PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 267--277
Tytuł artykułu

The Responsibilities of the State and Businesses in the Creation of Social Capital

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przez kapitał społeczny do zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Według różnego rodzaju badań przeprowadzonych w ostatnich latach, to nie czynniki przyrodnicze, a społeczne będą stanowić główną barierę w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Jako pierwsze, będą musiały zmierzyć się z nią państwa i regiony niskiego kapitału społecznego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zadań organów państwowych oraz przedsiębiorstw w zakresie tworzenia kapitału społecznego. Przeprowadzone studium literatury, umożliwiło stworzenie zestawu metod oddziaływania wspomnianych podmiotów na charakter relacji oraz poziom zaufania wewnątrz określonych struktur społecznych. Zaprezentowane działania mogą stanowić punkt odniesienia, dla podmiotów wdrażających podobne rozwiązania w swoim otoczeniu. Autor przytacza liczne przykłady zaprzeczające twierdzeniu, iż poziom kapitału społecznego jest wyłącznie wynikiem dziedziczenia. Obecne pokolenie może podejmować inicjatywę również w tym zakresie, choć jest to proces długotrwały. Autor wskazuje przy tym na uzależnienie efektywności podejmowanych działań od dostosowania ich do specyfiki kontekstu w jakim funkcjonuje dana grupa. Oprócz tego zwraca uwagę także na rolę społeczeństwa, które podobnie jak państwo i podmioty komercyjne ponosi odpowiedzialność za podnoszenie poziomu kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
According to different types of studies conducted in recent years, not natural but social factors will constitute a major barrier in the process of achieving sustainable development. The barrier will be quickly noticed in the countries and regions of low social capital. The purpose of this article is to present responsibilities for state authorities and enterprises in the creation of social capital. This conducted study of literature has enabled the creation of a set of methods that impact these entities as to the nature of the relationship and level of trust within certain social structures. This presented work may serve as reference points for entities implementing similar solutions in their environment. The author cites numerous examples which oppose the opinion that the level of social capital is only a result of inheritance. The current generation can take the initiative in this regard, although it is a long-term process. The author also points out the dependence of the effectiveness of measures taken to adapting them to the specific context in which the group operates. He also draws attention to the role of society, which, like the state and commercial entities is responsible for raising the level of social capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
267--277
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Poland
Bibliografia
 • Antoni, G. D.; Portale, E. (2011). The effect of corporate social responsibility on social capital creation in social cooperatives. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 40(3): 579-580.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In: Richardson, J. (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education: 241-258. New York: Greenwood Press.
 • Czapiński, J.; Panek, T. (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 • Geepu Nah Tiepoh, M.; Reimer, B. (2004). Social capital, information flows, and income creation in rural Canada. Journal of Socio-Economics 33: 427-448.
 • Hanifan, L. J. (1916). The Rural School Community Center. Annals of the American Academy of Political and Social Science 67: 130-138.
 • Harrison-Rexrode, J.; Fussell, H.; Hazleton, V.; Kennan, W. R. (2006). The Relationship Between Social Capital, Transaction Costs, and Organizational. Corporate Communications: An International Journal 11(2): 148- 161.
 • Jackson, J. B. (1984). The American Public Space. The Public Interest 74: 52-65.
 • Krebs, V. (2008). Social Capital: the Key to Success for the 21st Century Organization. IHRIM Journal XII(5): 38-42.
 • Mikiewicz, P.; Jonasson, T.; Gudmundsson, G. (2001). Czy możliwa jest polityka kapitału społecznego przez edukację. In: Mikiewicz, P. (ed.). Kapitał Społeczny i Edukacja: 161-167. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Miś, T. (2015). Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 42: 282-295.
 • Młokosiewicz, M. (2011). Standardy działalności CSR jako narzędzia budowy kapitału społecznego - na przykładzie standardu SA8000 oraz serii standardów AA1000. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Available at: http://docplayer.pl/302101-Standardy-dzialalnosci-csr-jako-narzedzia-budowy-kapitalu-spolecznego-naprzykladzie-standardu-sa8000-oraz-serii-standardow-aa1000.html. Accessed 5 January 2016.
 • Mojkowski, K.; Kraszewski, D. (2014). Budżet obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • OECD (2008). Obserwacje OECD, Zrównoważony rozwój: powiązanie gospodarki, społeczeństwa i środowiska, Podsumowanie w języku polskim. Paris: OECD.
 • Potapchuk, W.; Crocker, J.; Schechter, W. (1998). Systems Reform in Two Cities: Indianapolis, Indiana, and Charlotte, North Carolina. National Civic Review 87(3): 213-226.
 • Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 • Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy 6: 65-78.
 • Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
 • Rubaszkiewicz, J. (2008). Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 • Sikorska, P. (2010). Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju - przyczyny zjawiska i kierunki działań naprawczych - przypadek Mazowsza. Mazowsze Studia Regionalne 5: 155-182.
 • Stoner, J. A. F.; Freeman, R. E.; Gilbert, D. R. (2001). Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szatan, M. (2012). Zanikanie przestrzeni publicznej we współczesnych miastach. Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne 2: 91-102.
 • West-Burnham, J.; Otero, G. (2004). What are we learning about...? Community leadership in networks. Nottingham: National College for School Leadership.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433534

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.