PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 (1) | 5--15
Tytuł artykułu

Regional Strategic Groups as an Instrument for the Location's Decisions Supporting on the Example of Food Industry

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regionalne grupy strategiczne jako instrument wspomagający decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu spożywczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Process of planning the location of enterprises still lacks the method allowing for combining spatial analysis with the competitiveness analysis of the industries or their clusters, while taking into account the competitive position and competitive potential. The purpose of the study is to create a new methodical pattern in the location analysis of the company based on regional strategic groups, and to show the possibilities and limitations of the proposed tool's application, supporting location decisions on the example of food industry companies in NUTS 2 level regions in Poland. The study included medium and large enterprises of the food industry in 2013. This paper contains an attempt of application of a modified McKinsey matrix for spatial analyses, using the investment attractiveness indexation of regions. The suggested modification of McKinsey matrix is a new proposal in this respect, while at the same time being an attempt to solve the problem of the management. Regional strategic groups analysis allows one to propose possible strategic actions for businesses, which helps to solve the problem of location management of group of companies, including regional clusters. It is worth noting that the proposed instrument also contributes to the actions of the local government units (regions), concerning the adaptation of investment offer to the needs of business entities. (original abstract)
W planowaniu lokalizacji przedsiębiorstw brakuje metody pozwalającej na łączenie analizy przestrzennej z analizą konkurencyjności sektorów lub ich wiązek, z jednoczesnym uwzględnieniem pozycji konkurencyjnej i potencjału konkurencyjnego. Celem opracowania jest stworzenie nowego wzorca metodycznego w analizie lokalizacji przedsiębiorstwa na podstawie regionalnych grup strategicznych oraz ukazanie możliwości i ograniczeń aplikacyjnych zaproponowanego narzędzia wspomagającego decyzje lokalizacyjne, na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w regionach szczebla NUTS 2 w Polsce. Badaniami objęto średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w 2013 roku. W pracy opisano próbę aplikacji zmodyfikowanej macierzy McKinseya do analiz przestrzennych, z wykorzystaniem waloryzacji atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Proponowana modyfikacja macierzy McKinseya stanowi nową propozycję w tym zakresie, będąc jednocześnie próbą rozwiązania problemu zarządczego. Analiza regionalnych grup strategicznych pozwala na zaproponowanie możliwych działań strategicznych przedsiębiorstwom, co się przyczynia do rozwiązania problemu zarządzania lokalizacją grupy przedsiębiorstw, w tym klastrów regionalnych. Warto zauważyć, że proponowane narzędzie przyczynia się jednocześnie do dostosowania działań jednostek samorządu terytorialnego (regionów) w zakresie kształtowania oferty inwestycyjnej do potrzeb podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin
Bibliografia
 • Ashayeri J., Rongen J.M.J. 1997. Central Distribution in Europe: A Multi-Criteria Approach to Location Selection. The International Journal of Logistics Management, 8(1): 97-109.
 • Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce. 2011. Ed. H. Godlewska-Majkowska. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. 2012. Ed. H. Godlewska-Majkowska. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Bengtsson M., Kock S. 2000. "Coopetition" in Business Networks - Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29: 411-426.
 • Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Wrocław.
 • Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Bydgoszcz.
 • Biuletyn statystyczny województwa łódzkiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Łódź.
 • Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Lublin.
 • Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Zielona Góra.
 • Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Kraków.
 • Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Biuletyn statystyczny województwa opolskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Opole.
 • Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Rzeszów.
 • Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Białystok.
 • Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Gdańsk.
 • Biuletyn statystyczny województwa śląskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego TV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Kielce.
 • Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Olsztyn.
 • Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego IV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Poznań.
 • Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego TV kwartał 2014. 2015. Urząd Statystyczny, Szczecin.
 • Brzozowski T., Pogorzelski W. 1992. Naturalne wartości wskaźników jakości, metoda wagowo-korelacyjna. Wiadomości Statystyczne GUS, 4: 42-44.
 • Cygler J. 2009. Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Wyd. SGH, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. 2002. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Godlewska-Majkowska H. 2012. Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2(23): 5-30.
 • Godlewska-Majkowska H. 2013. Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Difin, Warsaw.
 • Godlewska-Majkowska H., Komor A. 2014. Regionalne grupy strategiczne jako instrument analizy lokalizacji przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego. Europa Regionum, XX: 127-147.
 • Hax A.C., Majluf N.C. 1991. The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Hoover E.M. 1962. Lokalizacja działalności gospodarczej. PWN, Warszawa.
 • Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 20022007. 2010. Ed. H. Godlewska-Majkowska. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Isard W. 1956. Location and Space-economy. J. Wiley and Sons, New York.
 • Kasiewicz S. 2002. Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji. Difin, Warsaw.
 • Komor A. 2014. Regionalne grupy strategiczne w przemyśle spożywczym w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 106: 85-95.
 • Losch A. 1961. Gospodarka przestrzenna. PWE, Warszawa.
 • Obłój K. 2001. Strategia organizacji. PWE, Warsaw.
 • Palander T. 1935. Beitrage zur Standortstheorie. Almqvist and Wiksells Boktryckeri, Upsala.
 • Pierścionek Z. 1998. Strategie rozwoju firmy. PWN, Warsaw.
 • Predöhl A. 1925. Das Standordsproblem in der Wirtschaftsteorie. Weltwirtschaftliches Archiv, Bd, 21.
 • Schroeder R. 1993. Operations management. Decisions making in the operations function. Fourth edition. Mc Graw - Hill, New York.
 • Thai V.V., Grewal D. 2005. Selecting the location of distribution centre in logistics operations: a conceptual framework and case study. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 17(3): 3-24.
 • Thompson A.A., Strickland A.J. 1987. Strategic Management: Concepts and Cases. Homewood, Boston.
 • Weber A. 1909. Über den Standort der Industrien. I Teil. Reine Theorie des Standorts. J.C.B. Mohr, Tübingen.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.