PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 46 | 202--225
Tytuł artykułu

Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Consumer Trends as a Manifestation of Innovative Behaviours among Contemporary Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat wzajemnych powiązań między innowacjami a konsumpcją i zachowaniami współczesnych konsumentów na rynku. W pierwszej części tekstu skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia i istoty nowych trendów i innowacji. Z kolei w dalszej części opracowania omówiono dostrzegalne symptomy innowacyjności w zachowaniach współczesnych konsumentów. Z uwagi na wymogi objętościowe czasopisma, w artykule, w sposób syntetyczny, przeanalizowano najważniejsze, zdaniem autora, alternatywne trendy konsumenckie świadczące o innowacyjnych zachowaniach konsumentów na rynku. Uwagę poświęcono także uwarunkowaniom rozwoju i przejawom prosumpcji, mediom społecznościowym, multitaskingowi, crowdsourcingowi, Point&Know/Point&Buy, konsumpcji kolaboratywnej i sprytnym zakupom. To właśnie w tzw. nowych trendach i przejawach prosumpcyjnych znawcy tematu dopatrują się przejawów konsumpcji innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a theoretical discussion of the relationships between innovations on the one hand and consumption and market behaviours of contemporary consumers on the other hand. In the first part of the article, the focus is on the notion and nature of new trends and innovation. In the next part, the discussion moves to the discernible manifestations of innovative behaviours of contemporary consumers. Because of the limited space allocated by the journal, the author concisely analyses the most interesting, in his opinion, alternative consumer trends pointing to innovative behaviour of consumers in the market. Much attention is also given to factors in the development and manifestation of prosumption, social media, multitasking, crowdsourcing, Point&Know/Point&Buy, collaborative consumption and smart shopping. It is the so-called "new" trends and manifestations of prosumption that the specialists in this field tend to treat as indications of innovative consumption. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
202--225
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 10 hot consumer trends, Consumerlab, Ericsson, 2013, http://www.ericsson.com/res/docs/2012/consumerlab/10-hot-consumer-trends-2013.pdf (dostęp: 21.12.2014).
 • Assael H., 2004, Consumer Behavior. A Strategie Approach, Houghton Miffein Company, Boston-New York.
 • Bainbridge J., 2013, Understanding collaborative consumption, "Marketing Magazine", September 6, http://www.marketingmagazine.co.uk/article/1208881/understanding-collaborative-consumption (dostęp: 10.11.2014).
 • Bardhi F., Eckhardt G.M., 2012, Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing, "Journal of Consumer Research", Vol. 39, No. 4, http://dx.doi.org/10.1086/666316
 • Bauwens M., Mendoza, N. i Iacomella F., 2012, Synthetic Overview of the Collaborative Economy. P2P Foundation, http://p2p.coop/files/reports/collaboratice-economy-2012.pdf (dostęp: 21.10.2014).
 • Belk R., 2010, Sharing, "Journal of Consumer Research", Vol. 36, No. 5, February, http://dx.doi.org/10.1086/612649
 • Botsman R., Rogers R., 2010, What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Brzoskowski B., Crowdsourcing - pytania mogą się opłacać [online], www.marketing.org.pl (dostęp 12.02.2015).
 • Bryant C.A., 2011, The social media bubble: an examination of social media user motivations and their implications for future users and communication technologies, "Research Papers", Paper 161, Southern Illinois University Carbondale.
 • Collins S., 2010, Digital fair. Prosumption and the fair use defence, "Journal of Consumer Culture", No. 10(1), http://dx.doi.org/10.1177/1469540509354014
 • Du H., 2013, NFC Technology: today and tomorrow, "International Journal of Future Computer and Communication", Vol. 2, No. 4, http://dx.doi.org/10.7763/ijfcc. 2013.v2.183
 • Enzensberger H., 2003, Constituents of a Theory of the Media, Willey Press, Teoksesa.
 • Felson M., Spaeth J.L., 1978, Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach, "American Behavioral Scientist" Vol. 21, March-April.
 • Floryda R., Tingali I., 2004, Europe in the creative age, Carnegie Mellon Software Industry Center, February.
 • Gansky L., 2010, The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing, Penguin Books, New York.
 • Garbarski L., 2011, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Grabowska A., Frątczak-Rudnicka B., 2013, Nowy konsument 24/7, II Forum "Customer Experience Management".
 • Hajduk M.T., Zalega T., 2013, Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", nr 2.
 • Howe J., 2006, The Rise in Crowdsourcing, "Wired Magazine", June.
 • Howe J., 2008, Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, Three Rivers Press, New York.
