PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 28--53
Tytuł artykułu

Europejski model społeczny - między kryzysem a adaptacyjnością systemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Social Model - between Crisis and System's Adaptability
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jako cel badawczy Autorka artykułu postawiła sobie diagnozę roli czynnika ideologicznego i obiektywnych uwarunkowań strukturalnych w ewolucji regulowanego kapitalizmu na kontynencie europejskim. W tekście dokonano charakterystyki europejskiego modelu społecznego, przeanalizowano wpływ globalizacji na europejski kapitalizm regulowany, omówiono wyzwania jakie demografia stwarza dla struktur społecznych, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego w Europie. Autorka prześledziła zmiany w sferze pracy, które zachodzą od lat 80. XX wieku na europejskim rynku pracy w obszarze rozwiązań instytucjonalnych, pozycji pracownika, instrumentów polityki rynku pracy. Analizie poddane zostały procesy konwergencji i dywergencji w rozwoju europejskiej polityki społecznej oraz rola instytucji unijnych w zarządzaniu problemami społecznymi współczesnej Europy. Ostatnim elementem analizy był wpływ kryzysu ekonomicznego w strefie euro na unijną politykę społeczną. W operacjonalizacji prowadzonych badań wykorzystano metodę historyczną, porównawczą, analizę instytucjonalną i analizę wskaźników społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The Author of the article sets as a research goal the diagnosis of the role of the ideological factor and objective structural conditions in the evolution of regulated capitalism on the European continent. In the text the European social model was characterized, the influence of globalisation on the regulated European capitalism was analyzed, the challenges of demography which are posed for the social structures, the job market and social security in Europe were discussed. The Author analysed the changes happening on the European job market since the 1980s in the field of institutional solutions, position of the employee, policy tools for the job market. The convergence and divergence dynamic in the development of the European social policy and the role of the EU institutions in managing the problems of modern Europe were analysed. Finally the influence of the Eurozone's economic crisis on the EU social policy was diagnosed. In order to operationalise the research, historical and comparative methods will be used as well as institutional analysis and social index analysis.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • ALBER Jens (2010), What the European and American welfare states have in common and where they differ: facts and fiction in comparisons of the European Social Model and the United States, "Journal of European Social Policy", Vol. 20, No. 2.
 • ANIOŁ Włodzimierz (2010), Europejskie modele polityki społecznej: czynniki i kierunki zmian, in: Janusz Adamowski, Konstanty A. Wojtaszczyk (eds), Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa.
 • AUST Andreas, LEITNER Sigrid, LESSENICH Stephan (2002), Konjunktur und Krise des Europäischen Sozialmodells, "Politische Vierteljahresschrift", Heft 2.
 • BAUMAN Zygmunt (2011), O pokoleniu wyrzutków, "Krytyka Polityczna", 27.02.2011, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanOpokoleniuwyrzutkow/ menuid-431.html (18.10.2011).
 • BUSCH Klaus, HERMANN Christoph, HINRICHS Karl, SCHULTEN Thorsten (2012), Eurokrise, Austeritätspolitik und das Europäische Sozialmodell. Wie die Krisenpolitik in Südeuropa die soziale Dimension der EU bedroht, Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
 • CLASEN Jochen, CLEGG Daniel (2006), Beyond activation: reforming European unemployment protection systems in post-industrial labour markets, "European Societies", Vol. 8, No. 4.
 • DINGELDEY Irene (2007), Wohlfahrtsstaatlicher Wandel zwischen "Arbeitszwang" und "Befähigung", "Berliner Journal für Soziologie", Jg. 17, Heft 2.
 • DUSZCZYK Maciej (2012), Polska i Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej, in: Anna M. Sroka, Rubén Darío, Torres Kubrían (eds), Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa.
 • ESPING-ANDERSEN Gøsta (2010a), Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Warszawa.
 • ESPING-ANDERSEN Gøsta (2010b), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa.
 • EUROPEAN COMMISSION (2011), Demography report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans, Luxembourg.
 • EUROSTAT (2014), Population age structure indicators, 1 January 2014 (%),http:// ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_age_structure_ indicators,_1_January_2014_%28%25%29_YB15.png (15.05.2015).
 • EUROSTAT (2015), Youth unemployment rate by sex, age and country of birth, http:// appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (13.05.2015).
 • GIDDENS Anthony (1999), Trzecia Droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • GIDDENS Anthony (2006), A Social Model for Europe?, in: Anthony Giddens, Patrick Diamond, Roger Liddle (eds), Global Europe, Social Europe, Cambridge.
 • GÜLKER Silka, KAPS Petra (2006), Effizienzsteigerung der Arbeitsvermittlung durch Contracting-Out? Eine Prozessanalyse zur öffentlich-privaten Kooperation bei vermittlungsnahen Dienstleistungen, "Zeitschrift für Sozialreform", Jg. 52, Heft 1.
