.A., 2001, Knowledge spillovers: cities' role in the new economy, Business Review, Q4.
 • Drucker P., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 • Etzkowitz H., 2002, The Triple Helix of University-Industry-Government: Implications for Policy and Evaluation, Working Paper 2002:11, Science Policy Institute, Stockholm.
 • Hołub-Iwan J. (red.), 2012, Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Horyzont 2020, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ (25.06.2015).
 • Ketels C.H.M., 2003, The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Further Developments, NRW Conference on Clusters, Duisburg.
 • Koszarek M., 2009, Strategia rozwoju Pomorskiego Klastra ICT, BSR Expertise, Gdańsk.
 • Koszarek M., 2013, Strategia rozwoju klastra Interizon, BSR Expertise, Gdańsk.
 • Leidecker J.K., Bruno A.V., 1984, Identifying and using critical success factors, Long Range Planning, 17(1), s. 23-32.
 • Lis A.M., McPhillips M., 2015, Identyfikacja regionalna i branżowa oraz poziom zaangażowania jako determinanty sukcesu inicjatywy klastrowej Interizon, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Marshall A., 1920, Principles of Economics, 8th edition, London, Macmillan.
 • Morosini P., 2004, Industrial clusters, knowledge integration and performance, World Development, vol. 32, no. 2.
 • Penc-Pietrzak I., 2010, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Plawgo B., 2014, Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Collier Mac- Millan, London.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 https://www. funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1867/ost_POIR_19_01_dokument_ 21012015_okladka.pdf (25.06.2015).
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C., 2003, The Cluster Initiative Greenbook, Specialisation Platform, Stockholm.
 • Sosnowska A., Łobejko S., 2007, Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, [w:] Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa.
 • Yin R., 2009, Case Study Research: Design and Methods, Sage, Thousand Oaks 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433428

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.