PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 9--21
Tytuł artykułu

Geionformatyczna ocena różnorodności geograficznej Polski na podstawie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, jako podstawa wyznaczania obszarów atrakcyjnych turystycznie

Warianty tytułu
A Geoinformatic Assessment of the Geographical Diversity of Poland, Based on Data from the State Register of Geographical Names, Serving as the Basis for Identification of Areas of Tourist Attraction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było wyznaczenie obszarów o różnym stopniu nasycenia obiektami geograficznymi, zidentyfikowanymi jako obiekty określające walory turystyki krajoznawczej na terenie Polski. Badania oparto na analizie przestrzennej zbiorów zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych, udostępnianych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Prezentowane opracowania kartograficzne Polski wskazują na różnorodność geograficzną, a tym samym na potencjał turystyczny obszarów. Wyniki gęstości występowania nazw geograficznych niestandaryzowanych wskazują na lokalne specyficzne walory regionów wschodnich, które należałoby szerzej przeanalizować i opisać. Proponowana metoda oceny atrakcyjności turystycznej obszarów może posłużyć do wyznaczania obszarów atrakcyjnych turystycznie i promocji walorów znanych tylko lokalnie. (abstrakt oryginalny)
EN
The research aim was to distinguish areas characterised by different degrees of saturation with geographical objects identified as ones that determine landscape tourism values in Poland. The research was based on a spatial analysis of database created by the State Register of Geographical Names (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych), made available by the Main Geodetic and Cartographic Centre in Poland (Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). The developed cartographic documentation of Poland reveals the country's geographical diversity, thus implicating the varied potential of individual areas for tourism. The results of our analyses of the density of occurrence of non-standardised geographical names point to specific local values of areas located in eastern Poland, which deserve more detailed analysis and description. The method suggested herein for assessment of tourist attraction values can serve to distinguish areas attractive to tourists and to promote attributes which are known only locally. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Czopek-Kopciuch B., Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWIA. [Work of the commission on names of localities and physiographic objects of the ministry of internal affairs and administration] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, Warszawa 2012.
 • Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji [Natural values in tourism and recreation] Wyd. Kupisz Poznań 2005.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski [Geography of tourism in Polish] PWE, Warszawa.
 • Nowakowska A., Produkt turystyczny [Tourist product]. W: red. Gołembski G. Kompendium wiedzy o turystyce. PWN Warszawa-Poznań 2002.
 • Potocka I., Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji [The tourist attractiveness and methods of identification] (w:) Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, seria: "Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace", t. III, Wyd. UAM, Poznań 2009.
 • Ratajski L., Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej [Methodology cartography socio- economic], PPWK, Warszawa 1989.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2012, poz. 309), [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 14 February 2012. On the state register of geographical names]
 • Stankiewicz B., Brelik A., Konkurencyjność w turystyce - wybrane aspekty [Competitiveness in tourism-chosen aspects]. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 4/2015(19), 34-42
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003, nr 166 poz. 1612) [Act of 29 August 2003 on official names of places andphysiographic objects (OJ 2003, No. 166, item. 1612)]
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (Dz.U. 2010, nr 76 poz. 489) [The Law of 4 March 2010 on spatial information infrastructure. (OJ 2010 No. 76, item. 489)]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434090

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.