 • HACKER Björn (2013), Sollbruchstelle Krisenkurs. Auswirkungen der neuen Wirtschaftsgovernance auf das Europäische Sozialmodell, Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
 • HEISE Arne, LIERSE Hanna (2011), Wirtschaftskrise, Austeritätspolitik und das Europäische Sozialmodell, "Wirtschaft und Gesellschaft", Jg. 37, Heft 2.
 • HERMANN Christoph (2009), The European Social Models: Contours of the Discussion, in: Marica Frangakis, Christoph Hermann, Jörg Huffschmid, Károly
 • Lóránt (eds), Privatisation against the European Social Model. A Critique of European Policies and Proposals for Alternatives, Basingstoke.
 • HERMANN Christoph (2013), Crisis, Structural Reform and the Dismantling of the European Social!Model(s), "IPE Working Paper", No. 26.
 • HERMANN Christoph, HINRICHS Karl, BROSIG Magnus (2012), Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf Sozialstaaten und Arbeitsbeziehungen - ein europäischer Rundblick, Wien.
 • HERMANN Christoph, MAHNKOPF Birgit (2010), The Past and the Future of the European Social Model, Working Paper, Institute for International Political Economy Berlin, No. 5.
 • HOFBAUER Ines (2007), Das "Europäische Sozialmodell" als transnationales Konzept, "Kurswechsel", Heft 1.
 • JANIK Robert (2013), Stosunek neoliberalizmu do związków zawodowych na przykładzie thatcheryzmu, in: Magdalena Bsoul, Felicjan Bylok (eds), Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Katowice.
 • JEPSEN Maria, PASCUAL Amparo Serrano (2005), The European Social Model: an exercise in de construction, "Journal of European Social Policy", Vol. 15, No. 3.
 • KAELBLE Hartmut (2004), Das europäische Sozialmodell - eine historische Perspektive, in: Hartmut Kaelble, Günther Schmid (eds), Das europäische Sozialmodell. Auf dem Weg zum transnationalem Sozialstaat, Berlin.
 • KAELBLE Hartmut (2010), Społeczna historia Europy od 1945 do współczesności, Warszawa.
 • KRAKOWSKI Jędrzej (2008), O Unii Europejskiej - Szkice i Opinie, [bmw], http://www.krakowski.us.edu.pl/O_UE.pdf, (5.03.2012).
 • KSIĘŻOPOLSKI Mirosław (2005), Europejski model społeczny, "Biuletyn Analiz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej", nr 15.
 • MAHNKOPF Birgit (2009), The Impact of Privatisation and Liberalisation of Public Services on the European Social Model, in: Marica Frangakis, Christoph Hermann, Jörg Huffschmid, Károly Lóránt (eds), Privatisation against European Social Model. A Critique of European Policies and Proposals for Alternatives, Basingstoke.
 • OFFE Claus (1995), Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, in: Jerzy Szczupaczyński (ed.), Władza i polityka, Warszawa.
 • OPPELN von Sabine (2007), Das europäische Sozialmodell. Bilanz und Perspektiven, "Berliner Arbeitspapier zur Europäischen Integration", Nr. 3.
 • PFETSCH Frank R. (2007), Das neue Europa, Wiesbaden.
 • RIFKIN Jeremy (2005), Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, Warszawa.
 • REGULATION 1927/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund, OJ L 406, 30.12.2006.
 • RYMSZA Marek (2013), Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa.
 • SAPIR Andre (2006), Globalisation and the Reform of European Social Models, "Journal of Common Market Studies", Vol. 44. No. 2.
 • SCHMID Günther (1999), Übergangsarbeitsmärkte im kooperativen Sozialstaat: Entwicklungstendenzen der Arbeitsmarktpolitik in Europa, in: Winfried Schmähl, Herbert Rische (eds), Wandel der Arbeitswelt - Folgerungen für die Sozialpolitik, Baden-Baden.
 • SCHMID Günther (2006), Der Mensch denkt und die Institution lenkt: Zur Reformfähigkeit von Staat und Gesellschaft am Beispiel der deutschen Arbeitsmarktpolitik, "Politische Vierteljahresschrift", Jg. 47, Heft 3.
 • SCHULMEISTER Stephan (2007), Neoliberalismus, Finanzkapitalismus und die Krise des europäischen Sozialmodells, "WISO" Jg. 30, Heft 1.
 • SMOCZYŃSKI Wawrzyniec (2011), Prekariusze wszystkich krajów, "Polityka", nr 37.
 • STANDING Guy (2011), The Precariat. The New Dangerous Class, London, New York.
 • SUPIOT Alain (2013), Towards a European policy on work, in: Nicola Countouris, Mark Freedland (eds), Resocialising Europe in a time of crisis, Cambridge, New York.
 • WITTE Lothar (2004), Europäisches Sozialmodell und Sozialer Zusammenhalt: Welche Rolle spielt die EU?, "Europäische Politik", Heft 12.
 • ZAWADZKI Piotr (2012), Młodość jako ryzyko. Nowe i stare kwestie społeczne, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433604

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.