PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 28 | 153--172
Tytuł artykułu

Die Rolle der Preise im Prozeß der Wirtschaftsstabilisierung

Autorzy
Warianty tytułu
Rola cen w procesie stabilizacji gospodarki
Języki publikacji
DE
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono problem roli cen w procesie stabilizacji gospodarki w kontekście uwarunkowań rzeczowych i finansowych gospodarki zmierzającej do rynku oraz możliwości wpływania na procesy inflacyjne przez politykę ekonomiczną państwa. Obecnie procesy inflacyjne są zjawiskiem złożonym, wieloczynnikowym, dlatego też podjęto analizę przyczyn inflacji, które w najbliższym czasie powinny być wyeliminowane oraz tych, które będą utrzymywać się w długim okresie. W zachowaniach przedsiębiorstw, które w gospodarce rynkowej są cenotwórcami, uzewnętrznia się skuteczność polityki antyinflacyjnej. Restrykcyjna polityka podatkowa, drogie kredyty, konkurencja importu i bariera popytu powodują, że przedsiębiorstwa biernie dostosowują produkcję do możliwości sprzedaży Podnoszą ceny dóbr, ograniczając popyt, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia produkcji i konieczności stosowania podwyżek cen. Hamowanie dynamiki wzrostu cen możliwe jest poprzez upowszechnienie strategii efektywnościowych dostosowań przedsiębiorstw do warunków tworzonego rynku. W sektorze przedsiębiorstw wskazane jest wykreowanie rzeczywistego właściciela, który mógłby skutecznie przedkładać rozwój firmy ponad np. realizowanie żądań płacowych. Polityka fiskalna i struktura ta winna wspierać rozwiązanie problemu wciąż narastającego zadłużenia przedsiębiorstw, które paraliżuje działalność wielu sprawnych technicznie jednostek gospodarczych. Zmniejszenie stopy inflacji możliwe jest przez przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, co w sytuacji ograniczonego popytu na rynku krajowym może być osiągnięte dzięki intensyfikacji eksportu. Obecnie stosowana polityka gospodarcza nie stwarza możliwości utrzymania zakładanego tempa wzrostu produktu krajowego brutto w granicach 3% rocznie. Nie wpływa również na utrzymanie stopy inflacji w granicach 1-1,54 miesięcznie i 20% rocznie. Należałoby dokonać korekt w dotychczasowej polityce ekonomicznej kraju, np. przeanalizować możliwość stosowania zasady realnej aprecjacji kursu walutowego. Dewaluacja złotego mogłaby przyczynić się do wzrostu eksportu. Wzrost eksportu, obniżenie stopy inflacji i wiarygodność kraju w spłacie zobowiązań, stanowią warunek dopływu kapitału zagranicznego, niezbędnego do przeprowadzenia transformacji systemowej. Brak rozwiniętej infrastruktury gospodarki rynkowej sprawia, że obecnie nie ma możliwości redukcji inflacji do poziomu obserwowanego w krajach rozwiniętych. Istnieje szansa obniżenia stopy inflacji w wyniku zmian wpływających na przyspieszanie zmian strukturalnych i własnościowych itp. Wymienione działania przez deregulację cen, stopniowe liberalizowanie płac, reformę systemu podatkowego, dokonanie zmian systemu finansowania w sferze budżetowej, wzmacnianie tworzących się rynków finansowych, pobudzenie i wspieranie przedsiębiorczości, przyspieszanie zmian strukturalnych i własnościowych itp. mogłyby przyczynić się do wygaszania tendencji inflacyjnych, wywoływanych transformacją systemową. W opracowaniu przedstawiono doświadczenia w przeciwdziałaniu inflacji w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, nie pod kątem aplikacji w praktyce polskiej, ale w celu określenia instytucjonalnych warunków skuteczności stosowanych rozwiązań. Praktyka gospodarcza krajów postsocjalistycznych analizowana jest w aspekcie tworzenia infrastruktury gospodarki rynkowej, niezbędnej do przeciwdziałania inflacji przy zastosowaniu pośrednich metod oddziaływania na politykę cen. Wydaje się jednak, że w miarę wykształcenia się w naszym kraju infrastruktury gospodarki rynkowej polityka inflacyjna winna zbliżać się do standardów stosowanych w krajach gospodarczo rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
28
Strony
153--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • M. Hajkiewicz: Administracyjne środki hamowania tempa wzrostu cen, "Studia Finansowe" 1988, nr 40, s. 125.
 • M. Hajkiewicz: Kształtowanie cen w sferze produkcji w latach osiemdziesiątych, "Studia Finansowe" 1990, nr 45-46.
 • D. Gotz-Kozierakiewicz: Polityka kursu walutowego a wzrost gospodarczy. Referat, na konferencję naukową MF i JF, Warszawa 1992, s. 14.
 • Hajkiewicz: Inflacja i transformacja, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 15.
 • A. Topiński: Inflacja a funkcjonowanie gospodarki polskiej. Warszawa 1989, s. 56-67.
 • Sammelband hrsg. von G. W. Kolodko: Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, Warszawa 1991, s. 47.
 • Raport o stanie finansowym państwa, Warszawa 1991.
 • G. W. Kolodko, D. Gotz-Koziarkiewicz, E. Strzeszewska-Pacek: Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej, Warszawa 1991, s. 72.
 • Raport o stanie finansowym państwa, Warszawa 1992.
 • Raport o wybranych problemach gospodarki światowej, Warszawa 1993, nr 25, s. 17.
 • Kwartamik Statystyki Międzynarodowej GUS, Warszawa 1992, nr 3.
 • Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej GUS, Warszawa 1992, nr 1.
 • J. L. Bednarczyk: Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, Warszawa 1990, s. 16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433726

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.