PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 32--43
Tytuł artykułu

Ocena wpływu podatków i opłat lokalnych od nieruchomości na dochody własne gminy Jeziorany i Dobre Miasto

Warianty tytułu
Impact Assessment of Taxes and Real Estate Local Fees in Revenue Own Municipality Jeziorany and Dobre Miasto
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dochody z podatków i opłat lokalnych od nieruchomości są jednym z podstawowych składników dochodów własnych w budżetach gmin w Polsce. Ich wysokość ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się budżetu gminy. W opracowaniu scharakteryzowano pojęcia gminy i zasady funkcjonowania, omówiono pojęcie budżetu, a także elementy składowe budżetów. Opisany został cel opracowań, zakres przestrzenny, merytoryczny, czasowy oraz opracowanie i prezentacja wyników badań. Scharakteryzowano teren badań, przedstawiono wyniki badań, które zaprezentowano w tabeli. Wyniki badań przedstawiają dochody całkowite porównywanych gmin, dochody własne, jak również udział dochodów własnych w dochodach całkowitych, strukturę dochodów całkowitych oraz udział dochodów z podatku od nieruchomości w dochodach własnych. Badania wykazały, że dochody własne w gminach stanowią bardzo ważne źródło finansowania gminy. Udział dochodów własnych w dochodach całkowitych w gminie Dobre Miasto kształtował się na poziomie 40-50%, natomiast w gminie Jeziorany na poziomie 27-33%. Udział dochodów z podatków od nieruchomości w dochodach własnych w gminie Dobre Miasto kształtował się na poziomie 27-29%, a w gminie Jeziorany na 17-22%. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią istotny element składowy dochodów gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
Revenues from local taxes and fees on real estates are one of the basic components of revenue-own source in the budgets of municipalities in Poland. Their amounts have a very large impact on the municipal budget. This study characterized the notion of the community and principle functions, and described the concept of the budget and its components. Also, the aim of the study, spatial and substantial aspects, time and development, and presentation of research results are described. The areas of the research are characterized and the results are presented in the table. The total income compared with municipalities own revenues, as well as the share of own revenues in total income, the structure of total income and the share of revenues from property tax revenue of their own are presented. The research has shown that municipalities own revenues are a very important source of funding. The share of own revenues in total income in the municipality of Dobre Miasto ranged from 40-50%, while it represented 27-33% in the municipality of Jeziorany. Furthermore, the share of income from real estate taxes on their income in the municipality of Dobre Miasto and Jeziorany ranged from 27-29% and 17-22%, respectively. Revenues from property tax are an important resource of the municipal income. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bogulas B., Dochody z nieruchomości w gminie Grudusk, praca magisterska na WNE - Olsztyn 2008, s. 7.
 • Doliwa A., Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego. Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012, s.19.
 • I.M. de Jesus, B. Bogulas. Dochody z nieruchomości w budżecie gminy Grudusk, "Ekonomiczne problemy usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 582 (48) 2010, s. 71.
 • Kurowski L., Sochacka-Krysiak H., Zarys teorii kontroli finansowej [w:] Kontrola finansowa w sektorze publicznym, red. L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, PTE, Warszawa 2000, s. 45.
 • Jaworska S., Balcerzak J., Kochanowicz Z., Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Stary Lubotyń ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce 3/2015 (18), s. 26.
 • Pomianek I., Cegiełka M., Wydatki inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości - przykład gminy Stanisław, Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce 3/2015 (18), s. 43.
 • Rychlik J."Kompetencje samorządowych organów stanowiących: gminy (miasta), powiatu, województwa", w: M. Chmaj (red.), Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007, s. 117.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto, 2010-2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jeziorany, 2010-2013.
 • Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce. Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004, s. 25
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434114

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.