PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 167--176
Tytuł artykułu

Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Support Systems for Renewable Energy Sources in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamicznie rozwijający się świat potrzebuje coraz więcej energii elektrycznej. Ta tendencja zaowocowała badaniami nad możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce. W Polsce ten sektor gospodarki nadal jest w początkowym stadium rozwoju i potrzebuje bodźca, aby nastąpił wzrost produkcji energii z niekonwencjonalnych źródeł. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie cech charakterystycznych dla obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz analiza głównych założeń modelu aukcyjnego, który zacznie niebawem obowiązywać. Podjęto również próbę określenia zagrożeń, jakie niesie wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia. W poszczególnych częściach artykułu nakreślono uwarunkowania prawne oraz przedstawiono główne atrybuty poszczególnych systemów wsparcia źródeł energii odnawialnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamically developing world needs more and more electricity. This trend has resulted in research on the use of renewable energy sources such as a wind and the sun. In Poland this sector of the economy is still in its infancy and needs an incentive to increase energy production from unconventional sources. The purpose of this article is to present the characteristics for the current support system of renewable energy sources and the analysis of the main assumptions of the auction model, which will enter into force soon. The author has also made an attempt to identify the threats posed by the introduction of a new support instrument. In particular parts of the article the legal framework and the main attributes of the support systems for renewable energy sources in Poland are outlined.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Borys G., 2015, Główne przyczyny braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 (937), s. 27-38, https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/issue/view/55 (30.12.2015).
 • Chwieduk D., 2005, Ocena "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań, ekspertyza na zamówienie Ministerstwa Środowiska, Warszawa, http://pga.org.pl/prawo/slonce.pdf (30.12.2015).
 • Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE z 23 kwietnia 2009 r., Dz.U.WE.L.140.
 • EY, Renewable Energy Attractiveness Index 2015, http://www.ey.com/GL/en/Industries/Power-Utilities/Renewable-Energy-Country-Attractiveness-Index---Index-highlights (30.12.2015).
 • Gnatowska R., 2010, Charakterystyka polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej, Polityka Energetyczna, t. 13 z. 2, s. 145-155.
 • Graczyk A.M., 2011, Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii, [w:] Graczyk A., Graczyk A.M., Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, PWE, Warszawa, s. 12-172.
 • GUS, 2015, Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa; http://stat.gov.pl (30.12.2015).
 • GUS, 2014, Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa; http://stat.gov.pl (30.12.2015).
 • Ligus M., 2010, Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r., Dz.U. 2015 poz. 975.
 • Towarowa Giełda Energii, https://www.tge.pl (30.12.2015).
 • TPA Horwath, 2015, Energetyka wiatrowa w Polsce, wyd. 7.
 • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U., poz. 2365 ze zm.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2012, poz. 1059 ze zm.
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o Podatku akcyzowym, Dz.U. 2014, poz. 752 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433756

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.