 • Im S., Bayus B., Mason Ch.H., 2003, An empirical study of innate consumer innovativeness, personal characteristics and new-product adoption behavior, "Journal of Academy of Marketing Science", nr 31, http://dx.doi.org/10.1177/0092070302 238602
 • Internet Standard, Ad Standard, Raport 2012.
 • John N.A., 2013, Sharing and Web2.0: The Emergence of a Keyword, "New Media Society", Vol. 5., No. 2, http://dx.doi.org/10.1177/1461444812450684
 • Jung B., 1997, Kapitalizm postmodernistyczny, "Ekonomista", nr 5-6.
 • Kaplan A.M., Haenlein M., 2010, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons", Vol. 53, No. 1, Kelley School of Business, Indiana University, http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003.
 • Kaplan A.M., Haenlein M., 2012, Social Media: Back to the roots and back to the future, "Journal of Systems and Information Technology", Vol. 14, No. 2, http://dx.doi.org/10.1108/13287261211232126.
 • Kleemann F., Voss G.G., Rieder K., 2008, Un(der)paid Innovators - The Commercial Utilization of Consumer Work Trought Crowdsourcing, "Science, Technology and Innovation Studies" Vol. 23, No. 4.
 • Internauci 2014, 2014, Komunikat z badań CBOS, nr 82.
 • Kozinets R., 1999, E-Tribalized Marketing: The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption, "European Management Journal", No.17, http://dx.doi.org/10.1016/s0263-2373(99)00004-3.
 • Lawson S.J., 2011, Forsaking Ownership: Three Essays on Non-Ownership Consumption and Alternative Forms of Exchange. Electronic Theses, Treatises and Dissertation, Paper 3221, http://diginole.lib.fsu.edu/7etd/3221 (dostęp: 15.02.2015).
 • Lilley S., Grodzinsky F., Gumbus A., 2012, Revealing the commercialized and compliant Facebook user, "Journal of Information, Communication and Ethics in Society", no. 10(2), http://dx.doi.org/10.1108/14119961211226994.
 • Mano H., Elliott M.T., 1991, Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving, "Advances in Consumer Research", No. 24.
 • NM Incite, A Nielsen/McKinsey Company, www.nmincite.com State of the Media: Social Media Report Q3 (dostęp: 02.03.2015).
 • Owyang J., Samuel A., Grenville P. (2013), Sharing is the new buying: How to win in the collaborative economy, Visioncritical, Crowd Companies, www.visioncritical.com/sites/default/files/pdf/sharing-new-buying-collaborative-economy-report.pdf.
 • Rheingold H., 1993, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, Addison Wesley, Boston.
 • Penn M.J., Kinney Zalesne E., 2009, Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes.
 • Reformat B., 2013, The Idea of Smart Shopping - The Generation of Smart Consumers, "Studia Ekonomiczne", nr 149.
 • Rostek A., Zalega T., 2015, Konsumpcja kolaboartywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (część 1), "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Schindler R.M., 1989, Consequences of perceiving oneself as responsible for obtaining a discount. Evidence for smart shopper feelings, "Journal of Consumer Psychology", vol. 7, no. 4, http://dx.doi.org/10.1201/s15321663jcp0104_04
 • Shaw F., 2009, Uncertainty and the New Consumer, Foresight, Vol. 4.
 • Smarter Commerce. Redefining business in the age of consumer, IBM, 2012.
 • Smart Shopping czyli nowoczesny klient wyrusza na zakupy, biznes.interia.pl/wiado-mosci/news/smart-shopping-czyli-nowoczesny-klient-wyrusza-na-zakupy,2001932, 4199 (stan na dzień 11.10.2014).
 • Smith T., 2009, The social media revolution, "International Journal of Market Research", Vol. 51, No. 4.
 • Sznajder A., 2013, Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Tapscott D., Williams A.D., 2008, Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tascoptt D., 2008, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, McGeaw Hill.
 • Tapscott D., 2010, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Trend Report 2013 Holiday Shopping Season, http://www.scanlife.com/trend-report-2013-holiday-shopping-season (stan na dzień 12.03.2015).
 • Toffler A., 2006, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Trzeciak A., 2009, Innowacyjny trexy marketing, "Marketing w Praktyce", nr 7.
 • Wardak P., Zalega T., 2013, Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, "Studia i Materiały", nr 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Vejlgaard H., 2008, Anatomy of trend, McGraw-Hill, New York.
 • Zalega T., 2013, Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, "Marketing i Rynek", nr 2.
 • Zalega T., 2014, Sustainable Consumption and Innovative Consumption in Consumer Behaviour of Mazovian Households, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Zalega T., 2015, Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja - wybrane aspekty, "Konsumpcja i Rozwój", nr 4.
 • http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php (stan na dzień 12.03.2015).
 • vimeo.com/11924774 (stan na dzień 11.10.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.