PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 222--229
Tytuł artykułu

Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedzialna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Central Bank as a Socially Responsible Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyfika funkcjonowania banków centralnych sprawia, iż społeczeństwo ocenia taki bank głównie poprzez pryzmat realizacji celu prowadzonej przez niego polityki pieniężnej, pomijając praktycznie kwestie jego otwartości i wrażliwości na potrzeby otoczenia, w którym on funkcjonuje. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy bank centralny może i powinien być postrzegany także przez pryzmat społecznej odpowiedzialności biznesu, jako organizacja, której działanie nie jest zorientowane tylko na realizację celu inflacyjnego, ale także uwzględnia potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych. W artykule zostały scharakteryzowane również najważniejsze problemy celów, niezależności i odpowiedzialności banków centralnych oraz wskazane zostały działania podejmowane przez nie, które można uznać za wyraz wrażliwości i otwartości na potrzeby otoczenia, w którym one funkcjonują.(abstrakt oryginalny)
EN
The nature of the operations of central banks makes the society assess such banks mainly through the achievement of the target of their monetary policy ignoring their openness and sensitivity to the needs of the environment in which they operate. This article attempts to answer the question whether the central bank can and should be seen also from the perspective of corporate social responsibility as an organization whose activity is oriented not only to achieve the inflation target, but also as an organization which takes into account the needs and requirements of the broad social and environmental interests. The article also characterizes most important problems of targets, independence and accountability of central banks. Moreover, actions of central banks, which can be considered as an expression of their sensitivity and openness to the needs of the environment in which they operate, are indicated.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alesina A., Tabellini G., 2004, Bureaucrats or politicians?, NBER Working Paper Series, no. 10241, Cambridge.
 • Amtenbrink F., 2005, Towards a more democratic Union? Comments on the Treaty establishing a Constitution for Europe, [w:] Inglis K., Ott A. (red.), EU Enlargement and the Future of the European Union: Unity in Diversity, Europa Law Publishing, Groningen, s. 31-55.
 • Banca d'Italia, 2008, Environmental Policy of the Bank of Italy.
 • Banca d'Italia, 2015, Environment Report 2014.
 • Dębski W., 2010, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fontana G., Palacio-Vera A., 2003, Modern Theory and Practice of Central Banking: An Endogenous Money Perspective, [w:] Rochon L.P. (red.), Modern Theories of Money. The Nature and Role of Money in Capitalist Economies, Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Healey J., 2001, Financial stability and the central bank. International evidence, [w:] Financial Instability and the Central Banks. A global perspective, Centre for Central Bank Studies, Bank of England, London.
 • Magyar Nemzeti Bank, 2014a, Business Report and Financial Statements of the Magyar Nemzeti Bank.
 • Magyar Nemzeti Bank, 2014b, Knowledge and Value - Corporate Social Responsibility Strategy.
 • Matysek-Jędrych A., 2009, Instrumenty stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny, [w:] Szambelańczyk J. (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, 2015, Raport roczny, Warszawa.
 • Page A., 2001, Regulating the Regulator - A Lawyer's Perspective on Accountability and Control, [w:] Ferran E., Goodhart Ch.A.E. (red.), Regulating Financial Services and Markets in the 21st Century, Hart Publishing Ltd, Oxford.
 • Przybylska-Kapuścińska W., 2010, Instrumenty banku centralnego w ograniczaniu ryzyka w dobie kryzysu finansowego, [w:] Filipiak B., Dylewski M. (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa.
 • Siemionek A., 2005, Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, [w:] Zaleska M. (red.), Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • The Central Bank of the Republic of Azerbaijan, 2013, Corporate Social Responsibility Concept.
 • Więznowski A., 2009, Cele banków centralnych w świetle obecnego kryzysu - rewizja założeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 548, Ekonomiczne Problemy Usług nr 38, Szczecin.
 • Wojtyna A., 2005, Narodowy Bank Polski w świetle teorii agencji, [w:] Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zaleska M., Koleśnik J., 2000, Narodowy Bank Polski - bank autonomiczny czy zależny?, Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studia i Prace, nr 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.