PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 79--102
Tytuł artykułu

The Sufficiency of the Minimum Amounts in Compulsory Liability Insurance to Cover Personal Injury Claims - Based on Motor Third Party Liability Insurance and Medical Liability Insurance

Warianty tytułu
Wystarczalność minimalnych sum gwarancyjnych do pokrycia szkód osobowych - w oparciu o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych z działalnością medyczną
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym zadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest ochrona ubezpieczonego przed skutkami finansowymi ewentualnych roszczeń, które mogą być konsekwencją zdarzeń, za które odpowiedzialny jest posiadacz ubezpieczenia i z tego powodu jest zobowiązany. Z drugiej strony ubezpieczenie tego rodzaju chroni również osoby trzecie - poszkodowanych. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona przez wysokością sumy gwarancyjnej określonej w umowie. Celem artykułu jest zbadanie, w jakiej mierze minimalne sumy gwarancyjne dwóch typów obowiązkowych ubezpieczeń OC są wystarczające do pokrycia ewentualnych roszczeń. Autorzy skupią się na szkodach osobowych, których głównym elementem pokrycia są świadczenia rentowe i właśnie w takich przypadkach wypłacane są najwyższe świadczenia. Analiza będzie oparta na wynikach przeprowadzonych symulacji rent według płci i wieku ofiary w wybranych krajach europejskich. Wyniki symulacji będą odniesione do minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związane z działalnością medyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The main role of the liability insurance is to protect the insured person or entity against the financial consequences of the potential claims that can be consequences of the events for which the insurance holder is responsible and which they are obliged to repair; on the other hand, it protects the third parties. However, it should be noted that the responsibility of the insurer is limited by the amount of cover defined in the contract. The aim of the paper is to investigate whether these amounts are sufficient to cover potential claims made by victims. The authors will focus on personal injuries, which are mainly connected to disability benefits, as this is the field where the highest compensation are paid, especially connected to annuities. The analysis will be based on the results of simulations of annuities conducted on cases divided by gender, age of the victim, and selected European countries. The results will be compared to minimum amounts of cover in motor third party liability insurance and liability insurance of entity engaged in medical activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Act on Obligatory Insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurers' Bureau of 22 May 2003. Polish Journal of Laws no 124, position 1152
 • Act on Insurance Activity of 22 May 2003. Polish Journal of Laws 2003 No. 124 item 1151
 • Automobile insurance and road accident prevention: report prepared by an OECD scientific expert group, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 1990, p. 46
 • Bryan, W. and Linke, C.M. [1988], The estimation of the age/earnings profiles in wrongful death and injury cases: comment, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 55 (1), pp. 168-173
 • Commission notice regarding the adaptation in line with inflation of certain amounts laid down in the Motor Insurance Directive 2009/103/EC (2010/C 332/01), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:332:0001:0001:EN:PDF
 • Dębicka J. [2012], Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych (eng. Modelling financial streams in multi-state insurance), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-183-6
 • Directive 2005/14/EC of The European Parliament and of The Council of 11 May 2005 amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC and 90/23 2/EEC and Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles; available on: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-UriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0014:0014:EN:PDF
 • Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability
 • Expert Group on European Insurance Contract Low, Discussion Paper 7: Motor Insurance, 2013, available at http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/discussion_paper_vii_-_motor_insurance_-_12-13_november_meeting_en.pdf
 • Financial Supervision Commission Communication on the maximum rate of technical available at http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/
 • Jędrzychowska A. Poprawska E., Disability Benefits for Victims of Traffic Accidents - Size of Compensations Offered by the Current Amount of Coverage in MTPL Insurance. In: European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2014, pp. 280-287. ISBN 978-80-210-7153-7, available at: http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2014/proceedings-EFS-2014.pdf
 • Kiziewicz E. 2009, Wyczerpywalność sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (eng. The depletion of the guarantee sum in the compulsory motor third party liability insurance), Monitor Ubezpieczeniowy 2009, no. 38
 • Kodeks Cywilny (eng. Polish Civil Code) Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, available at isap.sejm.gov.pl/
 • Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2013), Metody aktuarialne (eng. Actuarial Methods), PWN, Warsaw, second edition, ISBN: 978-83-01-14659-7
 • Kwiecień I., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych i czynniki ją kształtujące (eng. The premium in motor insurance and the factors affecting), [w:] Wiadomości Ubezpieczeniowe July 2008, Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie, pp. 14-26
 • Mayr D. 2011, Severe bodily injury claims in europe - developments and trends, Warsaw, 12 May 2011, presentation available at http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Munich%20Re.pdf
 • Mehr R.I., Cammack F., Principles of insurance, Illinois 1976, s. 348-355
 • Orlicki M. 2011, O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - raz jeszcze (eng. The Draft of Proposed Amendments to the Law on Compulsory Insurance, Insurance Guarantee Fund and PBUK - once again), Prawo Asekuracyjne 2011, no 1
 • Ronka-Chmielowiec W. (red.) 2013, Ryzyko i efektywność funkcjonowania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (eng. Risk and effectiveness of automobile insurance in Poland), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-375-5.
 • Smosna H. 2009, Hitchhiker's Guide to European Motor - presentation available at http://www.casact.org/education/reinsure/2009/handouts/CS1-smosna.pdf
 • Tinari F., Cahill K.E., Grivoyannis E., Did the 9/11 Victim Compensation Fund Accurately Assess Economic Losses?, "Topics in Economic Analysis & Policy", vol. 6, Issue 1 (January 2006), pp. 1-42; http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/Victim%20Compensation%20Fund.pdf
 • Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005-2009 (eng. Motor insurance in 2005-2009). (2010). The Joint Report of the Financial Supervision Authority (UKNF) and the Insurance Guarantee Fund (UFG), Warszawa, www.ufg.gov.pl
 • Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008 (eng. Motor insurance in 2006-2008), Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU (Polish Insurers Association), Warszawa 2010, www.piu.org.pl
 • Eurostat data available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Croatian Bureau Of Statistics data http://www.dzs.hr/default_e.htm,
 • Lithuanian Information Centre data, available at http://www.cab.lt (21/08/2013)
 • www.gad.gov.uk/Documents/Other%20 Services/Ogden%20Tables/Ogden_Tables_7th_edition.pdf
 • www.mortality.org
 • http://maryland.mri.cnrs.fr/ehleis/IS/index.php?controller=lifeExpectancies/NationalLifeExpectancies&action=displayData,
 • http://www.scb.se/en_/ (Life tables for Sweden)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.