PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 113 | 105--116
Tytuł artykułu

Kluczowe cechy pracowników w rozwoju przedsiębiorstw handlowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Key Features of Employees Influencing the Development of Trade Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu było określenie kluczowych cech pracowników istotnych dla funkcjonowania firm handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną na obszarze województwa podkarpackiego. Realizacji tego celu podporządkowano kategoryzację firm handlowych, która miała umożliwić poszukiwanie takich cech pracowników, które pozwalały uzyskać korzystniejsze rezultaty ekonomiczne. Zweryfikowano, jakie cechy obecnych i potencjalnych pracowników odznaczają się szczególnym zainteresowaniem menedżerów podmiotów handlowych klasyfikowanych według tradycyjnych charakterystyk, takich jak miejsce funkcjonowania czy liczba osób pracujących oraz z uwzględnieniem opisu sytuacji rynkowej. Badanie przeprowadzono, wykorzystując autorski blankiet kwestionariusza. Wywiady bezpośrednie w 300 przedsiębiorstwach handlu detalicznego przeprowadzono w dwóch kwartałach na przełomie 2013 i 2014 roku. Analiza prowadzona jest z uwzględnieniem szeregu cech podmiotów, które przyjęto jako kryteria klasyfikacyjne. Uzyskane wyniki pozwalają na uogólnienie, że menedżerowie za kluczowe kompetencje pracowników uważają przede wszystkim doświadczenie zawodowe, aktywność, własną inicjatywę oraz umiejętności organizacyjne. Rzadko uznawano za podstawę prowadzenia działalności handlowej kierunek i poziom wykształcenia oraz kursy specjalistyczne pracowników. Podmioty o najwyższych wskaźnikach rentowności przychodów brutto, poza doświadczeniem, relatywnie częściej kierowały się w budowaniu kadr aktywnością oraz elastycznością pracowników, upatrując w nich szansy na konkurencyjność i efektywność rynkową. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper was to specify features of employees that are the key ones for retailers selling products in Podkarpackie region. To do this, the retailing entities were categorized in a way allowing to search for employees' features resulting in better economic results. The enterprises were cathegorised according to the place of activity and number of employees, taking into consideration the companies' market condition. Within these groups the features of present and potential employees that gain a special interest of managers were identified. Direct interviews were carried out, with the use of an original questionnaire form, in 300 retailing enterprises in two quarters in a turn of 2013 and 2014 year. The analysis concerns many characteristics of the entities that were adopted as classifying criteria. The results show that professional experience, active attitude, personal initiative and organizational abilities are seen by managers as key competences of the employees. The level and type of education and professional training were rarely acknowledged as a base for retailing activity. The entities with the highest indicators of gross sale profitability were relatively more likely to consider also activity and elasticity of the employees while hiring people, as they perceived these features as a chance for rising the company's competitiveness and market efficiency. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • CYREK M., 2011: Potencjalne kierunki dostosowania oferty usług edukacyjnych do potrzeb rynku pracy w warunkach usługowej gospodarki opartej na wiedzy [w:] Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Raport, G. Ślusarz (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. CYREK M., 2012: Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • CYREK P., 2014: Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Marketing i Rynek" nr 8/2014, PWE, Warszawa.
 • DAWID-SAWICKA M.,2011: Umiejętności poszukiwane i pożądane. Czego pracodawcy oczekują od pracowników? [w:] Raport THINKTANK.
 • DIETL J., 1991: Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, PWE, Warszawa.
 • DWORACZYŃSKI L., 2015:Rekrutacja okiem menedżera sprzedaży, "Benefit" 03(39)/2015.
 • GÓRNIAK J. (red.), 2014: Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • KOMOSA A.,1995: Ekonomika i organizacja firmy handlowej. Część 1, Wydawnictwo Ekonomic, Warszawa.
 • MOULINIER R., 2007: Techniki sprzedaży, PWE, Warszawa.
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r., 2014: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Rynek wewnętrzny w 2014 r., 2015: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • SŁAWIŃSKA M.,1998: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego,Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • SZULCE H.,1998: Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433660

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.