PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 113 | 185--197
Tytuł artykułu

Leasing jako forma finansowania majątku przedsiębiorstw rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Leasing as a Form of Financing Agricultural Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dostęp do finansowania działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, także rolniczego. Stopień dostępności środków finansowych i warunki, na których rolnicy mogą z nich korzystać jest czynnikiem stymulującym wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych. Celem opracowania jest dokonanie oceny zakresu finansowania leasingiem inwestycji w przedsiębiorstwach rolniczych. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących klientów jednej z wiodących firm leasingowych w Polsce. Informacje pozyskano na bazie umów leasingowych zawieranych przez klientów w latach 2003-2010. Do badań zakwalifikowano klientów, którzy w badanym okresie zawarli co najmniej jedną umowę leasingu. (abstrakt oryginalny)
EN
The access to financing economic activity is one of the basic conditions of work and development of companies, including the agricultural ones. The availability of funds and conditions under which farmers can use them stimulate their ability to introduce new technological solutions. The aim of the study is to assess the extent of financing lease of investment in agricultural enterprises. The research was based on information which concerns clients of one of the leading leasing companies in Poland. The data comes from lease agreements signed between 2003 and 2010. The study involved clients who have signed at least one lease agreement within that period. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Agro pod lupą, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, EFL Grupa Credit Agricole, 2012.
 • BEREŻNICKA J.: Kredyt i leasing - porównawcza analiza płatności. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 69, Warszawa 2008.
 • CZEKAJ J., DRESLER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Podstawy teorii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
 • CZERWIŃSKA-KAYZER D.: Inwestycje zrealizowane w gospodarstwach indywidualnych i ich wpływ na przemiany strukturalne, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII, 2002.
 • GRABOWSKA M.: Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • GWIZDAŁA J.: Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Zarządzanie i Finanse nr 88, Gdańsk 2011.
 • Kodeksy, Kodeks spółek handlowych Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Wydawnictwo LEGIS, Warszawa 2012.
 • KOZERA M.: Rozwój polskiego rolnictwa w realiach gospodarki opartej na wiedzy, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 100 - Zeszyt 1, Warszawa 2013.
 • KUSZ D.: Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom XVII, 2009.
 • MĄDRA M.: Dotacje w kształtowaniu sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2008.
 • MĄDRA M.: Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Z. 1., Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa 2009.
 • MICHALAK A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 • MIKOŁAJCZYK J.: Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005, Roczniki Naukowe Seria, tom IX, Z. 1, 2007.
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa, Cebrowska T. (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • ROSA A.: Alternatywne instrumenty finansowania, [w:] A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007.
 • SKOWRONEK-MIELCZAREK A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • SZAFRANIEC-SILUTA E.: Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 82, Warszawa 2010.
 • WASILEWSKI M., MĄDRA M.: Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.