PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 482--493
Tytuł artykułu

Pozostałości pestycydów w płodach rolnych w Polsce w świetle założeń zrównoważonego rozwoju rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pesticide Residues in Agricultural Crops in Poland in the Light of the Principles of Sustainable Development of Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea zrównoważonego rozwoju dotyczy także rolnictwa w Polsce. Jednym z elementów tej idei jest racjonalizacja stosowania środków ochrony roślin (pestycydów). W artykule przedstawiono skalę stosowania środków ochrony roślin w Polsce, zwłaszcza ich pozostałości w płodach rolnych. Zwrócono uwagę na najważniejsze obowiązujące akty prawne dotyczące dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środkami ochrony roślin produktów (surowców) rolnych. Wskazano na monitoring stosowania środków ochrony roślin a także na kierunki ograniczenia ich skutków.(abstrakt oryginalny)
EN
The idea of sustainable development also applies to agriculture in Poland. One of the elements of this idea is to rationalize the use of plant protection products (pesticides). The article presents the scale of the use of pesticides in Poland and in particular their residues in agricultural crops. We pay attention to the most important legal acts in force on permissible pollution standards using pesticides in agricultural products (raw materials). We point to the monitoring of the use of plant protection products as well as directions to limit their effects.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bagiński J., Rumiński M., Wawrzyniak D., Geneza i idea zrównoważonego rozwoju, Problemy Jakości 2007.
 • Bański J., Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy zrównoważenie, Przegląd Geograficzny 2007, nr 1.
 • Bojanowska M. i in., Antropogeniczne zmiany w środowisku, Lublin 2014.
 • Czubakarska S., Zalewają nas niebezpieczne pestycydy, Dziennik Gazeta Prawna, 22.10.2015.
 • Domaradzki K., Sadowski J., Kucharski M., Poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie w zależności od wybranych czynników, Roczniki Gleboznawcze 2011, nr 1.
 • Eekers K., Ukierunkowanie analiz przestrzennego rozkładu dotyczące zrównoważonego rozwoju, Roczniki Geomatyki, Zeszyt 5/2007, s. 25-32.
 • Keating M., Szczyt Ziemi. Globalny program działań (wersja polska publikacji The centre for our common future), Agenda informacyjna GEA Sp. z o.o., Warszawa 1993.
 • Kondras M. i in., The influence of two pesticides in soils on releated plants and earth worms, Roczniki Gleboznawcze 2011, nr 1, s. 219-225.
 • Makles Z., Domański W., Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy 2009, nr 1.
 • Miszczak A., Zagrożenia pozostałościami pestycydów dla przemysłu przetwórczego, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2011, nr 4.
 • Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2015.
 • Pruszyński S., Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w żywności - wyniki i dalsze zamierzenia, Ochrona Roślin 2004, nr 2.
 • Przybylewska K., Wpływ zanieczyszczenia gleby pestycydami i związkami ropopochodnymi na wzrost i rozwój siewek jęczmienia jarego, Roczniki Gleboznawcze 2005, nr 1-2.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2014.
 • Roszko M., Szymczyk K., Pozostałości pestycydów w żywności, Przemysł Spożywczy, 2010, nr 6.
 • Sadowski J. i in., Pozostałości fluroksypyru w roślinach trwałych użytków zielonych, Pierwsza Krajowa Konferencja Ekotoksykologiczna, Warsztaty Naukowe Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska Glebowego i Wodnego, 14-16 październik 2007, JUNG-PJB Puławy.
 • Skowroński A., Wieloznaczność koncepcji zrównoważonego rozwoju, Sozologia 2004, nr 1.
 • Wójtowicz K., Społeczeństwo obywatelskie jako warunek urzeczywistnienia rozwoju zrównoważonego i trwałego, Problemy Ekologii 2007, nr 1.
 • Żylicz M., Trwały (zrównoważony) rozwój transportu w warunkach globalizacji i europejskiej integracji, Przegląd Komunikacyjny 2004, nr 6.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z 8 października 199 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin. Dz.U. nr 104/1993 poz. 476 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni. Dz.U. 85/2004 poz. 801 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Dz.U. nr 86 poz. 810 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434186

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.