PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 14 (20) | 111--129
Tytuł artykułu

Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule tym przedstawiono cykl hydrologiczny w przyrodzie, analizując pojęcie i sposoby pomiaru zasobów wodnych oraz deficytu zasobów wodnych. Przedstawiona jest też ocena tych zjawisk według kontynentów i regionów, wskazując na trudną sytuację w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Zbadana została korelacja między wielkością dochodu narodowego (PKB) a kilkoma cechami gospodarki wodnej w przekroju kontynentów. Wykazana została wyraźna korelacja między liczbą ludności a zużyciem wody i innymi wskaźnikami gospodarki wodnej. Ponadto sformułowano wniosek, że deficyt zasobów wodnych w gospodarce światowej w zasadzie nie występuje, pojawia się natomiast kryzys zaopatrzenia w wodę o charakterze regionalnym, wynikający z niewystarczającej infrastruktury hydrotechnicznej i wodno-kanalizacyjnej oraz niewłaściwej polityki gospodarczej i ekologicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a hydrological cycle that takes place in nature and addresses the concept of water resources and the methods of their measurement as well as the shortage of water resources. In the ensuing discussion, the paper assesses those conditions by the continents and regions, pointing out the difficult situation in Northern Africa, the Middle East and Central Asia. Further, it presents the investigation of the correlation between the volume of GDP and the particular features of water management within the continents. The results of calculations show differences, yet there is a clear correlation between the number of population, the water consumption and other indexes of water management. The paper ends with the conclusion that there is basically no shortage of water resources within the world economy, yet there is more and more acute crisis in water supply on the regional scale due to the insufficient water supply and sewerage infrastructure, improper economic policy and environmental policy, and poverty among large groups of population.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Barszczyńska M., Madej P., Kubacka D., 2010, Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju, Roczniki Geomatyki, t. VIII, z. 5 (41), s. 23-32.
 • Bednarek H., 2014, Susze i ich skutki, Aura, nr 11, s. 4-7.
 • Brown A., Matlock M.D., 2011, A Review of Water Scarcity Indices and Methodologies, The Sustainability Consortium, Fayetteville.
 • Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., 2003, Zasoby Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W., Pociask-Karteczka J., Skrzypczyk L., 2014, Zasoby wodne a ich wykorzystanie, Nauka, nr 1, s. 77-98.
 • Hołdys A., 2015, Raz za sucho, raz za mokro, Polityka, nr 33.
 • Instytut Ochrony Środowiska, 1998, Dokumenty końcowe Konferencji "Środowisko i Roz-wój": Szczyt Ziemi: Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r., tłum. I. Kulisz, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2000, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie poli-tyki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000 r. oraz Dz.U. 2009, nr 106, poz. 882.
 • Kowalczak P., 2007, Konflikty o wodę, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Kundzewicz W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., 2010, Zagrożenia związane z wodą, Nauka, nr 4, s. 87-96.
 • Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milly P.C.D., Betancourt J., Falkenmark M., Hirsch R.M., Kundzewicz Z.W., Lettenmaier D.P., Stouffer R.J., 2008, Stationarity is dead: Whither water management?, Science, 2008, vol. 319, no. 5863, s. 573-574.
 • Rockström J., Falkenmark M., 2014, Water Resilience for Human Prosperity, Cambridge University Press, Cambridge. Stępniewska M., 2014, Ile wody naprawdę zużywamy?, Gospodarka Wodna, nr 9, s. 321-324.
 • Sullivan C., 2002, Calculating a Water Poverty Index, World Development, vol. 30, no. 7 s. 1195-1210.
 • UNDP, 2011, Podsumowanie. Raport o rozwoju społecznym. Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich, Waszyngton.
 • UNESCO, 2015, The United Nations World Water Development Report: Water for a Sustain-able World, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf (19.06.2016).
 • United Nations, 2015, The Millennium Development Goals Report, New York.
 • Virtual Water Trade, Water Footprint network, waterfootprint.org/en/water-footprint/na-tionalwater-footprint/virtual-water-trade (18.02.2016).
 • Weiner J., 2003, Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • WHO, 2012, UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water, Geneva.
 • WHO/UNICEF, 2015, Progress on Sanitation and Drinking-Water. 2015 update, Geneva.
 • http://temp.waterfootprint.org/?page=files/VirtualWaterFlows (14.07.2016).
 • http://www.stronameteo.go-longhorn.net/obrazy/bilans_hyd.gif (12.06.2016).
 • http://www.wri.org/our-work/topics/water (12.06.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433478

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.