PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 (237) | 10--19
Tytuł artykułu

Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską

Warianty tytułu
Intra-lndustry Trade of the Western Balkan Countries in Regional Relations and in Relations with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badania, w którym podjęto próbę weryfikacji trzech hipotez, odnoszących się do handlu wewnątrzgałęziowego (NT) państw regionu Bałkanów Zachodnich w latach 2007 i 2013. Porównano udział I IT w handlu ogółem państw bałkańskich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską. Przeanalizowano zmiany tych udziałów między rokiem 2007, kiedy weszło w życie Porozumienie CEFTA-2006, a rokiem 2013. Przedstawiono także IIT krajów regionu w rozbiciu na wymianę typu horyzontalnego (HIIT) oraz typu wertykalnego towarami o niskiej jakości (VIIT-LQ) i typu wertykalnego towarami o wysokiej jakości (VIIT-HQ). Z badania wynika, że w przypadku połowy państw bałkańskich, IIT stanowił większą część handlu ogółem w relacjach wewnątrzregionalnych niż w relacjach z wysoko uprzemysłowionymi krajami UE. Między latami 2007 i 2013 udział IIT wykazał większą dynamikę wewnątrz regionu niż w relacji z UE, co potwierdza pozytywny wpływ porozumienia CEFTA-2006 na strukturę handlu. Ponadto w relacjach wewnątrzregionalnych wzrósł udział VIIT kosztem HIIT, co wskazuje na rosnące różnice cenowo-jakościowe towarów będących przedmiotem wymiany. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to verify three hypotheses related to the intra-industry trade (IIX) of the Western Balkan (WB) countries in 2007 and 2013. The shares of NT in total trade of the WB countries in regional relations and in relations with the European Union (EU) were compared. Changes of these shares between 2007, when CEFTA-2006 agreement entered into force, and 2013 were analysed. Finally, the NT of the Balkan countries was presented in the division for a horizontal type (HUT), a vertical type of low quality goods (VIIT-LQ) and a vertical type of high quality goods (VIIT-HQ). The research revealed that in the case of half of the WB countries, the NT share in total trade was higher in regional relations than in relation with the EU. Between 2007 and 2013, the share of NT showed higher dynamics inside the region than in relations with highly industrialised countries of the EU. This finding confirms a positive influence of the CEFTA-2006 agreement on trade. Moreover, in regional relations the share of VIIT grew, and the share of HUT dropped reversely, which indicates rising price-quality differences in traded goods. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • E. Molendowski, Ł. Klimczak, Porozumienie CEFTA-2006 - jego znaczenie dla rozwoju handlu wzajemnego krajów Bałkanów Zachodnich, "Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 407, s. 39-50
 • Ł. Klimczak, The gravity model as a tool for the international trade analysis - a case study of the Western Balkans, "Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias, International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena", Zakopane, Maj 2014, s. 67-76
 • J. Trivic, Ł. Klimczak, The Determinants of Intra-Regional Trade in the Western Balkans, Zbornik radova Eko-nomskog fakulteta u Rijeci, ćasopis za ekonomsku teoriju i praksu Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, "Journal of Economics and Business", 2015, Vol. 33, No. 1, s. 37-66
 • E. Molendowski, Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Difin, Warszawa 2007, s. 42
 • J. Misala, E.M. Pluciński, Handel wewnątrzgałęziowy między Polskq a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2000, s. 86-87
 • A. K. Dixit, J.E. Stiglitz, Monopolistic competition and optimum product diversity, "American Economic Review", 1977, Vol. 67, s. 297-308
 • E. Helpman, P. Krugman, Market Structure and International Trade. Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, MIT Press, Cambridge 1985.
 • D. Greenaway, R. Hine, C. Milner, Vertical and Horizontal Intra-lndustry Trade: A Cross Industry ana lysis for the United Kingdom, "The Economic Journal", Vol. 105, No. 433, November 1995, s. 1505-1518.
 • T. Brodzicki, Handel zagraniczny państw Grupy Wyszehradzkiej. Zamiany strukturalne i rola handlu wewnątrzgałęziowego, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański, "Analizy i Opracowania", nr 4/2011
 • A. Cieślik, Intraindustry trade and relative factor endowments, "Review of International Economics", Vol. 13, No. 5, 2005, s. 904-926
 • E. Czarny, Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i Opracowania, 2002, nr 496, s. 195
 • E. Helpman, Imperfect Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Indu- strial Countries, "Journal of the Japanese and International Econo- mies", 1987, No. 1, s. 62-81
 • J. Gullstrand, Demand Patterns and Vertical Intra-lndustry Trade With Special Reference to North-South Trade, "The Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review", 2002, Vol. 11, Issue 4
 • M. Tharakan, B. Kerstens, Does North-South Horizontal Intra-lndustry Trade Really Exist? An Analysis of the Toy Industry, "Weltwirtschaftliches Archiv", 1995, Bd. 131, H. 1, s. 86-105.
 • S. Brkić, Analysis of intra-industry trade between Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans, "Economic Review: Journal of Economics & Business", May 2013, Vol. 11 Issue 1, s. 27-43.
 • J. Vapa-Tankosic, M. Carić, A. Jevtic, Could improved regional trade integration better prepare Western Balkan economies for the EU single market challanges?, "Śkola biznisa", 2011, Broj, No. 4, s. 28.
 • V. Botrić, Intra-industry Trade between the European Union and Western Balkans: A Close-up, "EIZ Working Papers", 2012, No. 1202, s. 23.
 • Ż. Marie, Intra-industry trade and economic development (Case of Bosnia and Herzegovina), "Tranzicija / Transition, Journal of economic and politics of Transition", Tuzla-Travnik-Zagreb- -Beograd-Bukureśt, 2011, Br. 27.
 • H.G. Grubel, P.J. Lloyd, Intra-industry Trade. The Theory and Measurement of Intra-industry Trade in Differentiated Products, Macmillan Press, London 1975.
 • A. Cieślik, Nowa Teoria Handlu Zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • D. Greenaway, R. Hine, C. Milner, Vertical and Horizontal Intra-industry Trade: A Cross Industry Analysis for the United Kingdom, "The Economic Journal", 1995, s. 1505-1518.
 • Fontagne, M. Freudenberg, Intra-industry Trade: Methodological Issues Reconsidered, "CEPII Working Papers", CEPII,Paris 1997, No. 1, s. 22.
 • Ł. Ambroziak, Handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl", IBRKK, Warszawa 2013, nr 1 (218).
 • B. Hoekman, C. Artupane i S. Djankov, Determinants of Intra-industry Trade Between East and West Europe, "The World Bank, Policy Research Working Paper", November 1997, No. 1850, s. 25.
 • M. Brulhart, An Account of Global Intra-industry Trade, 1962-2006, "World Economic Report, Reshaping Economic Geography (Background Paper)", World Bank, 2008, s. 6.
 • K.A. Reinert, An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy, Cambridge University Press, 2011, s. 48.
 • R. Baldwin, The Spoke Trap: The Hub and Spoke Bilateralism in East Asia, "Korean Institute for International Economic Policy", CNEAC Research, Seoul 2004, Series 04-02
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.