PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 29--37
Tytuł artykułu

Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Properties of the Water Extract of the Powdered Barley Grass (Hordeum vulgare L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Badanie zawartości związków fenolowych ogółem i właściwości przeciwutleniających wodnego ekstraktu ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare L.) jest jednym z podstawowych zbóż uprawianych w Polsce jako surowiec paszowy i konsumpcyjny. Z żywieniowego punktu widzenia funkcjonalność ziarna jęczmienia jest determinowana zawartością ważnych składników odżywczych i prebiotyków, takich jak białko, błonnik pokarmowy i β -glukany. Ostatnio szczególną popularnością cieszą się preparaty wytworzone z zielonych części jęczmienia. Młode części roślin, które cechują się podwyższoną zawartością witamin, prowitamin i innych bioaktywnych składników są szczególnie cenione. Z tego powodu młode liście jęczmienia są promowane jako interesujący składnik nowoczesnej diety, który stanowi bogate źródło związków fenolowych takich jak pochodne kwasów fenolowych, proantocyjanidyny, chinony i flawonoidy. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zawartości związków fenolowych ogółem, zawartości flawonoidów i aktywności przeciwutleniającej wodnych ekstraktów ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia. Zawartość związków fenolowych ogółem w badanych ekstraktach wynosiła 3.17±0.22 mg GAE/g, z czego największy udział stanowią rozpuszczalne w wodzie flawonoidy. Dane literaturowe wskazują, że do głównych składników występujących w liściach jęczmienia zalicza się saponarynę i lutonarynę. Badane ekstrakty wykazują również wysokie właściwości przeciwrodnikowe i redukujące. (abstrakt oryginalny)
EN
Barley (Hordeum vulgare L.) is one of the basic cereal grain cultivated in Poland. It is commonly used for livestock feeding and for human consumption. In terms of nutrition, the functionality of barley grains is primarily determinated by content of important nutrients and prebiotics such as proteins, dietary fiber and β-glucans. Recently food and food supplements based on green barley parts has been gaining popularity. Young plant parts which exhibit increased contents of some vitamins, provitamins and other bioactive substances are particularly valued. Therefore, young barley leaves are promoted as the interesting part of modern diet which may improve the balance of the nutrients intake and as a rich source of phenolic antioxidants such as phenolic acid derivatives, proanthocyanidins, quinones, and flavonoids. In this study the total phenolic content, the flavonoids content and the antioxidant activity of water extract of powdered barley grass was evaluated. The amount of total phenolics in water extracts from powdered barley grass was 3.17±0.22 mg GAE/g DW. The largest fraction of total phenolics was water-soluble flavonoids. The literature data have demonstrated that the main compound occurring in highest concentration in barley leaves have been isoorientin-7-O- -glucoside (lutonarin) and 7-O-glycosylisovitexin (saponarin). The tested extracts exhibit also significant antiradical and ferric-reducing properties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • [1] Kawka A. 2010. Współczesne trendy w produkcji piekarskiej - wykorzystanie owsa i jęczmienia jako zbóż niechlebowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (70): 25-43.
 • [2] Ferreres F., Krskova Z., Goncalves R.F., Valentao P., Pereira J.A., Dusek J., Martin J., Andrade P.B. 2009. Free water-soluble phenolics profiling in barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57 (6): 2405-2409.
 • [3] Do T.D.T., Cozzolino D., Muhlhausler B., Box A., Able A.J. 2015. Antioxidant capacity and vitamin E in barley: Effect of genotype and storage. Food Chemistry, 187: 65-74.
 • [4] Noworolnik K., Wirkijowska A., Rzedzicki Z. 2013. Znaczenie błonnika pokarmowego w diecie oraz jego zawartość w ziarnie jęczmienia jarego w zależności od odmian i gęstości siewu. Fragmenta Agronomica, 30 (3): 132-139.
 • [5] Škrbic B., Snezana M., Dodig D., Filipcev B. 2009. Effects of hull-less barley flour and flakes on bread nutritional composition and sensory properties. Food Chemistry, 115: 982-988.
 • [6] Goupy P., Hugues M., Boivin P., Amiot M.J. 1999. Antioxidant composition and activity of barley (Hordeum vulgare) and malt extracts and of isolated phenolic compounds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79: 1625-1634.
