PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 261--269
Tytuł artykułu

Istota zarządzania długiem samorządowym w procesie zrównoważonego rozwoju lokalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Essence of Local Government Debt Management in the Process of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka zadłużenia należy do najważniejszych aspektów gospodarki budżetowej i polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowanie decyzji dotyczących zaangażowania środków dłużnych w finansowaniu zadań jednostek samorządu ma bowiem bezpośredni wpływ na ich bieżącą i przyszłą sytuację finansową. Realizacja zadań przy wykorzystaniu środków dłużnych może dać wiele korzyści, zwłaszcza szybszego osiągnięcia oczekiwanych społecznie efektów niwelowania luki infrastrukturalnej. Następstwa sięgania po kredyty czy pożyczki mogą być jednak bardzo dotkliwe dla tych samorządów, które nie przygotowały właściwych strategii zarządzania długiem. Nowoczesne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego wiąże się bowiem ze stosowaniem różnych instrumentów wspomagających proces zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli i znaczenia umiejętnego zarządzania długiem w procesie realizacji zadań samorządowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of debt is one of the most important aspects of the economy, budget and financial policies of local governments. Deciding on the commitment of funds of debt in financing the tasks of local government has a direct impact on their current and future financial situation. Implementation of tasks with the use of debt can give many benefits, especially socially accelerate the achievement of the expected effects of eliminating gaps in infrastructure. Consequences of recourse to loans or loan may be very severe for those local governments that have not prepare proper debt management strategy. Modern management of local government units is closely connected with the use of different instruments to support the process of management. The purpose of this article is an attempt to present the role and importance of skillful debt management in the process of local government tasks.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bitner M., Cichocki K.S., 2009, Standardy zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., 2013, Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa.
 • Bogacz-Kine E., 2003, Kredyt bankowy i obligacje komunalne jako instrumenty zrównoważenia bud- żetu jednostek samorządu terytorialnego, www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/boga.doc (26.01.2016).
 • Borodo A., 2006, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze Lexis- -Nexis, Warszawa.
 • Dylewski M., 2015, Zadłużenie JST - problemy nowej perspektywy finansowej UE, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gilowska Z., 2000, Formułowanie i finansowanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Mikosz R. (red.), Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1871.
 • Gonet W., 2006, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., 2011, Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce [w:] Gołębiowski G., Szpringer Z. (red.), Zadłużenie Polski, Studia BAS, nr 4 (28).
 • Krzemińska A., 2011, Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle limitów zadłużenia, [w:] Denek E., Filipiak B. (red.), Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty finansowe i płynnościowe, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 36.
 • Pbor, 2014, Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING], http://next.gazeta.pl/pieniadz/1,136200,16701493,Samorzady_tona_w_dlugach_Rekordzista_ma_zadluzenie.html (26.01.2016).
 • Poniatowicz M., 2005, Dług publiczny w systemie jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Raporty roczne. Dług publiczny w latach 2007-2013, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl (26.01.2016).
 • Rozporządzenie z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. 2011, nr 298, poz. 1767.
 • Rutkowski J., 2015, Sytuacja finansowa samorządów w Polsce a nowe zasady limitowania zadłużenia - spojrzenie makroekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873.
 • Sierak J., 2010, Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce, SGH - Oficyna wydawnicza, Warszawa.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.