PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 208--221
Tytuł artykułu

Pomoc de minimis i jej szczególna rola w systemie pomocy publicznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
De minimis Aid and its Particular Role in the System of State Aid in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W ramach tej pomocy mogą być finansowane m.in. projekty zasilane środkami unijnymi, specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe, subsydia podatkowe. Pomoc de minimis jest udzielana przede wszystkim na rozwój działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia pomocy publicznej jako instrumentu oddziaływania państwa na gospodarkę oraz omówienie roli i głównych przesłanek stosowania pomocy de minimis w Unii Europejskiej. Przedstawione także zostaną zreformowane zasady dopuszczalności pomocy publicznej w państwach członkowskich UE z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych dotyczących pomocy publicznej udzielanej na podstawie zasady de minimis. Ponadto w artykule przeprowadzona zostanie analiza systemu wsparcia pomocą de minimis w Polsce w latach 2008-2014, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości i struktury wsparcia udzielonego przez organy jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
De minimis aid is a particular kind of support provided by the state to economic operators. This aid can be granted to finance, among others, the projects co-financed with UE funds, specialized advisory and training services, tax subsidies. De minimis aid is provided first of all for the development of micro, small and medium-sized enterprises (businesses). The aim of this article is to point out the significance of the state aid as an instrument of the state influence on the economy and to discuss the role and the main conditions for the application of de minimis aid in the European Union. In particular the reformed rules on admissibility of the state aid in Member States of the European Union will be presented, taking into account implementing regulations concerning state aid granted on the basis of de minimis. Moreover, the support system of the de minimis aid in Poland in the years (period) 2004-2014 will be analysed in the article, taking into account the size and structure of support provided by local government bodies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bartoszewicz A., 2015, Pomoc publiczna narzędziem polityki spójności UE w ramach multilevel governance na poziomie krajowym i wspólnotowym - doświadczenia i wprowadzane zmiany, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 234-246.
 • Litwińczuk H. (red.), 2013, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 843.
 • Osiatyński J., 2009, Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, SGH Warszawa, s. 31.
 • Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku, 2015, UOKIK, Warszawa, grudzień, s. 8-9.
 • Raporty o pomocy de minimis w latach 2008-2014, UOKiK, http://www.uokik.gov.pl.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułu 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, Dz.Urz. UE L 10 z 13.01.2001 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013.
 • Spychała M., 2014, Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, vol. 2, no. 6 (267), s. 96-112.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE, C 83/47 z 30 marca 2010.
 • Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 8 marca 2012 r., COM (2012) 209 final.
 • Woźniak B., 2010, Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, Finanse i Marketing, nr 4 (53), s. 152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433776

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.