PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 70, nr 1220 | 5--22
Tytuł artykułu

Zarządzanie niebezpieczną energią LockOut TagOut - ocena funkcjonowania systemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie niebezpieczną energią, oparte na systemie LockOut TagOut, poprzez dobrowolność wdrażania w polskich organizacjach należy traktować jako rekomendowane dobre praktyki służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale skuteczne wdrożenie systemu LOTO jest gwarantem spełnienia wymagań prawnych przez pracodawcę. Przedstawione wyniki badań dowodzą celowości i słuszności podjętych przez firmę działań w celu ochrony zdrowia i życia pracowników. Wdrożony w firmie system LockOut TagOut funkcjonuje właściwie, skutecznie. Dojrzałość organizacji i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w bezpieczeństwo, realna chęć doskonalenia systemu, potwierdzona partycypacją pracowników, pozwala organizacji na utrzymanie i doskonalenie systemu LOTO. Przeprowadzone badania ankietowe wskazały obszary poprawy, w szczególności ustandaryzowania schematów postępowania pracowników (podczas napraw, konserwacji) i doprecyzowania ich w instrukcjach.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Benner L.: Accident investigation - Multilinear events sequencing methods, In Journal of Safety Research, No. 7 (2), June 1975.
 • [2] Conger D.: Management Oversight and Risk Tree - MORT user manual, 1989.
 • [3] DOE handbook Accident and Operational Safety Analysis Volume I: Accident Analysis Techniques, U.S. Department of Energy, Washington, July 2012.
 • [4] Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/?uri=CELEX 32006L0042
 • [5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX 32009L0104
 • [6] ESAW - European Statistics on Accidents at Work Summary methodology, Eurostat EU 2013.
 • [7] Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (https://osha.europa. eu), https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table= PREAMBLES&p_id=1143
 • [8] Hansen A.: Wypadkoznawstwo na co dzień, Wydawnictwo Ośrodek Szkolenia PIP, Wrocław 1993.
 • [9] Heinrich H.W.: Industrial Accident Prevention, McGraw-Hill Book Company, New York-London 1941.
 • [10] Jacinto C.: Work Accidents Investigation Technique. User's Manual, The University Of Birmingham UK, wersja 1.1, 2009.
 • [11] Lis T., Nowacki K., Kania H., Jucha S.: System Lockout - Tagout dla bezpieczeństwa pracy, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji t. II, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2016, s. 413-422.
 • [12] OSHA 29 CFR 1910.147 - The control of hazardous energy (lockout/tagout), https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id =9804&p_table=STANDARDS
 • [13] Pietrzak L.: Badanie wypadków przy pracy - modele i metody, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2004.
 • [14] Pietrzak L.: Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2007.
 • [15] Podgórski D., Pawłowska Z.: Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2004, p. 70.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
 • [17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).
 • [18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).
 • [19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. nr 263, poz. 2198 z późn. zm.).
 • [20] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80).
 • [21] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
 • [22] Schuster J.: Mind your LOTO gaps: 10 lockout-tagout challenges & solutions, Industrial Safety & Hygiene News. Nov2017, Vol. 51 Issue 11, p. 53-53. 3/4p.
 • [23] Sommerfeld E.: Unfallforschung in Dienste der betrieblichen unfallverhütung, Bartmann 1961.
 • [24] Sprawozdanie GIP z działalności PIP w 2016 r., Warszawa 2017.
 • [25] Studensky R.: Teorie przyczynowości wypadkowej i ich empiryczna weryfikacja, Katowice 1986.
 • [26] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
 • [27] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. nr 82, poz. 556 z późn. zm.).
 • [28] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2087, zmiana od 7 stycznia 2007 r.: Dz.U. z 2006 r. nr 249 poz. 1834).
 • [29] Wypadki przy pracy 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
 • [30] Wypadki przy pracy 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
 • [31] Zieliński J.: Funkcjonalność systemu Lockout - Tagout na instalacjach produkcyjnych - praca końcowa Studia Podyplomowe Zarządzanie Produkcją, Politechnika Łódzka, Łódź 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433910

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.