PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 21--52
Tytuł artykułu

Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (część 1)

Warianty tytułu
The Complaint Law and Insurance Business (Part 1)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uchwalona w sierpniu 2015 r. ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, to kolejny instrument prawny, którego celem jest polepszenie sytuacji klientów, m.in. zakładów ubezpieczeń (ale także banków czy towarzystw emerytalnych). Można zaryzykować stwierdzenie, że ustawa wprowadza zmiany o rewolucyjnym charakterze - nie dość, że zastępuje działającą od lat instytucję Rzecznika Ubezpieczonych Rzecznikiem Finansowym, to przewiduje również ujednolicone zasady wnoszenia reklamacji do podmiotów rynku finansowego, a także nowe postępowanie pozasądowe prowadzone przed Rzecznikiem. Z drugiej strony, ustawa jest stosunkowo krótkim aktem prawnym, charakteryzującym się wysokim stopniem ogólności. Wszystko to sprawia, że konieczna i nieodzowna jest szczegółowa oraz pogłębiona analiza wskazanej ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The Law on handling complaints by financial market entities and on the Financial Ombudsman adopted in August 2015 is yet another legal instrument aimed at improving the situation of clients of, e.g. insurance companies (but also of banks or pension fund companies). One could risk making a statement that the law introduces revolutionary changes - not only does it replace the long-standing institution of the Insurance Ombudsman with the Financial Ombudsman, but it also provides for standardised rules for making complaints to financial market entities, as well as new out-of-court proceedings conducted before the Ombudsman. On the other hand, the law is a relatively short legal act and quite general in its nature. Due to all these facts, there is a need for a detailed and in-depth analysis of the law in question. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu
Bibliografia
 • Bielski P., Glosa wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2003 r., IV CK 286/02, "Rejent" 2009, nr 3.
 • Brodecki Z. (red.), Glicz M. (red.), Serwach M. (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, LEX/el.
 • Czech T., Ustawa deweloperska. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el.
 • Gliniecki B., Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012.
 • Jankowski B., Kuchno M., Dowodowe łowy, "Monitor Prawniczy", 2008 nr 22.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX/el.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, LEX/el.
 • Kowalewski E. (red.), Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych (wyd. III), Bydgoszcz-Toruń 2006.
 • Kowalewski E., Ziemiak M. P., Zasady obniżania składki z tytułu czasowego wycofania pojazdu z ruchu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2010 nr 3.
 • Kowalewski E., Ziemiak M. P., Wytyczne KNF - aspekty prawno-konstytucyjne oraz wpływ na konkurencyjność w branży usług ubezpieczeniowych [w:] M. Serwach (red.), Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, Warszawa 2015.
 • Mrozowska-Bartkiewicz B., Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - rozwiązania prawne oraz instytucja Rzecznika Finansowego, "Prawo Asekuracyjne", 2015 nr 3.
 • Nawracała J., Komentarz do: Agenci ubezpieczeniowi a ustawa o reklamacjach, "Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 3841 z 8 października 2015 r.
 • Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, LEX/el.
 • Pacak M., Usługi płatnicze. Komentarz, LEX/el.
 • Piasecki K., Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, LEX/el.
 • Rzecznik Finansowy: Agent jako jednostka organizacyjna ubezpieczyciela, "Gazeta Ubezpieczeniowa" z 19 października 2015 r.
 • Ziemba J., Machulak P., Agenci ubezpieczeniowi a ustawa o reklamacjach, "Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 3840 z 7 października 2015 r.
 • Ziemiak M. P., Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wybrane aspekty, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011.
 • Ziemiak M. P., Zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w świetle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wybrane zagadnienia, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2015 nr 1.
 • Ziemiak M. P., Zmiana ogólnych warunków ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, "Prawo Asekuracyjne", 2009 nr 4.
 • Żygadło A., Zmiana stopy oprocentowania rachunków bankowych będących rachunkami płatniczymi, "Monitor Prawa Bankowego", 2012 nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.