PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 426--435
Tytuł artykułu

Zadłużenie sektora general government a wzrost gospodarczy w kontekście zrównoważonych finansów publicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
General Government Sector Debt and Economic Growth in the Context of Sustainable Public Finances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia wielkości zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w kontekście zrównoważonych finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Do osiągnięcia postawionego celu zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk. Badanie obejmuje analizę wpływu zadłużenia sektora finansów publicznych na poziom wzrostu gospodarczego w warunkach obowiązywania reguł fiskalnych oraz kryzysu finansowego. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotne znaczenie wielkości zadłużenia sektora finansów publicznych w odniesieniu do poziomu PKB w Polsce i w UE w latach 2006-2015. Warto podkreślić, że szczególnie okres ostatniego kryzysu finansowo- gospodarczego uwypuklił istotne znaczenie zrównoważonych finansów publicznych dla rozwoju gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to highlight the importance of the size of public finance debt in the context of sustainable public finances in Poland and the European Union. To achieve this objective, the following methods were used: a literature review, statistical research methods and graphical presentation of phenomena. The study analyzes the impact of public debt on the economic growth in terms of the fiscal rules and the financial crisis. The results of the analysis indicate the importance of the size of public finance debt in relation to GDP in Poland and in the EU in the years 2006-2015. It is worth noting that, in particular, the period of the last financial and economic crisis highlighted the importance of sustainable public finances for the economic development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adam C., Bevan D., 2005, Fiscal deficits and growth in developing countries, Journal of Public Economics, no. 89.
 • Alesina A., Roubini N., Cohen G.D., 1997, Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press, Cambridge MA.
 • Alesina A., Tabellini G., 2005, Why is Fiscal Policy often Procyclical?, NBER Working Paper, no. 11600.
 • Bleaney M., Gemmell N., Kneller R., 2001, Testing the endogenous growth model: public expenditure, taxation and growth over long run, Canadian Journal of Economics, no. 34(1), s. 26-57.
 • Ciak J., 2015, Fiscal Rules in Polish Law and The European Union, [w:] Mrkyvka P. (red.), System of Financial Law. General Part, Acta Universitatis Brunenis, vol. 514, Masaryk University, Brno, s. 254.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., 2011, Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na wzrost gospodarki, Gospodarka Narodowa, nr 10 (242), s. 1-20.
 • Debrun X., Hauner D., Kumar M.S., 2009, Independent fiscal agencies, Journal of Economic Surveys, vol. 23.
 • Easterly W., Levine R., 1997, Africa's growth tragedy: policies and ethnic divisions, Quarterly Journal of Economics, no. 62 (4), s. 1203-1250.
 • Easterly W., Rebelo S., 1993, Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation, NBER Working Paper, no. 4499.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • Fischer S., 1993, The Role of Macroeconomic Factors in Growth, Journal of Monetary Economics, no. 32, s. 485-512.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483, art. 216, ustęp 5.
 • Lane P., 2003, The Cyclical Behavior of Fiscal Policy: Evidence from the OECD, Journal of Public Economics, no. 87, s. 2661-2675.
 • Mackiewicz M., 2010, Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, PWE, Warszawa.
 • Markiewicz M., 1998, Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację, cz. 1, Bank i Kredyt, nr 10, [w:] Marszałek P., 2009, Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, WN PWN, Warszawa, s. 40.
 • Misztal P., 2011, Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol. 5 (54).
 • Persson T., Svensson L., 1989, Why a Stubborn Conservative Would Run a Deficit: Policy with Time Inconsistent Preferences, Quarterly Journal of Economics, nr 14, s. 325-346.
 • Pietrucha J., 2014, Kryzys w strefie euro jako tło zmian w zarządzaniu gospodarczym, [w:] Pietrucha J., Żabińska J. (red.), Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Difin, Warszawa.
 • Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, art. 2, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_6.pdf, (10.01.2016).
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S., 2010, Growth in a time of debt, NBER Working Paper, no. 15639.
 • Romatowski M., 2005, Twin deficits - czy to rzeczywiście bliźniacze deficyty?, Bank i Kredyt, nr 08, s. 17-25.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., 1997, Współczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN, Warszawa.
 • Stawska J., 2014, Wpływ policy-mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce, Zeszyty Naukowe, nr 804, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 67, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Talvi E., Vegh C.A., 2000, Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy, NBER Working Paper Series, Working Paper 7499.
 • Tanzi V., Blejer M.I., Teijeiro M., 1998, The Effects of Inflation on the Measurement of Fiscal Deficits, [w:] Blejer M.I., Chu K. (red.), Measurement of Fiscal Impact. Methodological Issues, IMF Occasional Paper, no. 59.
 • Traktat o Unii Europejskiej, art. 104c, ustęp 2, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_1.pdf (10.01.2016).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 85, art. 74, ustęp 1 oraz art. 86.
 • Wernik A., 1999, Deficyt budżetowy - mity i rzeczywistość, [w:] Wernik A. (red.), Deficyt, dług, stopa procentowa, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Warszawa.
 • Wojtyna A., 1988, Skutki deficytów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej, Ekonomista, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434134

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.