PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 46 | 315--333
Tytuł artykułu

Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attempt to Estimate the Costs of Implementing BAT Conclusions for Large Combustion Plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba oszacowania kosztów, jakie musi ponieść polski sektor elektroenergetyczny oraz omówienie możliwych wariantów dostosowania istniejących instalacji energetycznego spalania do wymogów konkluzji BAT na skutek wprowadzenia do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych - zwanej Dyrektywą IED. Dyrektywa oprócz wprowadzenia nowych zaostrzonych standardów emisyjnych wymaga, aby w ramach dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik - BREF, dla rodzajów działalności przemysłowych wymienionych w jej aneksie I zostały opracowane konkluzje BAT, określające wymagania związane z najlepszymi dostępnymi technikami BAT na terenie całej Wspólnoty Europejskiej, które mają być m.in. podstawą do wydawania pozwoleń zintegrowanych przez właściwe organy ochrony środowiska. W opublikowanych projektach konkluzji BAT zawarto istotne zaostrzenia wymogów emisyjnych dla instalacji opalanych paliwami stałymi względem obecnie obowiązujących przepisów i dyrektywy IED. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the study is to estimate the cost of adapting the Polish energy sector and its existing combustion plants to the requirements of BAT conclusions as required by the implementation of the Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (also known as the Industrial Emissions Directive or IED) and discuss possible methods for such adaptations. The Directive in addition to the introduction of new stringent emission standards require that within the Reference Documents on Best Available Techniques - BREF for the types of industrial activities listed in its Annex I conclusions BAT have been developed, defining requirements for best available techniques throughout the EU which will be the basis for integrated permitting by the competent environmental authorities. In the published draft BAT conclusions significant tightening of emission standards for power installations burning solid fuels in terms of the current provisions and IED are included. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
315--333
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Energoprojekt-Warszawa SA
 • Energoprojekt-Warszawa SA
Bibliografia
 • Badyda K., 2015, Energetyka w Polsce. Czy mamy koncepcje rozwoju?, "Energetyka" nr 5
 • Badyda K., Niewiński G., 2015, Wybrane skutki dla Polski wdrożenia dyrektywy IED, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 41, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Large Combustion Plants. Draft 1 (June 2013), http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/lcp.html (dostępność wrzesień 2015).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED, http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=5 (dostępność: wrzesień 2015).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych Źródeł spalania paliw, Official Journal of the European Communities 27.11.2001.
 • Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants. European Commission, July 2006.
 • Kudełko M., Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej z projektowanych elektrowni dla kompleksów złożowych węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz sektora energetycznego w Polsce, http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/ksiazki-raporty (dostęp: wrzesień 2015).
 • Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku - projekt, http://bip.mg.gov.pl/node/24670 (dostęp: wrzesień 2015).
 • PSE, Raport roczne z funkcjonowania KSE za rok 2014, http://www.pse.pl/index. php?did=2232 (dostęp: czerwiec 2015).
 • Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe, Technical report No 15/2011, European Environment Agency (EEA) http://www.eea.europa.eu/pub-lications/cost-of-air-pollution (dostęp: wrzesień 2015).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001546
 • Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2013, 2014, ARE S.A., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433580

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.