PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 66--81
Tytuł artykułu

Normatywne podstawy uczestnictwa Unii Europejskiej w G20

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Normative Basis for the European Union's Participation in the G20
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę eksplanacyjnego wglądu w normatywne podstawy uczestnictwa Unii Europejskiej w G20, klubie współpracy międzynarodowej uznawanym za centrum systemu global governance. Pomimo szeregu postanowień traktatowych, opinii i wyroków TSUE regulujących zewnętrzny wymiar aktywności UE, obecność Unii w G20 opiera się na nieformalnych podstawach, a jej skuteczność wyznaczają kompromisy między Komisją i Radą Europejską. Unia Europejska, inwestując w paranormatywny model reprezentacji w G20, oparty na niejasnej delimitacji kompetencji między Radą Europejską a Komisją, skłoniła się ku rozwiązaniom, które można by określić mianem anomalii w sytuacji, gdy każdy z pozostałych uczestników grupy dąży do nadania swojej polityce jak największej wyrazistości i decyzyjności.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper offers explanatory insight into the normative basis for the European Union's participation in the G20, club of international cooperation perceived as a hub in the system of global governance. Despite a number of provisions of treaties, opinions and judgments of the ECJ governing the external dimension of the EU activity, presence of the EU in the G20 is based on informal basis, and its effectiveness is determined by arrangements between the Commission and the European Council. By investing in the paranormative model of representation in the G20, based on obscure delimitation of competences between the European Council and the Commission, the EU moved towards solutions that can be described as anomalies in a situation where each of the other members of the group strives to give its policy the greatest clarity and decisiveness.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • BARCZ Jan (2010), Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, w: Jan Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, cz. III, Warszawa.
 • BROK Elmar, SELMAYR Martin (2004), EU - Verfassungskonvent und Regierungskonferenz: Monnet oder Metternich?, w: W. Weidenfeld (red.), Die Europäische Union. Politisches System und Politikbereiche, Bonn.
 • CZAPLIŃSKI Władysław, OSTRIHANSKY Rudolf, SAGANEK Przemysław, WYROZUMSKA Anna (2005), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa
 • DEBAERE Peter (2010), The Output and Input Dimension of the European Representation in the G20, "Studia Diplomatica", Vol. LXIII, Issue 2.
 • DEBAERE Peter, ORBIE Jan (2013), The European Union in the Gx system, w: Knud E. Jørgensen, Katie V. Laatikainen (red.), Routledge Handbook on the European Union and International Institutions: Performance, Policy, Power, Abingdon.
 • DINGWERTH Klaus, PATTBERG Philipp (2006), Global Governance as a Perspective on World Politics, "Global Governance", Vol. 12.
 • EC (2008), Communication from the Commission, From Financial Crisis to Recovery: A European Framework for Action, European Commission, October 29, 2008.
 • EECKHOUT Piet (2011), EU External Relations Law, Oxford.
 • EMERSON Michael, BALFOUR Rosa, CORTHAUT Tim, WOUTERS Jan, KACZYŃSKI Piotr Maciej, RENARD Thomas (2011), Upgrading the EU's Role as Global Actor, CEPS, Brussels.
 • G7 (1999), Statement of G7 Ministers and Central Bank Governors, 25 September 1999, Washington D.C.
 • G20 (1999), Communiqué Finance Ministers and Central Banks Governors Meeting, Berlin 15-16 December 1999.
 • G20 (2010), The G20 Toronto Summit Declaration, pkt. 22., June 27, 2010, http://www. g20.utoronto.ca/2010/to-communique.html (18.06.2015).
 • HELD David (1995), Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambridge.
 • HENLEY Peter, BLOKKER Niels (2013), The Group of 20: a Short Legal Anatomy from the Perspective of International Institutional Law, "Melbourne Journal of International Law", Vol. 14, No. 2.
