PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(34) | 35--47
Tytuł artykułu

Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organized trip away from home is a conscious and planned action to deepen cultural interests and sightseeing according to the individual needs of the participants. Days off from school are an excellent opportunity to take care of holidays for children and young people. Different forms of recreation complement the work of schools and help to promote physical activity. The article presents the basic features of the extracurricular activities of children and youth tourism in the region of Greater Poland. Considerations are based on data obtained from the Education Information System, and the results of empirical research conducted on a random sample of students from schools in Greater Poland.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zorganizowany pobyt poza miejscem zamieszkania to świadome i planowe działanie zmierzające do pogłębienia zainteresowań kulturalnych i krajoznawczych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników. Dni wolne od zajęć szkolnych to doskonała okazja, aby zadbać o wypoczynek dzieci i młodzieży. Różne formy wypoczynku uzupełniają pracę szkoły oraz pomagają promować aktywność fizyczną. W artykule podjęto próbę przedstawienia podstawowych cech pozaszkolnej aktywności turystycznej dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego. Rozważania opierają się na podstawie danych uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej oraz wyników przeprowadzonych badań empirycznych na losowej próbie uczniów ze szkół w Wielkopolsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Organized trip away from home is a conscious and planned action to deepen cultural interests and sightseeing according to the individual needs of the participants. Days off from school are an excellent opportunity to take care of holidays for children and young people. Different forms of recreation complement the work of schools and help to promote physical activity. The article presents the basic features of the extracurricular activities of children and youth tourism in the region of Greater Poland. Considerations are based on data obtained from the Education Information System, and the results of empirical research conducted on a random sample of students from schools in Greater Poland. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamski, F. (red.) (1991). Wychowanie w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: ALBIS.
 • Brągiel, J. (1994). Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Czerniawska, O., Juraś-Krawczyk, B. (2001). Podróże jako projekt edukacyjny. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi.
 • Denek, K. (1996). Na wakacyjnych szlakach. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dziewulak, A., Kosel, E. i in. (1977). Turystyka młodzieży: z badań nad wypoczynkiem młodzieży warszawskiej. Warszawa: Instytut Turystyki - Dział Wydawnictw.
 • Dumazadiera, J. (1968). Leisure. W: D. Stills (red.), International Encyclopaedia of Social Science, s. 248-254. London.
 • Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (2009). Pedagogika Rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kowalczyk, A. (2002). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowakowska, A. (2009). Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne. W: G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, s 1-44. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Majorczyk, M. (2010). Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze (socjalizacyjno- enkulturacyjne). Scripta Comeniana Lesnensia, 8.
 • Mączak, A. (1984). Peregrynacje. Wojaże. Turystyka. Warszawa: Czytelnik.
 • Podemski, K. (2005). Socjologia podróży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Przecławski, K. (2004). Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki. Kraków: ALBIS.
 • Przecławski, K. (1979). Socjologiczne problemy turystyki. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Przecławski, K. (1984). Turystyka a człowiek i społeczeństwo. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (1998). Psychologia wychowawcza. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sarnecki, R. (2010). Edukacyjne aspekty czasu wolnego. [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Proces wychowania w szkole i poza nią. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanista.
 • Sikora, J. (1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Warszawa: WSiP.
 • Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • SIO (System Informacji Oświatowej) 2012-2014. Dane dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży. Pobrano z: www.cie. men.gov.pl/index.php/sio.html.
 • Tauber, R.D, Siwiński, W. (1999). Metodologia badań w dziecinie rekreacji i turystyki. Poznań: WSHiG.
 • Turowski, J. (1998). Rola Rodziny w kształtowaniu kultury; właściwości strukturalne rodziny i jej zagrożenia. [w:] L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. London: SAGE Publications.
 • Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. Dz.U. nr 12, poz. 67. Pobrano z: www.isap.sejm. gov.pl (10.10.2015).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U. nr 135, poz. 1516.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Dz.U. poz. 957.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Dz.U. poz. 1149.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. Dz.U. poz. 1118 ze zm. Pobrano z: www.ko.poznan.pl (10.01.2015).
 • Żelazna, K., Górska-Warsewicz, H. (2013). Zachowania turystyczne młodzieży. Problemy Turystyki i Rekreacji, 2, 36-51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.