PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 288--298
Tytuł artykułu

Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Statistical Reporting Model for Environmental Protection Expen-Diture and its Use in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu sprawozdawczości statystycznej dotyczącej kosztów środowiskowych ponoszonych przez różne podmioty gospodarki narodowej w Polsce. W związku z nowymi regulacjami prawnymi UE państwa członkowskie mają obowiązek sporządzania sprawozdań z tego zakresu. W ramach prac pilotażowych GUS sporządził rachunek wydatków na ochronę środowiska w Polsce za lata 2010-2013. Celem tego artykułu jest prezentacja jego założeń metodologicznych oraz prezentacja i ocena jego wyników. Wyniki te zostały przedstawione i przeanalizowane w różnych układach, tj. według rodzajów produkcji (rynkowa, pomocnicza, nierynkowa), podmiotów (sektor publiczny, sektor gospodarczy, sektor usług ochrony środowiska) oraz dziedzin ochrony środowiska (gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, pozostałe dziedziny). Oceny wyników rachunków wydatków na ochronę środowiska dokonano poprzez analizę kształtowania się poszczególnych wielkości w czasie oraz relacji między nimi. Wydatki ponoszone na ochronę środowiska w całej gospodarce narodowej kształtowały się w poszczególnych latach w przedziale ok. 22-29 mld zł. Z tego największa część dotyczy produkcji rynkowej usług ochrony środowiska i przypada na sektor publiczny. W zakresie dziedzin ochrony środowiska największe wydatki ponoszone są na gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami (po ok. 40% całości).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper treats about the problem of statistical reporting on the environmental costs incurred by different entities of the national economy in Poland. In connection with the new EU regulations, Member States are required to prepare reports in this respect. As part of the pilot work Central Statistical Office prepared a calculation on environmental protection expenditure in Poland for the years 2010-2013. The purpose of this paper is to present its methodological assumptions and presentation and evaluation of its results. These results were presented and analyzed in different layouts: according to the types of production (market, secondary, non-market), entities (public sector, business sector, the environmental protection services' sector) and the fields of environmental protection (wastewater, waste management, other fields). The results of the statement of environmental protection expenditure were evaluated through the analysis of various metrics over time and the relationship between them. Environmental protection expenditure in the national economy as a whole totals to less than 30 billion Polish zlotys. The majority of it concerns the market production of environmental services and falls on the public sector. In terms of fields of environmental protection the highest expenditures are on waste management and waste management (about 40% of the total).(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Eurostat, 2014, Questionnaire for EPE Legal Module.
  • Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2014, Rachunek wydatków na ochronę środowiska w Polsce w latach 2010-2013 (w ramach umowy o dotację: "Europejskie Rachunki Ekonomiczne Środowiska: moduł wydatków na ochronę środowiska (EEEA-EPEA)", nr 50904.2012.004-2012.439), Białystok.
  • Małecki P.P., 2015, Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu i wyzwania dla Polski w tym zakresie, [w:] Graczyk A. (red.), Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy, w druku.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz.U.L 192 z 22.7.2011.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz.U.L 158 z 27.5.2014.
  • Załącznik IV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz.U.L 158 z 27.5.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433884

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.