PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 48--54
Tytuł artykułu

Ochratoksyna A jako substancja niepożądana w kawie dystrybuowanej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ochratoxin A - as Undesirable Substance in Coffee Distributed in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca miała na celu analizę ochratoksyny A jako niepożądanej substancji występującej w jednej z najczęściej konsumowanych używek na całym świecie, tj. w kawie. W tym celu wykonano badania odnośnie obecności tejże mikotoksyny, techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (HPLC-RP) w kawach dystrybuowanych w Polsce. Badaniu poddano 11 kaw, które zakupiono w olsztyńskim hipermarkecie Tesco. Materiał do badań stanowiły kawy naturalne (n = 7) oraz kawy typu instant (n = 4). W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano, iż produkty w dużym stopniu były zanieczyszczone ochratoksyną A. Zarówno kawy rozpuszczalne, jak i naturalne odznaczały się zróżnicowanym poziomem analizowanej mikotoksyny, a jej najwyższe stężenie oznaczono w próbce pierwszej (22,00 μg/kg), natomiast najniższe w kawie Lavazza (7,00 μg/kg). Kawy mielone charakteryzowały się znacznie większym stężeniem ochratoksyny A, niż rozpuszczalne. Stwierdzono, iż stopień przetworzenia kaw prawdopodobnie wpływa na poziom ochratoksyny A w analizowanym produkcie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was the analysis ochratoxin A, as undesirable substance occurring in one of the most consumed stimulant of the worldwide, i.e. in coffee. Therefore performed research regarding the presence this micotoxin, by technique high performance liquid chromatography in reverse system phase (HPLC-RP) in coffees distributed in Poland. The research submitted eleven coffees that bought in Tesco hypermarket in Olsztyn. Material consisted of natural coffee (n = 7) and instant coffee (n = 4). As a result of the conducted analyses indicated that coffees were to a large extent contaminated by ochratoxin A. Alike instant coffee, as natural coffee characterized by different level analysis micotoxin. The highest concentration was determined in the sample first (22 μg/kg), while the lowest in the Lavazza coffee (7 μg/kg). The ground coffee is characterized by significantly higher concentrations of ochratoxin A than the soluble coffee. It was found that the degree of processing of coffee probably affects the level of ochratoxin A in the material. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, doktorant
Bibliografia
 • [1] Stanisławczyk R., Rudy M., Świątek B. 2014. "Ocena zawartości ochratoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego". Nauka Przyroda Technologia, 8, 1 (8): 1-10.
 • [2] Łozowicka B. 2009. "Zanieczyszczenia chemiczne w żywności pochodzenia roślinnego". Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4): 2071-2080.
 • [3] Satora P. 2008. "Ochartoksyny - niebezpieczne metabolity grzybów". Laboratorium Przemysłowe, 12: 32-35.
 • [4] Kapturowska A.U., Zielińska K.J, Stecka K., Kupryś M.P. 2010. "Evaluation of fodder contamination witf ocharatoxin A and methods of its decontamination". Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55 (3): 156-163.
 • [5] El Khoury A., Atoui A. 2010. "Ochratoxin A: General overview and actual molecular status". Toxins, 2: 461-493.
 • [6] Podolska G. 2013. "Czynniki wpływające na zanieczyszczenie zbóż mikotoksynami". Nowoczesne Rolnictwo - Nauka Doradztwo Praktyka, 2 (175): 31-32.
 • [7] Stanisławczyk R., Rudy M., Świątek B. 2010. "Występowanie miko toksyn w zbożach i przetworach zbożowych znajdujących się w placówkach handlowych województwa podkarpackiego". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (73): 58-66.
 • [8] Goliński P. 1987. "Ochratoksyna A w organizmie ludzkim jako wynik zanieczyszczenia nią żywności i pasz". Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zeszyt 168: 4.
 • [9] Woźny S.M. 2011. Tajemnice kawy. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • [10] Suảrez-Quiroz M., Gonzảlez-Rios O., Barel M., Guyot B., Schorr-Galindo S., Guirau J-P. 2004. "Study of ochratoxin A - producing strains in coffee processing". International Journal of Food Science and Technology, 39: 501-507.
 • [11] Jonsyn - Ellis F. 2012. "Ochratoxin A: Any Cause for Concern in Sub Saharan Africa?". Science Journal of Environmental Engineering Research, 109: 1-5.
 • [12] PN-EN 14132: 2010. Artykuły żywnościowe. Oznaczenie ochratoksyny A w jęczmieniu i kawie palonej. Metoda HPLC z oczyszczeniem na kolumnie powinowactwa immunolo-gicznego.
 • [13] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
 • [14] Diaz G.J., Ariza D., Perilla N.S. 2004. "Method validation for the determination of ochra-toxin A in green and soluble coffee by immunoaffinity column cleanup and liquid chro-matography". Mycotoxin Research, 20: 59-67.
 • [15] Tozlovanu M., Pfohl-Leszkowicz A. 2010. "Ochratoxin A in roasted coffee from french supermarkets and transfer in coffee Beverages: Comparison of analysis methods". Toxins, 2: 1928-1942.
 • [16] Leoni L.A., Soares L.M., Oliveira P.L. 2000. "Ochartoxin A in Brazilian roasted and instant coffees". Food Additives and Contaminants, 17 (10): 867-870.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.