PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 1 | 291--306
Tytuł artykułu

Zasada obowiązkowego wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego a zasada dyspozytywności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - ujęcie prawnoporównawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Principle of Compulsory Initiation of Administrative Enforcement Proceedings and the Principle of Dispositivness in Court Enforcement Proceedings - Comparative Law Conceptualization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie to próba zaprezentowania problematyki najważniejszych zasad sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego w ujęciu porównawczym. Autorki omawiają zagadnienia związane z definiowaniem zasad prawa na tle każdej z tych procedur, wskazują na kryteria ich wyróżnienia oraz rolę zasad prawa w stanowieniu, wykładni i stosowaniu prawa. W dalszej kolejności została przedstawiona problematyka katalogów zasad, na które wskazuje się w doktrynie sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego, z zaakcentowaniem ich odrębności i specyfiki w porównaniu z innymi gałęziami prawa. W drugiej części opracowania została zaprezentowana analiza zasady dyspozytywności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym oraz zasady obowiązkowego wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a zatem zasad, które najlepiej obrazują odmienność reguł rządzących publicznym i prywatnym prawem egzekucyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
This study attempts to present the issues of most important principles of judicial and administrative enforcement proceedings on a comparable basis. The authors discuss issues related to defining principles of the law against each of these procedures, indicate the criteria for distinguishing them and the role of the principles of law in making, interpreting and applying the law. Subsequently, problems of the lists of principles addressed in the doctrine of judicial and administrative enforcement proceedings were presented, stressing, at the same time, their individuality and specificity compared with other branches of the law. In the other part of the study the authors presented the analysis of the principle of dispositivness in court enforcement proceedings and the principle of compulsory initiation of administrative enforcement proceedings, and therefore, the principles that best illustrate the dissimilarity of rules governing the public and private law enforcement. (original abstract)
Rocznik
Strony
291--306
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984.
 • Błaszczak Ł., [w:] Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, wyd. 2, Warszawa 2011.
 • Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008.
 • Fundowicz S., Egzekucja administracyjna a aksjologia demokratycznego państwa prawnego, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.
 • Hauser R., Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988.
 • Hauser R., Skoczylas A., Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie Kodeksu postępowania administracyjnego, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Janku Z., Gwarancje prawne wykonywania obowiązków publicznoprawnych, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Jodłowski J., Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, [w:] Zbiór studiów, red. J. Jodłowski, Wrocław 1974.
 • Jodłowski J., Resich Z., Postępowanie cywilne, Warszawa 1987.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretyczno-prawne, Poznań 2012.
 • Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986.
 • Korzonek J., Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Część druga kodeksu postępowania cywilnego, t. 1: Art. 508-597, Kraków 1934.
 • Kruszelnicki F., Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego, Warszawa 1934.
 • Krzykowski P., Funkcje zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie Kodeksu postępowania administracyjnego, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 • Miszewski W., Proces cywilny w zarysie. Część druga, Łódź 1948.
 • Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994.
 • Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004.
 • Pogonowski P., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.
 • Resich Z., Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985.
 • Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987.
 • Siedlecki W., Zasady wymiaru sprawiedliwości i naczelne zasady procesu cywilnego w świetle orzecznictwa SN, "Zeszyty Naukowe IBPS" 1978, nr 10.
 • Skoczylas A., Zasady postępowania egzekucyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, red. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010.
 • Smoktunowicz E., Egzekucja administracyjna i sądowa. Teksty, orzecznictwo, piśmiennictwo, indeks rzeczowy, Warszawa 1995.
 • Starościak J., Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, "Gospodarka i Administracja Terenowa" 1966, nr 7-8 (wkładka).
 • Szreniawski P., Etyczne aspekty egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.
 • Szubiakowski M., Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
 • Wengerek E., Egzekucja sądowa (studium na tle projektu k.p.c. PRL), "Annales UMCS. Sectio G" 1957, Vol. IV, z. 4.
 • Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2003 r., III SA 2585/02, LEX nr 148901.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2009 r., II SA/Gd 907/08, Baza NSA.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 października 2008 r., I SA/Go 678/08.
 • Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433860

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.