PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój | 329--341
Tytuł artykułu

Prawne aspekty dyskryminacji na rynku pracy ze względu na orientację seksualną

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świetle art. 136 traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą sporządzonego w Rzymie 25 marca 1957 r. , Wspólnota i państwa członkowskie stawiają sobie za cel wspieranie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, aby umożliwić ich harmonizację przy jednoczesnym rozwoju, odpowiednią ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający na podnoszenie i utrzymanie poziomu i jakości zatrudnienia oraz zwalczanie marginalizacji społecznej. Aby osiągnąć te cele Wspólnota wspiera działania państw członkowskich w szczególności w zakresie polepszania środowiska pracy, warunków pracy, mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa osób pozostających w zatrudnieniu, reprezentacji i zbiorowej ochrony ich interesów, informacji i przeprowadzania konsultacji oraz równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy. Nie ulega wątpliwości, że w prawie Wspólnot Europejskich duży nacisk kładzie się w pierwszej kolejności na ochronę przed dyskryminacją. W 1984 r. Parlament Europejski przyjął uchwałę wzywającą Komisję Europejską do przedłożenia propozycji aktów wspólnotowych mających na celu zapobieganie dyskryminacji osób homoseksualnych w zakresie dostępu do pracy i zwolnień z pracy. W wyniku tych działań włączono molestowanie ze względu na orientację seksualną do Kodeksu Praktyki w sprawie molestowania seksualnego z 1991 r. W świetle tego Kodeksu molestowanie ze względu na orientację seksualną narusza godność dotkniętych nim osób, natomiast osoby homoseksualne są narażone na nieproporcjonalnie większe ryzyko doświadczenia wobec nich dyskryminujących zachowań niż inne osoby. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Arnold R.: Karta Praw Zasadniczych Unii Europejskiej. "Państwo i Prawo" 2002, nr 3.
 • Babińska R.: Środki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w zatrudnieniu. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 3.
 • Blanpain R., Engels C.: European Labour Law. Kluwer 1995.
 • Boruta I.: Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 8.
 • Boruta I.: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2.
 • Florek L.: Dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy. "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 1.
 • Florek L.: Europejskie prawo pracy. Warszawa 2007.
 • Florek L.: Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 5.
 • Flynn L.: The Implications of Article 13 EC - After Amsterdam, will some forms discrimination be more equal than others? "Common Market Law Review" 1999, No. 36.
 • Gromek-Broc K.: Europejska polityka socjalna przed i po Traktacie z Amsterdamu. "Państwo i Prawo" 2002, nr 10.
 • Hambura S., Muszyński M.: Karta Praw Podstawowych z komentarzem. Bielsko-Biała 2001.
 • Hambura S.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. "Przegląd Sejmowy" 2004, nr 2.
 • Hepple B.: Eqality and Discrimination. W: P. Davies, A. Lyon-Caen, S. Sciarra, S. Simitis: European Community Labour Law: Principles and Perspectives. Oxford 1996
 • Horała L.: Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie Unii Europejskiej "Przegląd Prawa Europejskiego" 2005, nr 1.
 • Jasiński F.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Warszawa 2003.
 • Jaśkowski K., Maniewska E.: Kodeks pracy. Komentarz. Kraków 2003.
 • Kamiński I.C.: Unia Europejska. Podstawowe akty prawne. Warszawa 2004.
 • Kurcz B.: Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego. Kraków 2004.
 • Lankamer A., P. Potocka-Szmoń: Dyskryminacja w miejscu pracy. Gdańsk 2006.
 • Lewandowski H.: Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na polskie prawo pracy. W: Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne. Red. H. Lewandowski, D. Makowski. Warszawa 2003.
 • Mitrus L.: K.W. Baran, B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk: Prawo pracy. Red. K.W. Baran. Kraków 2005.
 • Mitrus L.: Tendencje rozwojowe wspólnotowego prawa pracy. "Państwo i Prawo" 2003, nr 7.
 • Piechowiak M.: Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. "Studia Prawnicze" 2003, nr 1.
 • Półtorak N.: Środki prawne przysługujące w przypadku dyskryminacji ze wzglądu na pleć w prawie Wspólnot Europejskich. "Radca Prawny" 2003, nr 1.
 • Sanetra W.: Prawo pracy w świetle projektu Konstytucji dla Europy. "Przegląd Sądowy" 2004, nr 9.
 • Schwarz W., Loschnigg G.: Arbeitsrecht. Wien 2001.
 • Supiot A.: Pięć kwestii w związku z konstytucją społeczeństwa europejskiego. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 7.
 • Świątkowski A.: Kodeks pracy. Komentarz. T. 1. Kraków 2002.
 • Świątkowski A.: Kodeks pracy. Komentarz. T. 2. Kraków 2002.
 • Thüsing G.: Der Fortschritt des Diskriminierungsschutzes im Europäischen Arbeitsrecht-Anmerkungen zu den Richtlinien 2000/40/EG und 2000/78/EG. "Zeitschrift für Arbeitsrecht" 2001, Nr 3.
 • Warylewski J.: Molestowanie seksualne w miejscu pracy. Sopot 1999.
 • Warylewski J.: Odpowiedzialność za molestowanie seksualne w miejscu pracy. "Monitor Prawa Pracy" 2003, nr 13.
 • Wieruszewski R.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w systemie międzynarodowych instrumentów ochrony prawnej. W: Konstytucja dla rozszerzającej się Europy. Red. E. Popławska. Warszawa 2000.
 • Wójtowicz K.: Projekt Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy - podstawy ustroju i porządku prawnego Unii Europejskiej. "Przegląd Sejmowy" 2004, nr 2.
 • Wrench J.: European Compendium of Good Practice for the Prevention of Racism at the Workplace. Luxembourg 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433546

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.