PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 126--152
Tytuł artykułu

O zachodnioeuropejskim i euroazjatyckim modelu integracji politycznej - próba analizy porównawczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Western European and Eurasiatic Models of Political Integration - an Attempt at Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule sobą podjęto próbę porównania zachodnioeuropejskiego i eurazjatyckiego modelu integracji politycznej. Analiza ta prowadzi do wskazania podobieństw i zasadniczych odmienności owych modeli. Autor ukazuje, w zwięzły sposób, dwa różne procesy integracji w ich historycznej i instytucjonalnej perspektywie, uwzględniając geokulturowe oraz geopolityczne tło związane z kształtowaniem się wspomnianych dwóch modeli.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to compare Western European and Eurasiatic models of political integration. The analysis includes an overview of the similarities and essential differences between the models. The author presents, in a concise way, the two different processes of political integration in their historical and institutional perspective, including geocultural and geopolitical background related to the forming the models under consideration.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
126--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Aleksijewicz Swietłana (2014), Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, przeł. J. Czech, Wołowiec.
 • Andrusiewicz Andrzej (2005), Cywilizacja rosyjska, t. 2, Warszawa.
 • Batwoski Henryk (2001), Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, wyd.2. uzup., Kraków.
 • Berman Harold Joseph (1995), Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa.
 • Billington James Hadley (1997), Ideologia moskiewska, przeł. A. Pawelec, w: Jerzy Kłoczowski (red.), Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XVII wiek), Warszawa.
 • Brus Włodzimierz, Łaski Kazimierz (1992), Od Marksa do rynku, przeł. M. Rusiński, Warszawa.
 • BRZEZIŃSKI Zbigniew (1961), Ideology and Power in Soviet Politics, New York.
 • BRZEZIŃSKI Zbigniew (1990), Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, przeł. K. Tarnowska, A. Konarek, Paryż.
 • Chojnicka Krystyna (2008), Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog - między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, wyd. 2. por., Kraków.
 • Chryssochou Dimitris N. (2001), Theorizing European Integration, London.
 • Dawisha Karen (2014), Putin's Kleptocracy. Who Owns Russia?, New York.
 • Dawson Christopher (1958), Religia i powstanie kultury zachodniej, przeł. S. Ławicki, Warszawa.
 • Dawson Christopher (1961), Tworzenie się Europy, przeł. J. W. Zielińska, Warszawa.
 • Evdokimov Paul (2003), Prawosławie, przeł. J. Klinge, wyd. 3., Warszawa.
 • Ferguson Niall (2013), Cywilizacja: Zachód i reszta świata, przeł. P. Szymor, Kraków.
 • Galbraith John Kenneth (1982), Pieniądz. Pochodzenie i losy, przeł. S. Raszkowski, Warszawa.
 • Gumilow Lew (2004), Od Rusi do Rosji, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, wyd. 2., Warszawa.
 • GWIAZDA Adam (1998), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń.
 • HALECKI Oskar (2000), Historia Europy - jej granice i podziały, przeł. J. M. Kłoczowski, Lublin.
 • Heller Michaił (2000), Historia imperium rosyjskiego, przeł. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa.
 • Holzer Jerzy (2012), Europa zimnej wojny, Warszawa.
 • Kersten Krystyna (1990), Narodziny sytemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań.
 • KŁOCZKOWSKI Jerzy (1984), Europa słowiańska w XIV- XV wieku, Warszawa.
 • KŁOCZKOWSKI Jerzy (2003), Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, wyd. 2., Warszawa.
 • KOŁAKOWSKI Leszek (1988), Główne nurty marksizmu: powstanie, rozwój, rozkład, wyd. 2. popr., Londyn.
 • KONECZNY Feliks (1935/1996), O wielości cywilizacyj, Kraków.
 • KONECZNY Feliks (1973/1996), Cywilizacja bizantyjska, Londyn.
