PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 87--95
Tytuł artykułu

Rynek finansowy wobec starzejącego się społeczeństwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Market Towards an Ageing Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest uzasadnienie konieczności wyodrębnienia instrumentów, rozwiązań i sposobów gromadzenia środków, a następnie zaspokajania potrzeb finansowych starzejącego się społeczeństwa. Autorzy stwierdzają, że istnieje potrzeba wyodrębnienia emerytalnego rynku finansowego jako segmentu rynku finansowego skoncentrowanego na potrzebach osób starszych, co wymaga precyzyjnego wskazania instrumentów i rozwiązań zabezpieczających ich potrzeby. Uzasadnieniem dla wyodrębnienia emerytalnego rynku finansowego jest konieczność kompleksowego, wielopłaszczyznowego spojrzenia na zaspokajanie potrzeb finansowych związanych z okresem emerytalnym. Instytucje finansowe powinny wypracować swoistą filozofię działania w ramach emerytalnego rynku finansowego. Filozofia ta powinna uwzględniać również społeczną odpowiedzialność branży finansowej wobec osób starszych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to justify the need to indicate instruments, solutions and ways to collect funds and then satisfy the financial needs of an ageing society. The authors suggest that there is a need to extract a pension financial market as a financial market segment focused on the needs of older people, which requires a precise indication of instruments and solutions for the protection of their needs. Financial institutions should find the way to develop a kind of philosophy for the financial retirement market. This philosophy should also take into account the social responsibility of the financial sector towards an ageing society.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Afek J., Krupa D., Walczak D., 2015, Opieka nad osobami starszymi w Chinach w kontekście solidarności międzypokoleniowej, Roczniki Humanistyczne, t. LXIII, z. 9, s. 21-36.
 • Angelini V., Brugiavini A., Weber G., 2009, Ageing and unused capacity in Europe: is there an early retirement trap?, Economic Policy, vol. 24 (59), s. 463-508.
 • Broniszewska A., Radzińska J., 2013, Prawno-etyczne aspekty działań promocyjnych na rynku usług finansowych skierowanych do seniorów, Zasada Równego Traktowania Prawo i Praktyka. Osoby starsze na rynku usług finansowych, nr 8, s. 28-40.
 • Chen Y., Paul Lau S.H., 2014, Mortality decline, retirement age, and aggregate savings, Macroeconomic Dynamics, vol. 31, s. 1-22.
 • Claus E., Claus I., 2015, Savings and wealth accumulation: Measurement, influences and institutions, Journal of Economic Surveys, vol. 29, no. 4, s. 587-593.
 • GUS, 2014, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r., http:www.stat.gov.pl (20.02.2015).
 • GUS, 2015, Bank Danych Lokalnych, http:www.stat.gov.pl (20.02.2015).
 • NIK, 2014, Informacja o wynikach kontroli. Przygotowanie zakładu ubezpieczeń społecznych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Krupa D., 2011, Fundusze inwestycyjne w zabezpieczeniu emerytalnym w państwach UE, Polityka Społeczna, Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, cz. 2, t. 38, s. 48-50.
 • Krupa D., Walczak D., Chojnacka E., 2012, Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 1, issue 1, s. 111-122.
 • Musiał M., 2014, Dylematy zarządzania finansami osobistymi w kontekście koncepcji solidarności międzypokoleniowej, Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 330, s. 258-265.
 • Solarz M., 2011, Wybrane sposoby ograniczania zjawiska wykluczenia ubezpieczeniowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skodowska Lublin - Polonia, vol. XLV, 2, section H.
 • Ziemba M., Świeszczak K., Marcinkowska M., 2014, Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej, Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1 (7), s. 145-170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.