PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 464--472
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie PPP w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role and Importance of PPP in Revitalization Projects Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsięwzięcia wpisujące się w program rewitalizacyjny polegający na odbudowie zdegradowanej tkanki miejskiej wymagają od jednostek samorządu terytorialnego podejmowania nieraz niezwykle kosztownych działań. Dlatego też identyfikacja źródeł gwarantujących dostęp do środków pieniężnych jest niezmiernie istotna. Obecnie środki przeznaczane na przedsięwzięcia rewitalizacyjne pochodzą głównie z funduszy unijnych i krajowych programów rządowych. Chociaż jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w możliwość kreowania indywidualnego zestawu narzędzi pozwalającego na gromadzenie funduszy na ten proces oraz angażowanie inwestorów prywatnych, to działania, jakie podejmują w tym zakresie, są niewystarczające do potrzeb. Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia alternatywnego źródła finansowania, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne w procesie odbudowy zdegradowanej tkanki miejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Projects undertaken as part of the revitalization program involving the reconstruction of degraded urban area require taking sometimes extremely costly actions from the local governments. Currently, resources devoted to revitalization projects come mainly from EU funds and national government programs. Though local governments have been equipped with the possibility of creation of an individual set of tools allowing to raise funds in this process and the involvement of private investors, actions taken in this area are insufficient to meet the needs. The aim of the article is an indication of the role and importance of alternative sources of funding which is public-private partnership process of restoration of degraded urban area.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Drzazga D., 2006, Problemy rewitalizacji Księżego Młyna w świetle dotychczasowych doświadczeń rewitalizacyjnych zabytkowych terenów poprzemysłowych w Łodzi (wnioski pokonferencyjne), [w:] Markowski T. (red.), Rewitalizacja kompleksu Księżego Młyna, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2012, Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/ files/74/81/545/14435.pdf (31.01.2016).
 • Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa październik 2015, https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf (15.12.2015).
 • Markowski T., 2006, Zadania i interesy przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w rewitalizacji miasta, [w:] Markowski T. (red.), Rewitalizacja kompleksu Księżego Młyna, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi, Łódź, 28.01.2016 r., http://uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne/zakonczone/zakonczone_2015/ (31.01.2016).
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - założenia Narodowego Planu Rewitalizacji, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Rewit_obszarow_zdegradowanych_zalozenia_NPR_13062014.aspx (5.01.2016).
 • Rewitalizacja priorytetem na lata 2014-2020 ,http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/rewitalizacja-priorytetem-na-lata-2014-2020,53038.html (5.01.2016).
 • Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U., poz. 1777.
 • Wskazanie projektów możliwych do zrealizowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Raport z wykonania zadania 5, Centrum Wiedzy - Rewitalizacja, Wykonawca DSC ds. consulting, 2015, Łódź.
 • Zarządzenie Prezydenta Łodzi z 3 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020.
 • www.centrum-ppp.pl/start,1 (6.06.2016).
 • www.przetargipubliczne.pl/aktualnosci/art,1175,zmiany-w-ustawie-o-ppp-a-rewitalizacja.html (2.12.2015).
 • www.wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26565-ppp-w-projektach-rewitalizacji-miast, (28.12.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434152

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.