PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 46 | 478--505
Tytuł artykułu

L'influence des petites et moyennes entreprises au développement économique de la République Démocratique du Congo

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Small and Medium Enterprises in the Economic Development of the Democratic Republic of Congo
Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy Demokratycznej Republiki Konga
Języki publikacji
FR
Abstrakty
Od dziesięcioleci Demokratyczna Republika Konga w procesie rozwoju swojej gospodarki w przeważającym stopniu faworyzowała przedsiębiorstwa publiczne kosztem przedsiębiorstw prywatnych. Dopiero w późniejszym okresie, zwłaszcza pod koniec lat 90. XX wieku, władze publiczne w ramach promowania prywatnej inicjatywy, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwracały część zapłaconych podatków i stosowały ulgi podatkowe dla większości właścicieli przedsiębiorstw prywatnych. Rozwój gospodarczy krajów rozwijających się, takich jak Demokratyczna Republika Konga uzależniony jest od obecności MŚP ze względu na korzyści gospodarcze i społeczne, jakie ze sobą niosą, w tym m.in.: tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie ubóstwa, promowanie lokalnych surowców, samowystarczalności żywnościowej, itd. W ostatnich latach w wielu krajach zauważa się wzrost znaczenia i świadomości, zwłaszcza władz w zakresie wpływu małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój i dywersyfikację produkcji przemysłowej. Pod koniec lat 90. XX w. wraz z rozpoczynającym się w tak olbrzymim kraju procesem demokratyzacji, można było zaobserwować wiele destruktywnych działań takich jak grabieże majątku narodowego, które spowodowały zniszczenie bazy ekonomicznej kraju, a tym samym zwiększenie bezrobocia, które już wówczas kształtowało się na zastraszającym poziomie, jak również zmniejszenie siły nabywczej ludności. W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko coraz większego ubóstwa społeczeństwa, pomimo pojawienia się niemalże na terytorium całego kraju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i wzrostu ich liczby. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w rosnącej korupcji, braku stabilizacji sytuacji politycznej kraju, konfliktach natury etnicznej i obawach społeczeństwa dotyczących zmniejszenia siły nabywczej wraz z utratą pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
For decades, the Democratic Republic of Congo in the process of developing its economy largely favored public companies at the expense of private companies. Only later, especially in the late 90s of the twentieth century, the public authorities in the promotion of private initiative, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), decided to pay part of the taxes and apply tax relief for the majority of owners of private companies. The economic development of developing countries, such as the Democratic Republic of Congo is dependent on the presence of SMEs due to the economic and social benefits they bring, including: creation of new jobs, poverty reduction, promotion of local raw materials, food self-sufficiency, etc. In recent years, many countries noted the growing importance and awareness, notably authorities on the impact of small and medium-sized enterprises in the development and diversification of industrial production. In the late 90s of the twentieth century. With the beginning in such a huge country's process of democratization, we have seen many destructive actions such as looting of the national wealth, which caused the destruction of the economic base of the country, thus increasing unemployment, which already at that time was as at an alarming level, as well as reducing the purchasing power of the population. In recent years, one can observe the phenomenon of the increasing poverty of society, despite the emergence of an almost throughout the country for small and medium-sized enterprises (SMEs) and increase their numbers. The reasons for this state of affairs should be sought in the growing corruption, instability of the political situation of the country, the nature of ethnic conflicts and fears of society for the reduction in purchasing power and the loss of jobs, create a replacement factor of survival. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
478--505
Opis fizyczny
Twórcy
 • Université UTP des Sciences et Technologies à Bydgoszcz
Bibliografia
 • Bemba Saolona, 2007, L'UNESCO et Promotion des PMEC, en acte de symposium tenu à NSELE, Kinshasa, RDC.
 • Bibombe Mwamba, 1993, Éléments des finances publiques, Éd. Biometrix, Kinshasa, RDC
 • Bisengimana R., 1998, La PME moteur de développement, Éd. CADICEC-information n°44, Kinshasa, RDC
 • Bombito Botomba, 1998, L'ajustement structurel face aux PME en RDC, Éd. CADICEC - information n°1, Kinshasa, RDC
 • Ekwa Bis Isal Martin S.J., 1994, Vademecum du gestionnaire de la PME, fascicule II, créer et gérer une PME, éd CADICEC, Kinshasa, RDC.
 • Ilunga Bukasa P., 2011, L'apport de la microfinance et la PME dans le développement de la RDC, Éd. BIOMETRIX, Kinshasa, RDC.
 • Lukieni Lunimi, 1992, Comment créer une PME en RDC, Formalités juridiques essentielles, Éd. GRICED, Kinshasa, RDC
 • Mayengo A., van Assche A., 2005, Le guide pratique pour entreprendre à Kinshasa, ociv, Bruxelles, Belgique.
 • Makunza Keke E., 2001, La performance des entreprises Africaines: Problèmes et Stratégies de PME en RDC, Éd. PUF Pulaval, Kinshasa, RDC.
 • Masamba Makela J.R., 1995, Le droit économique, la PME moteur de développement, Éd. CADICEC Kinshasa , RDC.
 • Matenda A., 2008, La gestion des PME, Éd. PUF Pulaval, Kinshasa, RDC.
 • Mpindi Mbesa, 2009, Le droit des affaires, notes de cours, Éd. CADICEC, Kinshasa, RDC
 • Tshika Mbwebwe, 2010, L' apport du financement des PME dans l'économie nationale, Éd. BIOMETRIX, Kinshasa, RDC.
 • Tshilombela J., 2004, La PME au service de développement, "Journal le Potentiel" n°3155 du 23 Juin.
 • Verhagen G., 1995, Le rôle du secteur informel dans le développement économique du Zaïre, Éd. CADICEC-information n°44, Kinshasa, RDC
 • Code larcier République Démocratique du Congo, droit commercial, 2003, Tome III, vol, Afrique de l'éd. Bruxelles.
 • Décret-loi n°086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscal des PME.
 • Ordonnance loi n°73/011 du 05 janvier 1973 portant création et organisation d'un office de promotion des petites et moyennes entreprises (OPEC).
 • Ordonnance-loi n°73-010 du 05 janvier 1973 instituant le régime d'agrément de PME.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433948

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.