 • KORNAI Janos (1985), Niedobór w gospodarce, przeł. U. Grzeloska, Z. Wiankowska, Warszawa.
 • KORNAI János (2014), Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu, przeł. R. Śmietana, Kraków.
 • Krasuski Jerzy (1990), Europa Zachodnia po II wojnie światowej. Dzieje polityczne, Poznań.
 • Kuźniar Roman (1990), System zachodni w stosunkach międzynarodowych. Czynniki sprawcze ewolucji, Warszawa.
 • Lubbe Andrzej (1982), Imperium europejskie? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej, Warszawa.
 • Lubbe Andrzej (1994), Dominacja i współzależność. Ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana, Warszawa.
 • ŁASTAWSKI Kazimierz (2003), Od idei do integracji europejskiej, Warszawa/.
 • ŁASTAWSKI Kazimierz (2011), Historia integracji europejskiej, wyd. 2. popr. i uzup., Toruń 2011.
 • Malia Martin E. (1998), Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego Imperium Rosyjskiego 1917-1991, przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa.
 • Marciniak Włodzimierz (2001), Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków.
 • Marszałek Antoni (1996), Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź.
 • Mączak Antoni (2000), Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w., Warszawa.
 • MIRONOW Borys Nikołajewicz (1999), Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства, Санкт Петербург.
 • Nadolski Marek (2004), Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa.
 • Noel Jean-François (1998), Święte Cesarstwo, przeł. M. Żerańska, Warszawa.
 • Paszkiewicz Henryk (1996), Początki Rusi, Kraków.
 • PIPES Richard (1990), Rosja carów, przeł. J. Bratkiewicz, przekł. przejrzał, popr. i uzup. P. Wieczorkiewicz, Warszawa.
 • Pomian Krzysztof (2009), Europa i jej narody, przeł. M. Szpakowska, wyd. 3., Gdańsk.
 • PICHOJA Rudolf G. (2011), Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991, przeł. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa.
 • Putnam Robert D. (1988), Diplomacy and Domestic Politics. The Logic of Two- Level Games, "International Organization", vol. 42, nr 3.
 • Robson Peter (1998), The Economics of International Integration, 4 ed., London.
 • Satter David (2004), Darkness at Down. The Rise of the Russian Criminal State, New Haven.
 • Shevtsova Lilia (2001), The Years After the Breakup: Russia's Hybrid Regime, "The Journal of Democracy", vol. 12, issue 4.
 • Shevtsova Lilia (2004), Russian Democracy in Eclipse. The Limits of Bureaucratic Authoritarianism, "The Journal of Democracy", vol. 15, issue 3.
 • Shevtsova Lilia (2009), Reading Russia: The Return of Personal Power, "The Journal of Democracy", vol. 20, issue 2.
 • Shevtsova Lilia (2015), Russia's Political System: Imperialism and Decay, "The Journal of Democracy", vol. 26, issue 1.
 • Smaga Józef (1992), Narodziny i upadek Imperium 1917-1991, Kraków.
 • Snyder Tymothy, Brandon Ray (2014, red.), Stalin i Europa, 1928-1953, przeł. S. Kędzierski, Poznań.
 • Ślusarczyk Jacek (1992), Układ Warszawski. Działalność polityczna 1955-1991, Warszawa.
 • TARKOWSKI Jacek (1994), Patroni i klienci, Warszawa.
 • Uspienski Boris A. (2000), Car i patriarcha: charyzmat władzy w Rosji. Bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie, przeł. H. Paprocki, Katowice.
 • Uspienski Boris A., Żywow Wiktor M. (1992), Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, przeł. H. Paprocki, Warszawa.
 • Walicki Andrzej (1996), Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa.
 • WILK Marian (1995), Gruzin na Kremlu: biografia Stalina, Łódź.
 • Zernack Klaus (2000), Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, przeł. A. Kopacki, Warszawa.
 • Zientara Benedykt (1985), Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa.
 • Zientara Benedykt (1995), Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.