 • HUIGENS Judith, NIEMANN Arne (2012), The Representation of the European Union in the G8, w: M. Larionova (red.), The European Union in the G8. Promoting Consensus and Concerted Actions for Global Public Goods, Ashgate, Farnham-Burlington.
 • JOKELA Juha (2011), The G-20: A Pathway to Effective Multilateralism?, EUISS Chaillot Papers.
 • KIRTON John (2013), G20 Governance for a Globalized World, Farnham, Ashgate.
 • LUKOV Vadim (2010), G20 and G8 in Search of Solutions: Global Problems of Economy and Society, "International Affairs", Vol. 56, No. 5.
 • ŁOŚ-NOWAK Teresa (2009), Wyjaśniać czy interpretować? Dylematy i wyzwania czwartej debaty interparadygmatycznej, "Stosunki Międzynarodowe", nr 1-2.
 • OPINIA TSUE z 26 kwietnia 1977 r. w sprawie 1/76 (Inland Waterway Vessels), Zb. Orz. 1977.
 • PIETRAŚ Marek, MŁYNARSKA-MARZĘDA Katarzyna (2008), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin.
 • POSER E. (2009), Making Rules for Global Finance: Transatlantic Regulatory Cooperation at the Turn of the Millennium, "International Organization", Vol. 63, No. 4.
 • PUTNAM R., BAYNE N. (1987), Hanging Together: The Seven-Power Summits, Sage Publications, London.
 • REWIZORSKI Marek (2011), Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, w: Marek. Rewizorski (red.), Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa.
 • REWIZORSKI Marek (2013), G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 7.
 • REWIZORSKI Marek (2015a), Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania, Warszawa.
 • REWIZORSKI Marek (2015b), Participation of the European Union and the BRICS in G20, w: The European Union and the BRICS. Complex Relations in the Era of Global Governance, Heidelberg-New York.
 • REWIZORSKI Marek, PRZYBYLSKA-MASZNER Beata (2012), System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Warszawa.
 • RISSE Thomas (2004), Global Governance and Communicative Action, "Government and Opposition", Vol. 39, No. 2.
 • ROSENAU James (1995), Governance in the twenty-first century, "Global Governance", Vol. 1, No. 1.
 • ROSENAU James (1999), Toward an Ontology for Global Governance, w: M. Hewson, T. J. Sinclair (red.), Approaches to Global Governance Theory, Albany.
 • SIMMONS B. (2000), The Legalization of International Money Affairs, "International Organization", Vol. 53, No. 3.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 326, z 12.10.2012.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 326 z 26.10.2012.
 • TURKISH G20 Presidency Priorities for 2015, https://g20.org/wp- content/uploads/ 2014/12/2015-TURKEY-G-20-PRESIDENCY-FINAL.pdf (20.08.2015).
 • TSF (2009), Waiting to Join the Club, The Stanley Foundation, "Courier", No. 63.
 • WESSEL Ramses (2011), The Legal Framework for the Participation of the European Union in International Institutions, "Journal of European Integration", Vol. 33, No. 6.
 • WOUTERS Jan, KERCKHOVEN Sven van, ODERMATT Jed (2012), The EU at the G20 and the G20's Impact on the EU, "Working Paper", No. 93.
 • WOUTERS Jan, ODERMATT Jed, RAMOPOULOS Thomas (2013), The EU in the World of International Organizations: Diplomatic Aspirations, Legal Hurdles and Political Realities, "Working Paper", No. 121, Leuven.
 • WYROK TRYBUNAŁU (1971) z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie 22/70, Komisja Wspólnot Europejskich vs. Rada Wspólnot Europejskich (sprawa ERTA), Zb. Orz. 1971.
 • WYROK TRYBUNAŁU (2007) z dnia 23 października 2007 r. w sprawie C-440/05 Komisja Wspólnot Europejskich vs. Rada Unii Europejskiej, Zb. Orz. 2007, s. I-09097.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.