PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 45--57
Tytuł artykułu

Projekt jako narzędzie do budowy współpracy międzyszkolnej na przykładzie wybranej szkoły podstawowej - case study

Warianty tytułu
The Project as a Tool to Build Cooperation between Schools on the Example of Selected Primary School - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań była Szkoła Podstawowa w Markowicach Górnych. Celem badań było zdefiniowanie ilości oraz jakości kontaktów międzyszkolnych w Szkole Podstawowej w Markowicach Górnych. W badaniu postawiono główne pytanie badawcze o treści: W jakiej formie organizowanie są kontakty międzyszkolne pomiędzy Szkołą Podstawową z Markowic Górnych a innymi szkołami? Badania były prowadzone w okresie od września 2014 do czerwca 2015 roku. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił na odpowiedź na postawione pytanie badawcze. W badaniu potwierdziła się teza główna o treści: Szkoła Podstawowa z Markowic Górnych uczestniczy w projektach o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym. Uczniowie wraz z Nauczycielami wykazują duże zaangażowanie w budowanie i umacnianie współpracy międzyszkolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The object of the study was the Primary School in Marklowice Górne. The aim of the study was to definition the quantity and quality the interschool contacts in Primary School in Marklowice Górne. The research questions was as follows: How does Primary School in Markowice Górne organizes its interschool contacts with other schools? The research was conducted between September 2014 - June 2015. The collected research material allowed to answer the research question. The study confirmed the main thesis. The Primary School in Markowice Górne participates in diverse scope of projects on local and international levels. Students and teachers have shown great commitment to building and strengthening the cooperation between schools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły [Method of projects and its exemplification in practice. In search of educational strategies reformed school], Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.
 • Czakon W., (red)., Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu [Basics of research methodology in management science], Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2011.
 • Ćwiąkała K., Wykorzystanie metody projektów w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów [Use of the method of projects in the development of entrepreneurial attitudes of students], wyd. PODN, Krosno 2001.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych [Research methods in social sciences], Warszawa 2001.
 • Królikowski J., Projekt edukacyjny". Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, [The educational project. "Materials for teams of cross], wyd. CODN, Warszawa 2000.
 • Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, [How to implement a method of projects], Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.
 • Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne [EducationalProject], Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2002.
 • Szymański M.S., O metodzie projektów [Project metod], Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2000.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. W sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jej organizowania i nadzorowania. (Dz. U. z dnia 10 luty 1997 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10539 Poz. 1516 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 • Kronika Szkoły Podstawowej (brak w tym źródle autora, roku i miejsca wydania) jak i międzynarodowym.
 • Kronika Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych (brak w tym źródle autora i roku wydania)
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2007/2008.
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2008/2009.
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2009/2010.
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2010/2011.
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2011/2012.
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2012/2013.
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2013/2014.
 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych za rok szkolny 2014/2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434170

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.