PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 156--166
Tytuł artykułu

Europejska Rada Budżetowa jako organ uzupełniający narodowe rady fiskalne w krajach strefy euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Fiscal Board as a Body Complementing National Fiscal Councils in the Euro Area Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty teoretyczne dotyczące niezależnych rad fiskalnych, scharakteryzowano rolę tych instytucji w systemie nadzoru polityki fiskalnej krajów strefy euro oraz przedstawiono genezę i zasady funkcjonowania Europejskiej Rady Budżetowej. Odniesiono się także do kontrowersji, jakie wywołuje powołanie powyższej Rady przez Komisję Europejską. Głównym wnioskiem z niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż ustanowienie niezależnych instytucji w postaci rad fiskalnych na poziomie narodowym oraz Europejskiej Rady Budżetowej na poziomie europejskim może stanowić zdecydowany postęp w stosowaniu się państw członkowskich do reguł fiskalnych oraz w tworzeniu przez nie odpowiedniej przestrzeni fiskalnej. Wiarygodne oraz zrównoważone finanse publiczne są bowiem warunkiem wstępnym ukończenia budowy Unii Gospodarczej i Walutowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents selected theoretical aspects of independent fiscal councils, characterizes their role in the fiscal surveillance in the euro area countries, and shows genesis and principles of the functioning of the European Fiscal Board. The article also points out to controversies concerning the above mentioned Board as the body created by the European Commission. The main conclusion drawn from this article is that setting up independent institutions, such as fiscal councils, at the national level and the European Fiscal Board at the European level can be a decisive step in complying Member States with fiscal rules and in creating proper fiscal space by those countries. Credible and sustainable public finances are the precondition for completing the Economic and Monetary Union.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Bomberg E., 2009, Governance for Sustainable Development: The United States and the European Union Compared, [w:] Schreurs M.A., Selin H., VanDeveer S.D. (red.), Transatlantic Environment and Energy Politics: Comparative and International Perspectives, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, s. 21-40.
 • Coeuré B., 2016, The importance of independent fiscal councils, Opening remarks at the workshop on Fiscal councils, central banks and sound public finances, ECB, Frankfurt am Main, January 27.
 • Debrun X., Kinda T., 2014, Strengthening Post - Crisis Fiscal Credibility: Fiscal Councils on the Rise. A New Dataset, IMF Working Paper, no. 14/58.
 • Debrun X., Kinda T., Curristine T., Eyraud L., Harris J., Seiwald J., 2013, The Functions and Impact of Fiscal Councils, IMF Policy Paper, July 16, International Monetary Fund, Washington, DC.
 • Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową, Dz.Urz. L 282/37 z 28 października.
 • Dziemianowicz R., Kargol-Wasiluk A., Budlewska R., 2015, Rady fiskalne jako element koncepcji fiscal governance w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Institute of Economic Research Working Papers, no. 129.
 • EC, 2015, Commission opinion of 16.11.2015 on the draft budgetary plan of Slovenia, C (2015) 8112 final, Brussels, 16 November.
 • ECB, 2014, Fiscal councils in EU countries, ECB Monthly Bulletin, June, s. 96-100.
 • ECB, 2015, Box 5: The creation of a European Fiscal Board, Economic Bulletin, no. 7, s. 28-31.
 • Giżyński J., 2015, Unia fiskalna jako element nowego procesu konwergencji w unii gospodarczej i walutowej, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo, nr 7/1, s. 59-74.
 • Gołębiowski G., Marchewka-Bartkowiak K., 2013, Niezależna instytucja (rada) fiskalna: międzynarodowe modele instytucjonalne. Wnioski dla Polski, Analizy BAS, nr 2 (91), s. 1-5.
 • IMF, 2015, Fiscal Council Dataset, http://www.imf.org/external/np/fad/council/ (10.02.2016).
 • Juncker J.C., Tusk D., Dijsselbloem J., Draghi M., Schulz M., 2015, Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, 22 czerwca, http://ec.europa.eu/priorities/economic-moneta ry-union/index_pl.htm (27.08.2015).
 • Kargol-Wasiluk A., Wyszkowski A., 2015, Rola rady fiskalnej w utrzymaniu dyscypliny finansów publicznych. Wnioski dla Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 403, s. 87-101.
 • KE, 2015, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej, COM (2015) 600 final, Bruksela, 21 października.
 • Kopits G., 2011, Independent fiscal institutions: developing good practices, OECD Journal on Budgeting, vol. 11/3.
 • Piechota K., 2014, Inwestycje w odnawialne źródła energii a polityka zrównoważonego rozwoju, [w:] Szczepaniak K., Wojewnik-Filipkowska A. (red.), Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 51-65.
 • Steinhauser G., 2015, Not all on board with the European Fiscal Board, The Wall Street Journal - Europe, Nov. 13, http://blogs.wsj.com/brussels/2015/11/13/not-all-on-board-with-the-european-fiscal-board/ (10.02.2016).
 • Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M., Górski P., Giżyński J., Małecka E., 2014, Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • https://mfac.gov.mt/en/Home/Pages/About-Us.aspx (10.02.2016).
 • http://www.euifis.eu/ (10.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433750

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.