 • [7] Paulíčková I., Ehrenbergerová J., Fiedlerová V., Gabrovská D., Havlová P., Holasová M., Kopáček J., Ouhrabková J., Pinkrová J., Rysová J., Vaculová K., Winterová R. 2011. Evaluation of barley grass as a potential source of some nutritional substances. Czech Journal of Food Science, 25 (2): 65-72.
 • [8] Choe J-H., Jang A., Lee E.S., Choi J.-H., Choi Y.-S., Jeong J-D., Kim J-H., Lee M.A., Shim S.-Y., Kim C.-J. 2011. Oxidative and color stability of cooked ground pork containing lotus leaf (Nelumbo nucifera) and barley leaf (Hordeum vulgare) powder during refrigerated storage. Meat Science, 87:12-18.
 • [9] Choe J.-H., Choi J.-H., Choi J-S., Han D.-J., Kim H.-J., Lee M.-A., Kim S.-Y., Kim J. 2011. Antioxidant properties of lotus leaf (Nelumbo nucifera) powder and barley leaf (Hordeum vulgare) powder in raw minced pork during chilled storage. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 30 (1): 32-39.
 • [10] Singleton V.N., Rossi J.A. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16 (3): 144-158.
 • [11] Zishen J., Mengcheng T., Janming W. 1999. The determination of flavonoid content in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry, 64: 555-559.
 • [12] Karadeniz F., Burdurlu H.S., Koca N., Soyer Y. 2005. Antioxidant activity of selected fruits and vegetables grown in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29: 297-303.
 • [13] Benzie I.F.F., Strain J.J. 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of ''Antioxidant Power'': The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239: 70-76.
 • [14] Wootton-Beard P.C., Moran A., Ryan L. 2011. Stability of the total antioxidant capacity and total polyphenol content of 23 commercially available vegetable juices before and after in vitro digestion measured by FRAP, DPPH, ABTS and Folin-Ciocalteu methods. Food Research International, 44: 217-224.
 • [15] Jimenez-Escrig A., Jimenez-Jimenez I., Pulido R., Saura-Calixto F. 2001. Antioxidant activity of fresh and processed edible seaweeds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81: 530-534.
 • [16] Re R., N. Pellegrini, A. Proteggente, Pannala A., Yang M., Rice-Evans C. 1999. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radical Biology and Medicine, 26 (9/10): 1231-1237.
 • [17] Zulueta A., Esteve M.J., Frígola A. 2009. ORAC and TEAC assays comparison to measure the antioxidant capacity of food products. Food Chemistry, 11: 310-316.
 • [18] Kiewlicz J., Szymusiak H. 2014. Tetradecyl and octadecyl gallates as potential anti-oxidants in oils and cosmetic formulations. [in:] Żuchowski J., Zieliński R. (eds). Selected determinants of food products quality, 95-104. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • [19] Sanchez-Moreno C., Larrauri J.A., Saura-Calixto F. 1998. A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. Journal of the Science of Food and Agriculture, 76: 270-276.
 • [20] Zhang Y., Shen Y., Zhu Y., Xu Z. 2015. Assessment of the correlations between reducing power, scavenging DPPH activity and anti-lipid-oxidation capability of phenolic antioxidants. LWT - Food Science and Technology, 63: 569-574.
 • [21] Duh P.-D., Yen G.-C. 1997. Antioxidative activity of three herbal water extracts. Food Chemistry, 60 (4): 639-645.
 • [22] Jasiński M., Mazurkiewicz E., Rodziewicz P., Figlerowicz M. 2009. Flawonoidy - budowa, właściwości i funkcja ze szczególnym uwzględnieniem roślin motylkowatych. Biotechnologia, 2 (85): 81-94.
 • [23] Osawa T., Katsuzaki H., Hagiwara Y., Hagiwara H., Shibamoto T. 1992. A novel antioxidant isolated from young green barley leaves. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40: 1135-1138.
 • [24] Kamiyama M., Shibamoto T. 2012. Flavonoids with potent antioxidant activity found in young green barley leaves. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60: 6260-6267.
 • [25] Pellegrini N., Serafini M., Colombi B., Del Rio D., Salvatore S., Bianchi M., Brighenti F. 2003. Total antioxidant capacity of plant foods, beverages and oils consumed in Italy assessed by three different in vitro assays. The Journal of Nutrition, 133: 2812-2819.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433932

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.